torstai, 15. joulukuu 2016

Vaikuta opetussuunnitelmiin!

Nyt on erinomainen hetki vaikuttaa

Olen ollut mukana Opetushallituksen nimeämässä työryhmässä, joka on valmistellut Taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteita. On ollut innoittavaa keskustella alan asiantuntijoiden kanssa tarkoituksena kehittää Taiteen perusopetuksesta entistäkin parempaa. 

Opetussuunnitelmien perusteet valmistuvat ensi keväänä. Oppilaitosten oma arvokeskustelu ja opetussuunnitelmien laatiminen alkaa sitten perusteiden antamissa raameissa. Oppilaitosten uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus valmistua syksyksi 2018. 

Oma mielikuvani on, että uudet musiikin perusteet antavat väljyyttä oppilaitoskohtaisiin painotuksiin ja uudenlaisiin kokeiluihinkin. Tämänkertaisissa musiikin perusteissa painottuu se, että oppilaiden edellytetään tekevän omaa musiikkia, joko improvisoiden tai säveltäen, vähuntään pienimuotoisesti tai miksei laajemminkin. Pidän tätä erinomaisen hyvänä asiana ja nuottisoitosta irrottautumisen mahdollistajana. Kivaa keksimistä tarvitaan!

Kommentointi kannattaa

Opetushallitus on tänään avannut mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Lisätietoja valmistelusta, taiteen perusopetuksen perusteiden luonnos 15.12.2016 ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.oph.fi/TPO2018.
 
Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä. Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 klo 12 ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.

Alan opettajille välttämätöntä ja asioista kiinnostuneille ihmisille hyödyllistä lukemistoa:

Heidi Partti, Anu Ahola: Säveltäjyyden jäljillä - Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa (Sibelius-Akatemia, 2016)
Lataa kirja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169020 

Erno Aalto: Säveltäminen musiikin perusteiden opiskelun työtapana - Oppilaan kokemusmaailma lähtökohtana sävellyspedagogiikalle (Maisteritutkielma, Sibelius-Akatemia 2015)
Lataa tutkielma: http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=486990

Juha Ojala ja Lauri Väkevä (toim.): Säveltäjäksi kasvattaminen - Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (Opetushallitus, 2013)
Osta kirja

Marja-Leena Juntunen, Hanna M. Nikkanen ja Heidi Westerlund (toim.): Musiikkikasvattaja - Kohti reflektiivistä käytäntöä (PS-kustannus, 2013)
Osta kirja

Päivi Jordan-Kilkki, Eija Kauppinen ja Eeva Viitasalo-Korolainen (toim.): Musiikkipedagogin käsikirja - Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa (Opetushallitus, 2012)  
Osta kirja

 

keskiviikko, 30. marraskuu 2016

Joulun juhlat

Kyllä. Taas se lähestyy. Kuten joka vuosi. 

Perinteinen joulujuhlapäivämme Temppeliaukion kirkossa. Tänä vuonna tuo tärkeä päivä on torstai 8.12. Se on myös liputuspäivä, koska se on suomalaisen musiikin päivä ja Jean Sibeliuksen syntymäpäivä. 

Tuiki, tuiki tähtönen
Muskarilaisten joulujuhla  alkaa klo 17.00. Muakana useat ryhmät sekä myös musiikkiopistolaisten pienten soittoa. 

Joulun tuiketta
Musiikkiopistolaisten juhla alkaa klo 19.00. Tervetuloa! 

OHJELMA

J. Marks: Petteri Punakuono    
                Tinttaralla ja Okariina

F. Bustamante: Misionera
H. Blake: Walking in the Air
F. Gruber: Jouluyö, juhlayö
                Kitarayhtye Kääk!

T. Amos: Winter
                Laura Pihlakoski, laulu

J. Salminen, sov. H. Sivonen: Joulu saapuu jokaiselle
J. Livingston & R. Evans, sov. J. Curnov: Silver Bells
J. Pierpont, sov. C. Custer: Jingle Bell Samba
                Taikahuilut ja Piparkakut

A. Adam: O Holy Night
                Lauluyhtye

Trad. arr. Elliot Del Borgo: Three Christmas Classics
                Puhallinorkesteri AbbbA

Joulun kellot
                Yhteislaulu, vain kolmas säkeistö lauletaan

G. Sebelsky: Christmas (W)rapping
                Puhallinorkesteri AbbbA
Maa on niin kaunis
                Yhteislaulu

torstai, 17. marraskuu 2016

Hyvää toimintaa

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n syyskokous pidetään ensi tiistaina 22.11. klo 18.00 alkaen musiikkiopiston neljännessä kerroksessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokous on myös luottamushenkilöiden valintakokous.
Yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja nykyisen puheenjohtajan Marika Kecskemétin jäädessä pois tehtävästä. 

Tervetuloa! 

Tässä suuntaviivoja toimintasuunnitelman muodossa ensi vuodelle: 

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

1. PERUSTIEDOT

1.1. Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopistoa, joka antaa taiteen perusopetuslain mukaista musiikin laajan oppimäärän opetusta. Keski-Helsingin musiikkiopistolla noudatetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia opetussuunnitelmia.

1.2. Tilat
Opiston toimitilat sijaitsevat Ebeneser-talossa, osoitteessa Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki. Kiinteistöön on suunnitteilla putkiremontti.

1.3. Talous
Yhdistyksen perustoiminnan tulot koostuvat lakisääteisestä valtionavusta, Helsingin kaupungin toiminta-avustuksesta sekä oppilasmaksutuotoista. Menot koostuvat pääosin kiinteistä palkka- ja tilakuluista. 

Opiston tavoitteena on nykyisellä valtionosuustuntimäärällä täyttää opetustehtävänsä siten, että opisto toimii terveen ja monipuolisen soitinjakauman tarjoajana ja työllistäjänä myös nk. harvinaisempien soittimien tuntiopettajille.

Kiinteiden kulujen indeksikorotuksista syntyvä vaje katetaan hallituilla oppilas- ja tuntimäärien tasapainotuksilla. Oppilasmäärä on tarkoitus pitää vähintään 235 oppilaassa.


2. ORGANISAATIO

2.1. Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Rehtori toimii hallituksen esittelijänä, ja opettajien edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Kannatusyhdistyksen hallitus toimii myös musiikkiopiston johtokuntana. 

2.2. Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jokainen soitinoppilaspaikka oikeuttaa yhteen jäsenyyteen/perhe. Yhdistyksessä on runsas sata jäsentä, joille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kokouksista verkkosivuillamme.

2.3. Henkilöstö
Opetushenkilöstö koostuu seitsemästä lehtorista sekä pää- ja sivutoimisista tuntiopettajista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvat kokoaikaiset rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri. Opistolla ei ole apulaisrehtoria eikä vahtimestaria. 

2.4. Koulutus, kollegiot ja työhyvinvointi
Koko henkilökunnalla on koulutus- ja kehityspäivät syys- ja kevätlukukausien alussa. 
Lehtorit, päätoimiset opettajat ja hallinto kokoontuvat kuukausittain opettajaneuvostoon käsittelemään ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. 

Henkilökunnan ammattiosaamista vahvistavaa kouluttautumista sekä työhyvinvointia tuetaan ja alan kehitysnäkymiä seurataan aktiivisesti. Ollaan tietoisia sekä kuulon- että kehonhuoltoon liittyvistä työskentelytavoista. Työterveyshuollosta vastaa Diacor.
Henkilöstön virkistyspäivä pidetään toukokuussa, minkä lisäksi myös liikunta/kulttuurisetelit ovat käytössä.

2.5. Tiedotus ja markkinointi
Vuonna 2016 tehty verkkosivu-uudistus saatetaan loppuun. Oppilaitosohjelma Eepoksen ilmoittautumisjärjestelmä sekä oppilasnäkymä otetaan käyttöön ja ohjelmiston muita lisäpalveluita kehitetään. Henkilökunnan tietotaitoa sähköisessä asioinnissa kehitetään koulutuksella ja uusimalla opiston välineistöä.

Sähköisiä ilmoittautumis- ja viestintäkanavia kehitetään edelleen. Henkilökunnan sisäinen tiedotus toimii viikottain sähköpostitse. Opiston asioista tiedotetaan perheille 3-4 kertaa lukukaudessa sähköisellä uutiskirjeellä. Rehtori pitää verkkopäiväkirjaa osoitteessa www.reksin.vuodatus.net. 

Musiikkiopiston ulkoista tiedottamista ja markkinointia hoidetaan huhtikuussa 32. kerran ilmestyvällä musiikkikasvatuslehti Triolilla. Lehteä jaetaan lähialueiden päiväkoteihin ja ala-asteille ja samalla tiedotetaan alueen vauvaperheitä opiston toiminnasta. Lukuvuosikertomus edelliseltä lukuvuodelta julkaistaan verkossa syyslukukauden aikana. 


3. TOIMINTA

3.1. Yleistä opetustoiminnasta
Musiikin varhaiskasvatuksen toiminnasta tiedotetaan alueen päiväkoteja. Uudet vauvaryhmät käynnistyvät puolen vuoden välein. Rytmiikka- ja soittoniekkaryhmät toimivat musiikkileikkijatkumoina 5–8 –vuotiaille ja kuorot toimivat kaksiportaisina; 6-9 –vuotiaiden ja 10-14 –vuotiaiden kuoroina. 

Jousiorkesterit toimivat periodeittain kolmessa eri tasoryhmässä. Yhteistoimintaa sinfoniaorkesterimuodossa tehdään tilanteen tullessa muiden musiikkiopistojen kanssa. Puhallinorkesteri ABBBA:n kaksiportaista toimintaa ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä helsinkiläisten musiikkiopistojen kanssa. Toimintaan osallistuu kuusi musiikkiopistoa.

Oppilasvalinnoilla pyritään vahvistamaan täysipainoista yhtye- ja orkesteritoimintaa. 

Ryhmäopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti soitinopetusta tukemaan. Musiikin perusteiden opetuksessa soitinlähtöisyys, teknologia ja kokonaisvaltainen musiikin tekeminen ovat vakiintuneita työtapoja. 

3.2. Opintojen suunnittelu ja arviointi
Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka on oppilaan ja opettajan välinen yhteistyösopimus. Se on olennainen opiskelun seurannassa ja tukee oppilasta myös lyhyen aikavälin tavoitteissa. Oppilaat esiintyvät lukukauden aikana vähintään kerran soittajaisissa tai muissa konserteissa ja arvioivat edistymistä  vuosittain yhdessä opettajien kanssa. 

3.3 Konsertit ja toiminta ympäristössä
Musiikkiopisto järjestää runsaasti konsertteja ja tapahtumia, joista pienimuotoisemmat soittajaiset ja luokkakonsertit pidetään omissa tiloissa. Lukukausien päätöskonsertit, orkesteri-, yhtye- ja kamarimusiikkikonsertit soivat Temppeliaukion kirkossa, Kinaporin palvelukeskuksessa, Alppilan, Kallion, Paavalin ja Töölön kirkoissa ja seurakuntasaleissa, Musiikkitalossa ja Kansallismuseossa. 

Samalla vahvistetaan yhteistyötä läheisyydessä toimivien yhteisöjen, kuten Ebeneser-säätiön, Kinaporin palvelukeskuksen, Suomenkielisen työväenopiston, Kallion seurakunnan ja kirjaston kanssa sekä ollaan mukana Kallion kulttuuriverkoston koordinoimissa Kallio kipinöi ja Kallio kukkii –tapahtumissa sekä Musiikkiteatteri Kapsäkin toiminnassa.
 

4. MUUT YHTEISTYÖTAHOT

 • Ollaan vaikuttamassa alan kehitykseen Suomen musiikkioppilaitosten liiton sekä Suomen musiikkikasvatuseura – FiSME:n kautta.
 • Osallistutaan helsinkiläisten musiikkioppilaitosten yhteistyöelimen “Rexiforumin” toimintaan sekä toimisto/taloushallintoväen yhteistyöhön. 
  •  Osallistutaan yhteisen konserttisarjan järjestämiseen.
  • Ollaan mukana yhteisen ABBBA-puhallinorkesterin toiminnassa
  • Kehitetään ja yhtenäistetään oppilaitosten hallinnon toimintaa
  • Jaetaan hyviä käytänteitä ja tehdään pienprojekteja, esim. orkesteritoiminnassa
  • Pyritään saatavuuden ja tavoitettavuuden kehittämiseen Helsingin alueella.
 • Jatketaan harjoittelijayhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Metropolian pedagogiikkaopinnoissa 
 • Jatketaan hyvin toimivaa yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa. 
 • Tiivistetään yhteistyötä sellaisten koulujen kanssa, joiden kanssa on yhteisiä oppilaita
 • Jatketaan yhteistyötä Helsingin kulttuuritalojen ja muiden taidelaitosten kanssa.
 • Jatketaan yhteistyötä alan ainejärjestöjen kanssa sekä Musiikkioppilaitosten rehtorit MOR:n ja Suomen musiikinopettajien liiton SMOL:n kanssa. 
 • Hyödynnetään opiston sijaintia; kehitetään alkaneita yhteistyömuotoja ja suhtaudutaan avoimesti uusiin mahdollisiin sidosryhmiin.
 • Tehdään tiiviimpää yhteistoimintaa myös muiden musiikkioppilaitosten kanssa.
 • Tuetaan Floora-hankkeen toimintaa tiloissamme.
 • Mahdollistetaan erityismusiikkikasvatusryhmien toiminta tiloissamme.
 • Mahdollistetaan Muusikkojen liiton jäsenten harjoittelu tiloissamme.
 • Tehdään pienimuotoista yhteistyötä Lauluyhtye Rajattoman kanssa.
 • Opiston perinteinen musiikkileiri toteutetaan 30. kerran elokuun ensimmäisellä viikolla.


5. LOPUKSI

Keski-Helsingin musiikkiopistossa panostetaan vuorovaikutteisuuteen ja yksilöllisiin opetusjärjestelyihin, vahvistetaan hallinnon, opettajien, oppilaiden ja perheiden sitoutumista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiseen musiikkikasvatustavoitteeseen. Musiikkiopistoa kehitetään edelleen oppilaslähtöisen tavoitteellisen soitonopetuksen, yhteismusisoinnin ja luovan toiminnan yhdistävänä oppilaitoksena. 

Elämys – Oivallus – Ilo!

tiistai, 15. marraskuu 2016

Musiikkileirille Päivölään!

Musiikkiopistomme perheet ovat kokoontuneet kesäleirille useina kesinä, itseasiassa jo 29 vuotta. Kun aikoinaan, vuonna 2007, aloitin Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtorina, kävin tietenkin tutustumassa seuraavan kesän leiriin.

Olin haltioissani leirin tunnelmasta, idyllisestä ympäristöstä ja perheiden lämminhenkisestä läsnäolosta, rennosta ohjelmasta jalkapallomatseineen, leffailtoineen ja iltamineen. Opettajat osasivat luoda hienon me-hengen ja kannustavan oppimisen tunnelman, jonka kruunasi konsertti Sääksmäen kirkossa. Kyseessä oli jotain aivan erityistä, mitä en ollut monilla muilla kokemillani ja järjestämilläni leireillä aistinut. 

Oli itsestäänselvää, että kun silloinen leirinjohtaja Tiina Weyner ilmoitti lopettavansa leirin johtamisen, olin halukas hyppäämään leirinjohtajaksi mukaan. Tuolloin oli selvää, että näin pääsen lähemmäs oppilaita, opistoperheitä ja opettajia. Musiikkileiri on ollut leimallisesti musiikkiopistomme leiri, vaikka paikkana ja järjestäjänä on ollut Päivölän opisto Valkeakoskella.

Aika on kuitenkin muuttunut. Haiken mielin olen päättänyt jättäväni leirinjohtajan tehtävät. Leirin tunnelma ja idea toimivat edelleen, mutta minun roolini on muuttunut. On aika antaa leiriaikaa omille lapsille vanhempana ja seurata leiritoimintaa taaempaa, jolloin voin myös esittää opiston toiveita leirin ulkopuolisena rehtorina. Leirin kehittäminen saa uutta pontta ja uusia mahdollisuuksia uuden johtajan myötä. 

Päivölän opisto etsii nyt uutta leirinjohtajaa. Päivölän opisto haluaa edelleen tehdä meidän opettajiemme kanssa yhtä hienoa opetussisältöä ja hengeltään mahtavaa leiriä. Leirin ajankohta säilyy myös samana (vko 31). 

Jos joku lähipiiristämme on kiinnostunut leirin vetämisestä, uskon, että siihen suhtaudutaan Päivölässä kiinnostuksella. Annan mielelläni taustatietoja. Menen keskustelemaan ja jättämään tarpeelliset taustatiedot Päivölään keskiviikkona 7.12. 
Välitän siihen minuun yhteyden ottaneiden halukkaiden nimet eteenpäin Päivölään. Sen jälkeen asiat hoidetaan sieltä.

Toivon koko sydämestäni, että leirille saadaan hyvä jatko, halukkaat siis esiin! 

P1000472.jpg

Leiriläiset syöttävät esikoistani vuonna 2010. 

perjantai, 4. marraskuu 2016

Reksin elämää

Työni monipuolisuus merkitsee minulle rikkautta. Kaikkia rehtorin työssä tarvittavia taitoja ei kuitenkaan opetettu edes Sibelius-Akatemian monipuolisimmassa musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 

Kuten kiinteistönhuoltoa. Toimistomme talouspalaverissa yritimme miettiä, mitä kaikkea saattaa vastaan tulla, kun ensi kesänä vuokranantajamme teettää putkiremontin. Mitä tarvitsee tehdä ennakkoon, sen aikana ja päätyttyä? Entäs jos se myöhästyy? Mihin kaikkeen varaudumme tai edes voimme varautua?

Tai terveydenhoitoa. Työsuojelupäällikkönä minulla on velvollisuus huolehtia, että työterveydenhuollon toimintasuunnitelma on päivitettynä yhteistyössä toimimamme lääkäripalvelua varten. Lisäksi minun tulee varmistua siitä, että työsuojelun toimintaohjelma on ajan tasalla ja tarvittava pelastuskoulutus annetaan. 

Kokoukset näiden asioiden osalta ovat yleensä pientä arvailua ja maalaisjärkeen luottamista, mutta usein tarvitsee myös hankkia lisätetoa mitä yllättävimmistä asioista. Kuten siitä, minkätyyppiset valaisimet käyvät juhlasalimme valaistukseen niin, että ne sopivat valojen himmentimeen ja antavat oikeanväristä valoa. Sähkömies lohdutti, ettei sitä oikeastaan maallikko voi edes tietää...

Esimiestehtäviin kuuluu koko opiston henkilöstöhallinto. Työehtosopimusten tulevat muutokset ja talousarvioiden laadinnat ja seurannat  ovat jo lähempänä omaa osaamista. Se on lisääntynyt myös luottamustoimieni kautta. Hallituspaikka Suomen musiikinopettajien liitto SMOL:ssa ja Musiikkioppilaitosten rehtorit – MOR:n puheenjohtajuus ovat kouluttaneet minua paljon viimeisten kolmen vuoden aikana.  

Opettajaneuvostossa yhdessä opettajakunnan kanssa suunnittelemme opiston käytännön toimintaa ja sitä kuinka se nivoutuisi saumattomasti opiston kokonaisuuteen. Arkiopetus, innostavat hankkeet, orkesteritoiminta, yhteismusoinsti, ryhmäopetus ja konserttitoiminta sekä henkilöstön asiat olisi hienoa saada kulkemaan käsi kädessä, toisiaan tukien. Usein siinä onnistutaankin. Joskus pienen opiston rehtori on se heikoin lenkki, kun roudaa konserteissa ja vaihtaa rikkinäiset lamput – pienellä viiveellä.  

Työni sisällöistä oma opetustyö vie vähiten aikaa. Yhden oppilaan kanssa soittaminen on viikon kohokohtia; aito, iloinen ja innostava kokemus, josta saan myös itse paljon. Tunnin lopuksi halaamme ja kiitämme tunnista. Oma opetus auttaa minua ymmärtämän opettajakuntani arkea. 

Pedagoginen tiedonhankinta on hyvin innostavaa. Euroopan musiikkikoulujen liiton koulutuksessa viime viikon lopussa sain kokea parasta suomalaista osaamista. Yvonne Frye esitteli ryhmäopetusta IHMU-koulussa ja Pirkko Simojoen kertoi, kuinka voi olla positiivisesti vaativa. Lisäksi sain vahvistusta improvisoinnin ja oman musiikin tekemisen mahdollisuuksista Matthew Barleyn pajassa. Näistä tiedoista hyötyy koko opistoni ja voin itse käyttää saamaani kokemusta hyödyksi Opetushallituksen Taiteen perusopetuksenopetussuunnitelmien perusteiden laatimistyöryhmässä. 

IMG_4516.jpg

"Viulisti" Petri Aarnio osallistumassa työpajaan. Kuva: Yvonne Frye

Opistomme hankkeiden suunnittelu ja yleensä toteutuskin on harteillani. Hankkeiden ilot ja haasteet ovat samat: Aina ei tiedä, mitä vastaan tulee. Hankkeistamme on tarkoitus aina jäädä jotain uutta hyvää sisältöä meille ja siinä yleensä onnistummekin. Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) syyspäiville valmistelen esitystä jo jokin aika sitten toteutetusta hankkeestamme Tuulenpesiä, jonka kaltaisia soisin muidenkin opistojen tekevän. Hankkeella on myös yhteys tuleviin OPS-perusteisiin.

Opistolaisemme osallistuvat usein myös opistomme ulkopuolisiin hankkeisiin. Kuten esimerkiksi Very Young Composers eli Kuule, minä sävellän -hankeeseen. Tiistaina olin edustamassa opistoamme Helsingin kaupunginorkesterin Juniorikonsertissa, kun projektiin osallistuneen oppilaamme Aino Hartosen teos Two Worlds sai Suomen ensiesityksensä, Jonathan Ben-Yehuda soitti pienessä alkusoitossa ja muita opistolaisiamme oli helsiinkiläisten viidensien musaluokkien oppilaiden joukossa konsertoimassa kaupunginorkesterin kanssa. Tämä on ehkä sitä mukavinta työtä, kun kuulee mihin kaikkeen lapset ja nuoret pystyvät. Katso tuo mahtava konsertti!

Hyvää tulevaisuutta toivon nuorisollemme. Siksi myös toimintamme perustelu ja sen mahdollistaminen ovat tärkeitä asioita. Yhteydet kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin ovat tärkeitä ja onneksi Helsingin kaupungin tilaama selvitys Taiteen perusopetuksesta alueellaan on avannut tätä keskusteluyhteyttä. 

Koko kentän tuntemus ovat olennaista työssäni. Yhteyksiä työelämään avaa Metropolian musiikin neuvottelukunta sekä Musiikkineuvoston musiikkikasvatus ja -koulutustyöryhmäSuomen musiikkikasvatusseura – FiSME:n puheenjohtajana toimiminen antaa siihen aitiopaikan. Esimerkiksi FiSME:n ja ArtsEqual -hankkeen yhteinen seminaari 25.11. Uudistuva musiikkikasvatus, toimijuus ja tasa-arvo avaa uusia näkymiä tasa-arvon kehittämiseen taiteessa ja taiteen kautta. 

Oma muusikkous on vuosien myötä muuttunut aktiivisoittajasta aktiivivaikuttajaksi. Mielestäni työni on luovaa ja haluan mahdollistaa sitä kautta kaikkein tärkeimmän. Parhaan mahdollisen musiikkikasvatuksen tuleville polville.