Suomen musiikkioppilaitosten liiton hallitus järjesti strategiaseminaarinsa viime viikolla. Hallituksen jäsenet kukin alustivat etukäteen valitusta aiheesta, minkä jälkeen pyrittiin luomaan kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta ja kartoittamaan kehityssuuntia.

Seminaarin alustukset käsittivät mm. käynnissä olevan rytmimusiikin teemavuoden raportoinnin ja    tulevien teemavuosien asioita. Tulossa ovat varhaiskasvatuksen, musiikin perusteiden sekä yhtye- ja orkesterisoiton teemavuodet.

Etäopetuksen mahdollisuudet ovat jo arkipäivää ja välineistö niin kehittynyttä että se toimii. Etäopetus ei jää tulevaisuudessa yksinomaan pitkien välimatkojen opistojen asiaksi.

Kaksi kehityssuuntaa ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Olemme hyväksyneet SML:n palveluasiakkuusmallin ja SML on uuden Taiteen perusopetusliiton perustajajäsen.

SML:n palveluasiakkuusmalli antaa liiton palvelut myös muiden kuin lakisääteisten musiikkiopistojen käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa nk. yleisen oppimäärän etujen valvomista SML:n kautta. Tällöin on syytä katsoa, ettei SML:n toiminnassa synny eturistiriitoja. Joka tapauksessa aina kaikista tärkeintä on vaalia lasten ja nuorten etua ja tarjota heille parasta mahdollista musiikkikasvatusta.

SML on ollut perustamassa Taiteen perusopetusliittoa. Siten SML toimii yhdessä muiden taiteenalojen liittojen kanssa. Se lähentää kaikkia taiteenaloja ja niiden toimijoita. Taidekasvatuksen tarjoajien ja muidenkin kulttuurialan toimijoiden tuleekin olla samoilla foorumeilla.

Musiikilla on selkeä ylivoima, jos tarkastellaan opetusvolyymejä ja niitä varten saatavaa julkista tukea. On tärkeää olla antamassa tukea myös muiden taiteenalojen rahoituksen kehittämiselle, muttei musiikin kustannuksella. Tässä yhteydessä SML:n on tiedostettava roolinsa.

Musiikkikasvatuksen vaikuttamismahdollisuudet SML:n kautta ovat erittäin hyvät ja Suomen painoarvo myös kansainvälisessä musiikkikasvatuskentässä tuntuu jatkuvasti kasvavan.

Suuri kehittäjä on oma toiminnanjohtajamme Timo "Duracell" Klemettinen, jonka ideat ja kontaktit ulottuvat valtavan laajalle. Siitä osoituksena on, että häntä ollaan ehdottamassa Euroopan musiikkineuvoston puheenjohtajaksi, jos hän vain antaa suostumuksensa ehdokkuudelleen. Oma hallituksemme kannustaa yksimielisesti Timoa, vaikka käytännön operatiivisen työn järjestämisessä SML:n toimistossa on omat haasteensa, jos hän tulee valituksi.

Koin seminaarin erittäin antoisaksi. Olen huomannut, että vaikka käytän joskus melko paljonkin aikaani tuohon luottamustoimeen, saan sen kautta monia alan tietoja jo suunnitteluvaiheessa, joten pystyn osaltani jopa vaikuttamaan niihin. Se myös vähentää työtaakkaani, kun tuota tietoa ei tarvitse enää hankkia muuta kautta.

Osansa seminaarille antoivat kollegoiden näkemykset, joita arvostan suuresti, koska ne täydentävät ja valottavat eri näkökulmista asioita. Kiitän kollegoitani sekä Timoa ja Lauraa erittäin hienoista keskusteluista ja hyvistä järjestelyistä.