torstai, 12. lokakuu 2017

Pohjoismaissa ja Euroopassa

Voksenåsenissa, Norjassa lähellä Osloa järjestettiin Pohjoismaisen ministerineuvoston Pohjoismaiden musikki- ja kulttuurikoulujen seminaari, jossa esiteltiin ajankohtaisia asioita eri maista. Verkosto kokoontui edellisen kerran Helsingissä viime vuonna.   

Ajankohtaisimina asioina oli Suomen uudet opetussuunnitelmien perusteet ja Norjan vastaava, nyt aivan ensimmäistä kertaa saatava, Rammeplan. Norjalaiset olivat silminnähden tyytyväisiä uuteen tilanteeseeseensa.

Ruotsin kulttuurikoulujen tehtäväkentä on huomattavan erilainen. Kulttuurikoulut joutuvat vastaamaan Norrbottenin läänissä toimivan rehtori Björn Emmothin mukaan aivan kaikesta kulttuuriin liittyvästä opetuksesta ja koulutuksesta. Soitin- ja muu taideopetus, lukion kurssit, kansalaisopistomaiset opistopiirit, erityisopetus, tapahtumatoiminta ja monet muut tehtävät haastavat kulttuurikouluja. Opettajat eivät kykene millään vastaamaan tarpeisiin, joita kunnan määräämänä täytyisi täyttää.

Euroopan musiikkioppilaitosten liitto järjesti Wienissä viime viikolla ensimmäisen tutkimusseminaarin musiikkioppilaitoksista. Liittoon kuuluu 26 maata, joiden musiikkioppilaitosten toiminta on enemmän tai vähemmän verkottunutta tai yhtenäistä. Isäntämaa Itävallan osavaltioiden esityksiä oli mukava seurata; liikuttiin sekä perinnemusiikin esityksissä, kuorolaulussa ja jousikvartetissa että poplaulussa ja tietokoneella improvisoidun musiikin parissa. 

Pääluennoitsijoiden joukossa oli tuttu tutkijapari, professorit Heidi Westerlund ja Lauri Väkevä, jotka asettavat ArtsEqual-tutkimuksen kautta Suomen opetukselle kovat tasa-arvohaasteet. Euroopassa nämä asiat tuntuvat olevan vieraampia, vaikka voisi toisin luulla. Keskustelu taas Suomessa tästä on vilkasta ja tunnepitoista. Nopeasti ajateltuna saattaisi olla kyse pyrkimyksestä ruotsalaiseen tapaan tehdä kulttuurikasvatusta, kivaa kaikille. Eri toimijat täyttävät paljon jo nyt näitä pyrkimyksiä, mutta kentän toiminnasta harvalla on selkeä kokonaiskuva, eikä jonkin osan yksinään tarkastelu mielestäni vielä riitä. Uusia toimintatapoja ja toimijoiden tehtävien uudelleen tarkastelua tarvitaan, mutta onhan meillä kehittämishaluakin. 

Toiset pääluennoitsijat, professori Anne Bamford Lontoon taideyliopistosta (The Wow Factor!) ja professori, johtaja Susanne Keuchel Nordrhein-Westfalenin Kulttuuriakatemiasta, esittelivät tulevaisuuden haasteita musiikinopetuksessa. Yhteenvetona näistä voisi todeta, että koko maailmassa ollaan samojen kahden muutosilmiön vaikutuksessa.

Tietotekniikka ja viestintä, se paljonpuhuttu digi vaikuttaa voimakkaasti maailmaan. Se tuo mukanaan uusia välineitä, ja siten myös ajatuksiamme siitä, mitä on kulttuuri. Toinen on maapallon kutistuminen, ihmisten liikkuminen ja kulttuurien moninaisuuden kasvaminen osaksi paikallista elämää. Tässä mielessä koko Euroopassa, koko maailmassa ja kaikilla meillä on yhteiset haasteet.

Eipä tässä muuta. Kääritään hihat ja otetaan ne vastaan.

torstai, 5. lokakuu 2017

MUs!!Kk!A

Koulujen musiikinopettajakoulutus 60 vuotta –
III valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät

Koulujen musiikinopettajakoulutus Suomessa täyttää 60 vuotta. Sen kunniaksi järjestetään 23.-28.10. 2017 juhlaviikko, joka on katsaus maamme musiikinopetuksen menneisyyteen, tähän päivään ja tulevaan. Ohjelman toteutukseen osallistuu alumneja, opettajia ja opiskelijoita yli Taideyliopiston aineryhmä-, osasto- ja akatemiarajojen.

Viikon aikana tarjoillaan konsertteja, työpajoja, seminaareja ja kahvilakonsertteja kaikenikäisille! Juhlaviikon järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä. Yhteistyössä Litteratussällskapet Finland 100 ja Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry.

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on musiikkiopistojen kanssa? 
– Musiikki ja kasvatus yhdistää.  
– Yhteiset oppilaat, koululaiset.

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on erityisopetuksen kanssa?
– Tutkimuksen ja erityisen pedagogisen osaamisen yhteys.
– eritysmusiikkikasvatuksen hyödyntäminen opetuksen eriyttämisessä.
– Yhdenvertaisuuskysymykset

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on lastentarhanopettajien kanssa?
– musiikin käyttö kasvatuksessa on olennainen osa ihmiseksi kasvamista

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on yliopistojen kanssa?
– Opettajat ja opettajien koulutus.
– Tutkimus ja yhteys kenttään.

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on musiikin kanssa?
– kuinka se omakohtainen musiikkisuhde syntyykään, tietämus ja tuntemus leviää?

Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on yhteiskunnallisen aktiivisuuden kanssa?
– yhdessä soittaessa oppii sosiaaliseksi, vain yhdessä tästä maailmasta voi tehdä paremman
 
Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on maahanmuuttokysymysten kanssa?
– toiseen voi tutustua sanoitta,  suomea voi oppia laulaen
 
Mitä tekemistä koulujen musiikinopettajakoulutuksella on minun kanssani?
– tähän voi keksiä itse jotain...
 
Nämä asiat keksin puolessa tunnissa, keksi itse lisää muita yhteyksiä!
Ja tule mukaan MUs!!KkiA-tapahtumaan toteamaan että musiikkikasvatus on elämää suurempi asia.
 

Musiikkikasvatuksen asiantuntijat kokoontuvat ajankohtaisimpien asioiden äärelle. Ohjelmassa on luentoja, esityksiä ja pajoja, jotka valottavat suomalaisen musiikkikasvatuksen nykypäivää tarjoten mahdollisuuden tutustua kollegoihin ja saada virkistäviä ideoita omaan työhön. Päivä huipentuu huutokatrilliin alalämpiössä.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 13.10. mennessä!

La 28.10. Yleisöpäivä
Musiikkitalo klo 9.30-14.45 

Ohjelmaa pienille ja perheille, lapsille ja nuorille, vähän kaikille ja vanhemmillekin!
Mitä tapahtuu, kun aikakone ratkeaa liitoksistaan kesken aikamatkan tai kun Eemeli löytää vaarinsa vanhat postikortit? Miltä kuulostaa alttoviulu, pasuuna tai Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!? Yleisöpäivän ohjelmassa on konsertteja, muskarituokioita, yhteislaulua ja tutustumista erilaisiin soittimiin soitinpolulla. Päivän lopuksi kuullaan Näppäreiden riemukasta musisointia alalämpiössä.
Tutustu ohjelmaan!

Katso koko: MUs!!KkiA-juhlaviikon ohjelma

perjantai, 22. syyskuu 2017

OPS-perusteet vihdoin julki

Opetushallitus on päättänyt Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista 20.9.
Ne ovat nyt OPH:n verkkosivulla

Muutoksia maaliskuussa kaikkien saataviin luonnoksiin on tullut.
Merkittävin on se, että numeroarvioinnista on luovuttu kokonaan. 

Työtä oppilaitoksissa teettää nyt:

  • Tavoitteiden suunnittelu tavoitealueiden sisälle 
  • Opintokokonaisuuksien suunnittelu ja mitoittaminen.
  • Arvioinnin suunnittelu
  • Lopputyön sisältöjen raamitus.

Tyon iloa!

torstai, 7. syyskuu 2017

Maailman toimivin kaupunki

Helsinki ei ole vaatimaton, eikä sen tarvitsekaan.
Pormestari lupaa uudessa kaupunkistrategiassa, että Helsinki on maailman toimivin kaupunki

Kaupungin hallinnon muutoksessa syntynyt uusi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala päättää taiteen perusopetuksen asioista. On huomattava, että kyseessä on kaupungin linjanveto siitä, että se on sijoittanut TPO:n lasten ja nuorten harrastustoiminnan kanssa samaan kategoriaan. Vaihtoehtona olisi ollut sijoittaa TPO muiden koulumuotojen kanssa samaan laariin. Kummassakin on etunsa.  

Toimimme muiden harrasteiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa samalla tavalla ja samalla kentällä. Lisäksi olemme lasten ja nuorten kanssa heidän vapaa-ajallaan. Näin perustelut kuulua juuri tähän toimialaan onvat ymmärrettäviä. 

Koulumuotona lakisääteiset, valtion tukea saavat oppilaitoksemme tarvitsevaa hyvää vuoropuhelua toisiin koulumuotoihin. Lastentarhat, peruskoulu ja lukiot ovat tärkeitä kumppaneita meille. Toivottavasti kaupungin rakenne mahdollistaa myös toimialojen välisen yhteistoiminnan. Sitä tarvitsemme me ja sitä tarvitsee kaupunki.     

Helsingissä toimivat valtionosuutta nauttivat musiikkiopistot järjestivät yhdessa varapormestari Nasima Razmyarin, toimialajohtaja Tommi Laition ja kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnaksen kanssa Tulevaisuusseminaarin, jossa pohdittiin taiteen perusopetuksen sisällä toimivan musiikinopetuksen suhdetta kaupungin tavoitteisiin. 

Seminaarissa pääsimme tutustumaan toisiimme ja uskon, että seminaarissa syntynyt rakentava ilmapiiri edesauttaa molempien osapuolien kehitystyötä. Keskusteluissa suurimmiksi kehittämisen kohteiksi nousivat kaupungin tilojen kehittäminen kansalaistoiminnan tueksi ja varhaisiän taiteenopetuksen kehittäminen yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.  

Kulttuuriavustusten hakujärjestelmä on myös uusiutumassa. Hyvältä vaikuttaa se, että se mahdollistaa kaupungin ohjaamismahdollisuuden lähivuosina ja entistä läpinäkyvämmän avustuskriteerien tarkastelun. Parhaimmillaan se saattaa avata mahdollisuuksia sekä uudelle että jo vuosien kokemuksta omaavalle toimijalle hyvään asukkaita palvelevaan tekemiseen. Väline kuitenkin tarvinnee ensikokemukset ja hiomista saatujen kokemusten jälkeen.   

Kaupungin kulttuuriavustukset ovat nykyään noin 17 miljoonaa euroa vuodessa. Sillä tehdään paljon ja tärkeää. Poliitikoille heitän kuitenkin haasteen nostaa kyseistä summaa vähintään samassa suhteessa kuin lasten ja nuorten väkiluku kasvaa Helsingissä. Tällaisella toiminnalla rakennetaan tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa ja erilaisuutta hyväksyvämpää tulevaisuutta. 

 

torstai, 31. elokuu 2017

Käynnissä on!

Opistomme toiminta on lähtenyt reippaasti käyntiin. Putkiremontin jäljiltä tyhjennetään viimeisiä muuttolaatikoita ja paikkamaalauksia tehdään opiston tiloissa vielä jonkin aikaa. Muuten kuulostaa siltä, että luokissa soi taas hyvin. 

Eniten musiikkiopistossa käyviä haitannee pienimpien muskarilaisten olosuhteet, sillä vaunuvajamme on työmaa-alueella. Korostan vielä, että vaunuja tai pyöriä ei voi missään nimessä tuoda sisätiloihin. Niille on varattu alue opiston sisäänkäynnin kohdalta piha-alueelta. Pahoittelen samalla, ettei siellä ainakaan toistaiseksi ole sadekatosta. Emme myöskään vastaa vaunujen säilytyksestä siellä. Ensimmäisen kerroksen remontin päätyttyä pääsemme onneksi taas käyttämään vaunuvajaa.

Muissa yleisissä tiloissa ollaan jo loppusuoralla. Saleissa on vielä ylimääräistä tavaraa ja pientä kohentamista, mutta kohtapuoliin nekin löytävät paikkansa. Viimeisimpien luokkien paikkamaalaukset loppunevat tällä viikolla.

Opettajia iusaa se, että opehuoneestapuuttuu pari listaa ennenkuin tavarat saadaan paikoilleen. Samalla odotellaan kuumeisina, milloin remponttimuutossa hajonneen kopiokoneen tilalle ilmestyy uusi. Toivottavasti heti alkuviikosta. 

Mutta toiminta on jo täysillä!
Tällä viikolla käynnistyivät myös Tutti Frutti ja Da capo -orkesterien harjoitukset. Orkesteritoiminnassa on nyt uusi aika, sillä johtajat ovat uusia. Orkestereita vetävät Vuokko Juutilainen ja Mika Seppänen. Ilolla otamme heidän ammattitaitonsa ja energiansa vastaan ja tiedämme, että orkestereissa saadaan elämyksiä, joista seuraa oivalluksia ja paljon iloa! Tätä kaikkea voi tulla seuraamaan orkesterikonserttiin keskiviikkona 11.10. klo 18.00 Kinaporin palvelukeskukseen. 

Mukavaa lukuvuoden alkua toivottaa Reksi