torstai, 14. kesäkuu 2018

Omaa musiikkia

Sara Tulla-Koskelan musiikkitieteen pro gradu -tutkielma "Sävellyksen, sovituksen ja musiikillisen improvisaation opetus osana suomalaista musiikkioppilaitosjärjestelmää" on nyt julkaistu Jyväskylän yliopiston tietokannassa. Tutkielmasta käy ilmi, että musiikkiopistoissa opetus on järjestetty hyvin vaihtelevasti. Jos opettamisesta on opetussuunnitelmamaininta niin opetus on järjestetty suunnitelmallisemmin. Tästä linkistä voi lukea tutkielman.

Säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi ovat entistä vahvemmin mukana musiikkiopistojen toiminnassa. Myös oma opetussuunnitelmamme tuo oman musiikin tekemistä entistä voimakkaammmin esille. Nykyopettajasta kehkeytyykin moniosaaja, kunhan hän panostaa ammattitaitonsa kehittämiseen. Siihen on hyviä mahdollisuuksia.

Säveltämisen ja improvisoinnin opettamisessa vastuunjaossa täytyy huomioida sekä oppilaiden että opettajien taidot näissä asioissa. Kokoisessamme oppilaitoksessa päävastuu säveltämisestä voisi olla musiikin hahmotusaineiden opettajalla ja improvisaation opettamisessa soitinopettajan roolin tulisi olla tärkeämpi. Sovittamisessa omalle instrumentille vastuu voisi jakautua kutakuinkin tasan. 

Onkin mukava huomata, että ensi lukuvuoden aikana opettajien taitojen kehittämiseen tarjoutuu useita mahdollisuuksia. 

Syksyllä 2018 alkaa SÄPE - Säveltämisen pedagogiikan koulutus, jossa osallistuja saa käytännön työkaluja esimerkiksi instrumenttitunneille ja erilaisiin ryhmäopetustilanteisiin sekä hyvien käytänteiden jakamista omasta työstä käsin. Koulutus on maksuton. Lisätietoja tässä linkissä

Oman oppilaitoksemme oppilaille ja opettajille on luvassa "Omasta elämästä" -hanke, jos saamme siihen anomamme rahoituksen Opetushallitukselta. 

Kesällähän on hyvä istua laiturinnokassa ja kuunnella oman päänsä äänimaisemia...   

 

perjantai, 25. toukokuu 2018

Ajatuksia ammattiin valmistuville

Olen jäsenenä Metropolian musiikin neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on edustaa työelämänäkemystä koulutuksen järjestäjälle. Tästä johtuen sain kutsun pitää juhlapuheen Metropolian musiikin valmistujaisissa 25.5. 

Valmistujaisjuhlassa oli kolmisenkymmentä AMK-tutkinnon suorittajaa sekä 15 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajaa. Tässä muutama ajatus, joiden avulla yritin kohottaa tätä tärkeää päivä.  

Itse olen valmistunut viime vuosituhannella, intervettiä ei ollut keksitty ja pääasiassa lankapuhelinta käytettiin tieodnvälitykseen. Näiltä pohjilta mennään.

MAAILMA MUUTTUU
- Globaalisti. Sodat ja kansainvaellukset
- Ilmastonmuutos. Köyhyys, nälänhätä, omat lapsemme voivat joutua ilmastoipakolaisiksi
- Arjen muutos. Kiihtyvä, pätkittäinen elämäntapa,  

AJANKOHTAISTA KOULUTUKSEN KENTÄLTÄ
- koulutusleikkauksia tehty, kukaan ei ole välttynyt 
- eri koulutusasteiden tehtävät ovat toistaiseksi säilyneet kohtuullisen selkeinä
- uudet alat ja ammatit: yhteisömuusikko, hoiva-ala, verkko/pelimaailman tarpeet
- Opetussuunnitelmauudistus kaikissa koulutusasteissa on toteutunut
- Oppijalähtöisyys, ilmiöoppiminen... 

OPPIMISTAIDOISTA (etenkin AMKilaisille)
21. vuosisadalla Marilyn Binkley (2012) länsimaisten opetusstrategioiden visioita kymmeneen kohtaan jaoteltuna:

1. Ajatella luovasti, työskennellä luovasti yhdessä ja innovoida
2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
3. Oppimaan oppimisen ja metakognition taidot (arvioinnit, onnistumisen ilo, flow, keksittyminen ja pystyvyysuskoa)
4. Sujuvuus äidinkielessä ja taidot muissa kielissä
5. vuorovaikutus, työskentely ryhmissä, vastuullisuuden jakaminen ja projektien hallinta 
6. informaatiotaitdot
7. verkkolukutaidot
8. paikallinen ja globaali kansalaisuus
9. Joustavuus, itseohjautuvuus, rehellisyys, itseluottamus, empatia, päämäärätietoisuus, 
10.vastuullisuus itsestä ja muista 

JOHTAJAN OMINAISUUKSISTA (etenkin YAMKilaisille)
Te olette avainhenkilöitä, kehittäjiä ja sitä kautta johtajia omissa yhteisöissänne! 
Netistä poimittu tärkeimmät johtajan ominaisuudet:

1. Tunneäly
2. Empaattisuus
3. Avoimuus
4. Aitous
5. Kuunteleminen
6. Mahdollistaminen
7. Inhimillisyys
8. Tilannetaju
9. Vuorovaikutustaidot
10. Rohkeus

VAIKKA MAAILMA MUUTTUU, IHMINEN EI MUUTU
- Vuorovaikutus - toisen ihmisen kohtaaminen on edelleen tärkeää.

LUOTA SIIHEN, että:
- tiedät ja osaat nyt jo tarpeeksi ja ssinulla on kyky oppia edelleen 
- vääriä valintoja ei ole, kokemukset karttuvat myös huonoista valinnoista 
- intuitiosi ohjaa sinua oikeaan suuntaan 
- jokaisella on oma polku. Se löytyy vain kulkemalla.

ET OLE YKSIN: 
Olemme kaikki samalla viivalla. Meitä yhdistää muutos ja epävarmuus tulevasta. Tarvitsemme niiden selättämiseen toisiamme ja meillä on siihen aikaa loppuelämämme. Se alkaa tänään. 

Onnea valmistuville!

 

torstai, 17. toukokuu 2018

Kertomuksia Kalliosta 2017-18

Onko musiikki yksilö- vai joukkuelaji?

Vilho huudahti eilen lukuvuoden Keväälle-päätökonsertissamme, että tietenkin molempia. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. 

Yksilöinä kehitämme taitojamme, joita tarvitsemme yhteispeliin. Harvoin soitamme sellaisia sooloja, joissa ei ole vähintään yhtä soittokumppania mukana. Joukkuetaidot ovat olennaisia musiikin tekemisessä.

Lukuvuoden yksi ikimuistoisimmista tapahtumista on monelle At the Watergate -musiikkitapahtumaan osallistuminen Sneekissä, Alankomaissa noin viikko sitten. Sinne matkasivat joukkueemme Taikahuilut, Kitarayhtye KÄÄK! ja  Middle Earth Orchestra, jotka esiintyivät tapahtumassa kukin kolme kertaa. Nuorisomusiikkitapahtumasta saatiin valtavasti kokemuksia ja riemua nuorten soittajien työkalupakkiin. Tapahtuman satoa on myös se, että ensi lukuvuonna Kamariorkesterimme toiminta yhdistyy Pakilan musiikkiopiston kanssa, jolloin saamme isomman ja toimivamman orkesterin soittajiemme iloksi. 

Myös henkilökunnan lukuvuosi on ollut yhteisen kehittämisen aikaa. 

Opetussuunnitelman pohtiminen on ollut leimallista henkilökunnan yhdessäolossa ja kahvilakeskusteluissa. Prosessi on ollut arvokas jo syntyneen keskustelun vuoksi. Arvomme ovat pukeutuneet uuteen muotoon ja olemme edelleen avoimia kehittymiselle. Selkeimmät uudistukset näkyvät musiikin perusteiden opetuksen kurssitarjottimissa. Opetussuunnitelmasta ja muista syksyn toimintaan liityvistä tärkeistä asioista annamme tietoa vielä ennen kesälomille siirtymistä. Syksy näyttää sitten, kuinka osaamme siirtää asiat sujuvasti käytäntöön.

Yhden instrumentin henkilökunta tuossa ottikin jo haltuun... iPad-hanke on näyttänyt meille, mitä on oppia aivan alusta asti uutta. Se on helppoa ja kivaa, ainakin kun siihen muistaa myös satsata muutenkin kuin vain koulutuksessa! 

Kiitän lämpimästi teitä oppilaita perheinenne: Te näytätte meille, että työmme on tärkeää. Myös henkilökuntaamme haluan kiittää paneutumisesta siihen, kuinka voimme käytännössä olla tärkeän musiikkikasvatuksen toteuttajia niin, että se palvelee lapsia ja nuoria nyt ja tulevaisuudessa.  

Lukuvuoden päätteeksi on aika jakaa todistukset:

MUSIIKIN PERUSTASON PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAAVAT
Abspoel Patrik, Alanko Maaria, Gustafsson Eevi, Joronen Arni, Kalliokoski Timo, Kanerva Rebekka, Kokkonen Katariina, Leppänen Aapo, Leikkonen Ilmari, Meripaasi Maria, Mäki-Jyllilä Lotta, Piispanen Linnea, Sinkkonen Hannah, Valldén Laura, Veloso Rosemarie,

MUSIIKKIOPISTOTASON PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAAVAT:
Ahonen Tuuli, Lehtonen Saara, Miettunen Ruska, Sinkkonen Daniel, Sinkkonen Rebecca,

PIENTEN SOITTAJIEN STIPENDIT: 

Taika Granroth
Taika on ahkera ensimmäisen vuoden opiskelija, joka on lyhyen soittajan taipaleensa aikana ehtinyt esiintyä useita kertoja tehden oboeta tunnetuksi erityisesti pienille kuulijoille!

Onerva Laitinen
Tämä nuori pianisti soitti kevättalvella upeasti hyvin vaativan PT2-ohjelman. Hän harjoittelee ahkerasti, saapuu tunnille aina hyvin valmistautuneena ja ilahduttaa opettajaansa joka kerran. Myös tämän ihanan pianistin äidin tuki tyttären opinnoissa on ollut stipendin arvoinen. 

Edith Pakkala
Tämä pianisti on löytänyt kuluneen vuoden aikana aivan ihanan oman suhteen soittamiseen. Hän omaa nuoresta iästään huolimatta jo vahvan halun tulkita musiikkia ja hän on oppinut ottamaan upeasti vastuuta harjoittelustaan.

Pihla Kuoppa
Ilahduttaa opettajaansa joka kerran tunnille tullessaan: hän on ahkera, kuuntelee tarkasti ja haluaa toteuttaa opettajan antamat ohjeet jopa liikuttavan tarkasti. Hän on löytänyt tänä vuonna soittamiseen omaa, upeaa ilmaisutahtoa ja alkanut ottaa hienosti vastuuta myös omasta harjoittelustaan.

Venla Rosenlund
Tämä ensimmäisen vuoden pieni pianisti hämmästytti opettajaansa jo heti alkumetreillä: vasta pari kuukautta soitettuaan hän nimittäin totesi, että kun on paha mieli, voi mennä pianon ääreen ja alkaa soittaa, niin tulee parempi mieli. Voiko tämän parempaa oivallusta enää tehdä? Hän on oivaltanut musiikin mahtavan voiman. Hän on innostunut ja ahkera, niinpä hän on edistynyt huimaa vauhtia.

RYHMÄSTIPENDIT:

Olivia Broman, Pihla Leino, Aava Rintala, Merihelmi Varimaa Mora, Jalo Paasi
Konserttiesiintymisiä on takana jo lukuisia ja uusia kujeita kohti mennään hymyssä suin.

Maija Aarnio, Mindel Guthwert ja Suvi Salmi
Nämä musikaaliset ja innokkaat soittajat ovat ahkeria ja oma-aloitteisia ikäisekseen poikkeuksellisen pitkäjänteisesti harjoitteleva nuoria muusikoita. Jokainen heistä on omalla tasoltaan kehittynyt valtavan harppauksen vuoden aikana. Hienot 1PT –konsertit!

JÄÄTELÖSTIPENDI:
Sello-orkesteri 
(Veikko Aarnio, Tuomas Alanko, Alva Chydenius, Valeria Haapanen, Vilho Hokkanen, Veikko Keto, Toivo Kilpiö, Elsi Kröger, Aurora Meltti, Maija-Elina Mikkola, Aarne Neuvonen, Olivia October, Oiva Paasi, Loviisa Piilola, Rufus Sinkkonen, Aimo Teräväinen)

Tässä ryhmässä on ilo ja ennakkoluulottoman tekemisen ja kokeilemisen riemu läsnä. Eri ikäiset soittajat ovat kasvattaneet toisiaan upeaan ryhmäkäyttäytymiseen ja taitojen jakamiseen. Ryhmä on opettajan iloksi  oppinut ulkoa soittamansa biisit ihan ”vahingossa”. Tämä ryhmä on keikkaillut tänä lukuvuonna oman opiston konserttien lisäksi Temppeliaukion kirkossa ja Valkeakoskellakin.

HENKILÖKOHTAISET STIPENDIT:

Patrik Abspoel
Patrik on intohimoinen muusikko. Hän soittaa paljon, säveltää ja äänittää. Patrikin omin genre on metallimusiikki ja tärkein instrumentti sähkökitara. Sama intohimo kuuluu myös klassisen kitaran soitossa: tulkinnat ovat vahvoja ja persoonallisia. Patrik on tehnyt myös sovituksia, joita ovat soittaneen myös muut kitaraoppilaat sekä Kitarayhtye Kääk!

Arni Joronen
Arni Joronen on monipuolinen nuori. Hän on taitava kitaransoittaja, valokuvaaja, videokuvaaja ja -editoija. Arnin kitaransoitossa vahva klassisen musiikin tyylitaju yhdistyy dramatiikan tajuun, soitto on kiinnostavaa. Arni on luotettava ja aina valmis esiintyjä sekä Kitarayhtye Kääkin selkäranka!

Katariina Kokkonen
Kyseinen henkilö on esiintynyt aktiivisesti opiston tilaisuuksissa. Muusikkona hän on älykäs ja nopea oppija ja pystyy soittamaan jo suurempiakin teoksia. Tämähän on opettajalle yhtä juhlaa!

Johanna Laukkonen
Johanna on sinnikäs harjoittelija, joka ei anna vastoinkäymisten tulla tielleen. Hän on kehittynyt valtavasti tänä keväänä klarinetinsoitossa etenkin äänenmuodostuksen ja rytminkäsittelyn osalta.

Helmi Laine
Henkilökohtainen kehittyminen ja isoksi soittajaksi kasvaminen kuvaavat hyvin kuluvaa vuotta kyseisen soittajan kohdalla. Tämä ilmenee mm. huolellisena oman stemman valmistamisena, vastuunottamisena soitinryhmän vaativammista stemmoista, ennakkoluulottomana tutustumisena uusiin soittimiin sekä heittäytymisenä ja uskaltautumisena rohkeisiin tulkintoihin.

Nina Miettunen
Ikäisekseen poikkeuksellisen kypsä ja itsenäinen nuori muusikko, joka on kehittynyt vuoden aikana valtavasti soittajana sekä taidollisesti että henkisesti. Hieno 3PT –konsertti!

Onnea kaikille todistuksen ja stipendin saajille! 

Hyvää kesää!
toivottaa Reksi


Keski-Helsingin musiikkiopiston
lukuvuoden päättäjäiskonsertti

Keväälle

Kalliolan setlementtitalon juhlasalissa
Keskiviikkona 16.5.2018 klo 19

 

Ohjelma:

J. Lehti                            Neiti Kevät 
                                                     Tinttaralla ja Okariina, johtaa Sari Norja
                                                     Antti Hakkarainen, piano

A. Vivaldi                         Kevät
J. Williams                       Star Wars

                                                     Sello-orkesteri, johtaa Helli Seppä

Kannatusyhdistyksen tervehdys  

Š. Rak                              Four pieces
                                                        Saara Lehtonen, klarinetti
                                                        Santeri Hammarberg, kitara                                                                                                                                              

O. di Domenico                  Sonatina 
                                                     Tuuli Ahonen, fagotti
                                                     Eira Oksanen, piano

A. Piazzolla                      Libertango pianolle nelikätisesti   
(sov. A. Hakkarainen)                    Katariina Kokkonen, piano
                                                       Antti Hakkarainen, piano

 

R. Allen & R. Adler           Kellä kulta, sillä onni   
(sov. A. Tepponen):                    Lauluyhtye

Todistusten jako

Trad. (sov. S. Dufeutrelle)  Cholita                       
F. Sartori                         Con te partirò

                                                  Taikahuilut ja Kitarayhtye Kääk!
                                                  Antti Hakkarainen, lyömäsoittimet
                                                  Eira Oksanen, lyömäsoittimet

torstai, 10. toukokuu 2018

Luonnosta opetussuunnitelmaksi

Hyvä lukija!

Tässä on luonnos opetussuunnitelmaksemme 1.8.2018 alkaen.

Voit kommentoida sitä blogin kommenttikentään 16.5. asti. (EDIT 22.5. Kommentointi on päättynyt.)

Tehdään yhdessä opistoamme paremmaksi!

Toivoo Reksi


 

 

Keski-Helsingin musiikkiopisto

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän

OPETUSSUUNNITELMA (VERSIO 8.5.2018)

 

1. TOIMINTA-AJATUS

 

Keski-Helsingin musiikkiopisto on lasten ja nuorten musiikkiyhteisö. Yksilö- ja ryhmäopetuksessa yhdistyvät tavoitteellinen, lempeän määrätietoinen musiikin opiskelu ja luova ilmaisu. Päämääränä on oppilaan hyvä musiikkisuhde – mahdollisuus hankkia elämään eväitä taiteellisen, taidollisen ja emotionaalisen kasvun kautta.

 

Oppilaitoksen tunnuslause on ”Elämys, oivallus – ilo!”

 

2. YLEISET TAVOITTEET

 

2.1. Arvot

 

Yhdenvertaisuus

 • Kaikki yhteisömme jäsenet ovat yhdenvertaisia lähtökohdistaan riippumatta.

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys

 • Kasvaminen toisten rinnalla ohjaa oppilasta yhteisön ja yhteiskunnan jäseniksi.

Luottamus

 • Oppilas etenee omaa polkuansa saaden tietoon ja taitoon perustuvaa ohjausta löytöretkelleen.  

Moniarvoisuus

 • Välitämme kulttuuriperintöä ja sivistystä kunnioittaen toisia ja ympäristöämme.

 

2.2. Oppimiskäsitys

 

Oppilas:

 • oppii aina uutta,

 • on aktiivinen toimija, joka (pois tämä joka)

 • oppii asettamaan omia tavoitteita ja

 • toimimaan niiden suuntaisesti.

 

Oppiminen on:

 • kokonaisvaltainen, vuorovaikutteinen prosessi sekä

 • erottamaton osa ihmisenä kasvua ja (pois tämä ja)

 • yhteisön hyvän elämän rakentamista.

 

Oppilaita ohjataan:

 • harjoittelemisen eri tapoihin,

 • säännölliseen omaan harjoitteluun,

 • antamaan ja saamaan palautetta

 • rohkaisevalla ja kannustavalla ohjauksella

 • oppimista edistävässä vuorovaikutuksessa.


 

2.3.  Oppimisympäristö

 

Keski-Helsingin musiikkiopisto on turvallinen ja kannustava yhteisö. Henkilökunta toteuttaa jaetun opettajuuden ajatusta. Yhteisöön kuuluvat myös vanhemmat ja muu oppilaan lähipiiri.

 

Oppilaitoksen tilat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien ulottuvilla keskeisessä Helsingissä ja ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset musiikkiharrastuksen toteuttamiseen sekä yksin että yhdessä.

 

Oppilaitos toimii vireässä yhteistyössä muiden helsinkiläisten alueen toimijoiden kanssa kasvattaen oppilaitaan yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

 

2.4. Työtavat

 

Keski-Helsingin musiikkiopistossa käytetään monipuolisia työtapoja oppimisen edistämiseksi. Musiikin laajan oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus.

 

Työtapoja ovat mm.:

 • instrumenttitunnit

 • yhteissoitto erilaisissa kokoonpanoissa

 • musiikin hahmottamisen työtavat erilaisissa ryhmissä

 • vuosittaiset taltioinnit

 • säännölliset esiintymiset  

 

Oppimista edistävät työtavat vahvistavat oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.  


 

3. TOIMINTAKULTTUURI

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista.

 

Tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, joka koostuu työtä ohjaavista normeista, vakiintuneista käytännöistä, selkeästä tiedotuksesta sekä yhteisön jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista.

 

Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Oppilaitoksessa suhtaudutaan avoimesti uusiin työtapoihin ja hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Toimintakulttuuriimme kuuluu itsensä ja muiden kuuntelemisen taito.

 

Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen sekä opetuksen käytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

 

Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös musiikkiin liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

4. OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS

 

4.1. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

 

Musiikkileikkikoulu toimii

 • perheryhmissä (0-2 -vuotiaat aikuisten kanssa),

 • musiikkileikkiryhmissä (3-4 -vuotiaat),

 • rytmiikkaryhmissä (5-6 -vuotiaat) ja

 • soitinryhmissä(5-8 -vuotiaat).
  Soitinryhmissä soitetaan viisikielistä kannelta, ukulelea tai melodisia rytmisoittimia.

 

Puhallinvalmennus on tarkoitettu 5-8 -vuotiaille. Opetus on pienryhmäopetusta 1-2 vuoden ajan. Puhallinvalmennukseen hakeudutaan oppilasvalinnan kautta.


 

4.2. PERUSOPINNOT             (laskennallinen laajuus     800 tuntia)

    Instrumenttiopinnot                         300

    Yhteissoitto                              250

    Musiikin hahmotusaineet                     250

 • Musiikin hahmottamisen johdanto

 • Musiikin hahmottamisen perusteet

 • Valinnaiset kurssit kolmesta tarjottimesta

 

4.3. SYVENTÄVÄT OPINNOT         (laskennallinen laajuus     500 tuntia)

    Instrumenttiopinnot                         (160)

    Yhteismusisointi                         (160)

    Musiikin hahmottaminen                     (160)

 • Valinnaiset kurssit kolmesta tarjottimesta   

    Hankkeisiin osallistuminen                    (  20)

    Lopputyö

 • on edellä mainittujen opintojen puitteissa tehty esityksen sisältävä prosessi.


 

5. OPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET

Opintojen tavoitteina on:

 • antaa oppimisen iloa, lisätä opiskelumotivaatiota ja edistää luovaa ajattelua.

 • ohjata löytämään omat vahvuudet, potentiaalit ja kiinnostuksen kohteet.

 • ohjata pitkäjänteisyyteen ja vastuuseen omasta oppimisesta

 • ohjata etsimään omat oppimistavoitteet ja tekemään itsenäisesti opintoihin liittyvät valinnat.

 • kehittää kriittistä ajattelua ja oppimisen taitoja.

 • kehittää yksilölle merkityksellisiä ilmaisutapoja.

 • ymmärtää musiikki historiallisena, yhteiskunnallisena ja ajankohtaisena ilmiönä

 • antaa välineet päämäärätietoiseen itsensä kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen.

 • tarkastelemaan, tulkitsemaan ja arvottamaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta.

 • antaa edellytyksiä nähdä taide myös yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä.

 • luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja kulttuuriselle osallisuudelle.

 • nähdä yhteydet taiteiden ja tieteiden välille.

 • antaa valmiudet hakeutua musiikin ammattiopintoihin

 

 

6. OPINNOT

 

6.1. VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista ja etenee lapsen kehitystason mukaan.

 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota ilon ja onnistumisen kokemuksia musiikin kautta sekä lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

 

Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

 

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy myös instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta eli soitinvalmennusta.


 

6.2 PERUSOPINNOT

 

6.2.1 PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUS 1

 

6.2.1 OPINTOKOKONAISUUS 1:N SISÄLLÖT

Opintokokonaisuus 1 – Instrumenttiopinnot

Perusopintojen instrumenttiopinnoissa tutustutaan

 • instrumentin/instrumenttien perustekniikkaan ja

 • säännölliseen harjoitteluun.

 • ilmaisuun omalla instrumentilla

 • tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen

 

Opintokokonaisuus 1 – Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineissa:

 • tutustutaan musiikin hahmotuksen johdantoon (MuHa 1) ja perusteisiin (MuHa2)

 • löydetään omia vahvuuksia musiikin hahmottamiseen eri työtavoilla.

 

Opintokokonaisuus 1 – Yhteismusisointi

Yhteismusisointiin tutustutaan instrumenteille luontaisilla tavoin, esimerkiksi

 • orkesterissa,

 • pienryhmässä tai

 • kuorossa.


 

6.3 PERUSOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUS 2

 

6.3.1 OPINTOKOKONAISUUS 2:N SISÄLLÖT

 

Opintokokonaisuus 2 – Instrumenttiopinnot

Perusopintojen instrumenttiopinnoissa perehdytään

 • instrumentin/instrumenttien hallintaan

 • tavoitteellisen harjoittelun opetteluun

 • instrumenttien perustekniikkaan ja ilmaisuun

 • tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen

 

Opintokokonaisuus 2 – Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineissa

 • perehdytään musiikin hahmottamisen eri työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, nuotintamiseen, musiikkityylien tunnistamiseen, musiikilliseen keksintään ja musiikkiteknologiaan.

 • sisältöinä ovat oman kulttuurimme taide-, kansan- ja populaarimusiikki.

 • kehitetään oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.

 

Opintokokonaisuus 2 – Yhteismusisointi

Yhteismusisointiin perehdytään instrumenteille luontaisilla tavoin, esimerkiksi

 • orkesterissa,

 • pienryhmässä,

 • kuorossa tai

 • kamarimusiikkikokoonpanossa


 

6.4 PERUSOPINTOJEN TAVOITTEET

 

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

    kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa

    ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun

    kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa

    rohkaista oppilasta tutustumaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

    ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu

    ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa arviointiin

    ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja

    kannustaa oppilasta soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan musisoinnissa

    tarjota oppilaalle tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä

    ohjata oppilasta käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä  

    ohjata oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan.

 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

    ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan sen osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta

    ohjata oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan

    ohjata oppilasta musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen ja rakenteiden hahmottamiseen

    tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi ja kartuttamaan musiikin historian tuntemusta.

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

    ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja

    kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja.


 

7. SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

7.1 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUS

 

Syventävät instrumenttiopinnot

Syventävät instrumenttiopinnot:

 • instrumentin hallintaan

 • tavoitteellisen harjoittelun sisäistämiseen

 • musiikilliseen ja taiteelliseen ilmaisuun

 • tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen

 

Syventävät musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineissa

 • syvennytään musiikin hahmottamisen eri työtapoihin kuten laulamiseen, soittamiseen, nuotintamiseen, musiikkityylien tunnistamiseen, musiikilliseen keksintään ja musiikkiteknologiaan.

 • syvennetään oppilaan kykyä tunnistaa, toistaa, kehittää ja arvottaa musiikillisia ilmiöitä.

 

Syventävä yhteismusisointi

Yhteismusisointiin syvennytään instrumenteille luontaisilla tavoin, esimerkiksi

 • orkesterissa,

 • pienryhmässä,

 • kuorossa tai

 • kamarimusiikkikokoonpanossa

 

Lopputyö

on esityksen sisältävä prosessi ja on osa syventävää opintokokonaisuutta.

 

Lopputyö voi koostua erilaisista elementeistä. Lopputyö voi olla:

 • konsertti

 • teemakonsertti

 • sävellyskonsertti

 • portfolioesittely

 • laaja-alainen tai

 • yhteen kiinnostuksen kohteeseen keskittyvä

 

Lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien kanssa.

Rehtori vahvistaa lopputyösuunnitelman.


 

7.2 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN  TAVOITTEET

 

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on

    ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan

    kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia

taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti

    rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä

    ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja.  

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteena on

 • auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan

 • opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan

 • ohjata oppilasta harjoittelemaan taitojaan kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän

jäsenenä

 • ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan.

 

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on

 • ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä

 • ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista

 • ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia

 • ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteena on

 • kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia

 • rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä.


 

8. LAAJAN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINNIN KOHTEET JA ARVIOINNIN KRITEERIT

 

8.1. Arvioinnin kohteita ovat:

    esittäminen ja ilmaiseminen

    oppimaan oppiminen ja harjoittelu

    kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

    säveltäminen ja improvisointi.

 

8.2. Arviointikriteerit

 

Arvioinnissa seurataan edistymistä (arvioinnin kohteissa) oppilaan henkilökohtaisesti asettamiin ja opettajan kanssa sovittuihin tavoitteisiin verrattuna. Arvioinnissa keskitytään prosessin jatkuvaan arviointiin. Arviointia dokumentoidaan säännöllisesti.

 

8.2.1  Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

 • esittää tai säveltää laajempia teoskokonaisuuksia käyttämällä niiden edellyttämiä ilmaisukeinoja.

 • hallitsee itse valitsemiensa alueiden mukaista ilmaisua, tulkintaa ja tekniikkaa.

 • käyttää monipuolisesti musiikkia ilmaisun välineenä.

 • on tutustunut myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinohin.

 

8.2.2 Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas osaa

 • asettaa tavoitteita ja suunnata omaa oppimistaan itselleen tärkeisiin asioihin

 • arvioida edistymistään ja nauttii siitä

 • valita itseään kehittävää ohjelmistoa

 • harjoittaa ohjelmistoaan sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä

 • tunnistaa soittimensa fyysiset haasteet

 

8.2.3 Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Oppilas

 • kuuntelee ja kehittää musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä

 • tarkastelee soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista

 • hahmottaa musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia

 • hyödyntää kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä.

 

8.2.4 Säveltäminen ja improvisointi

Oppilas

 • toteuttaa improvisoituja jaksoja ja itse sovitettuja osuuksia tutuisssa tilanteissa

 • voi käyttää musiikkiteknologiaa musiikkinsa tekemiseen ja osaa tallentaa ja jakaa teoksensa.  


 

9. OPPIMISEN ARVIOINTI

 

9.1 Arvioinnin tehtävä on

 • ohjata oppimista   

 • tukea edistymistä sekä

 • kehittää edellytyksiä itsearviointiin.

 • kehittää itsensä ja muiden kuuntelemisen taitoa.

 

9.2 Arviointi on luonteeltaan

 • kunnioittavaa, keskustelevaa, vuorovaikutteista

 • oppimiseen kannustavaa

 • jatkuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa,

 • omaan oppimisprosessiin kohdistuvaa ja huomioi oppijan kehitysvaiheen

 • omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun ohjaavaa

 • läpinäkyvää, johdonmukaista ja hyvin jäsenneltyä

 • oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.

 • elinikäistä oppimista.

 

9.3 Arviointitapoja

 

Itsearvioinnissa

oppilas kehittyy arvioimaan omaa harjoitteluaan, tavoitteiden asetteluaan ja kehittymistään.   

Vertaisarvioinnissa

oppilas oppii arvioimaan omaa ja muiden edistymistä ohjatuissa tilanteissa.

Suullisessa arvioinnissa

oppilas tarkastelee musisointitilannetta, antaa ja saa palautetta.

Kirjallista arviointia

annetaan mm. säännöllisten esiintymistilanteiden palautteessa.
Silloin voidaan käyttää arviointipohjana seuraavaa listaa:  Tulkinta, Soittoasento, Tekninen valmius, Rytmin käsittely, Sävelpuhtaus, Äänen laatu, Yhteissoitto, Muita huomioita

 

9.4 Todistus opinnoista

 

Oppilaalle annetaan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.  

 

Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.

 

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan laajan oppimäärän opinnoista.


 

10. OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston jokainen oppilas on yksilö ja saa henkilökohtaista opetusta. Oppilas kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Oppimäärää voidaan yksilöllistää erityistarpeen mukaan. Opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä ja soveltuvuusarvion aikana huoltaja voi tiedottaa oppilaitosta hakijan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistämisestä annetaan tietoa huoltajille.


 

11. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

 

11.1 Ilmoittautuminen musiikin varhaiskasvatukseen

Musiikkileikkiin otetaan 0–8-vuotiaita lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiä järjestetään kysynnän mukaan ikäkausittain.

 

11.2 Oppilasvalinnat perus- tai syventäviin opintoihin

Instrumenttioppilaaksi hakeudutaan oppilasvalinnan kautta. Soitinvaihtoehtoja kokeillaan Soivan talon esittelyssä.  Oppilasvalinnat tehdään soveltuvuusarvioiden ja haastattelun perusteella.  Oppilaspaikat täytetään käytettävissä olevien valtionosuustuntien puitteissa.


 

12. YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

 

12.1 Yhteistyö huoltajien kanssa

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston arvojen ja opetussuunnitelman pohjana olevan oppimiskäsityksen mukaisesti oppilaan aktiivista toimijuutta pidetään tärkeänä opintojen alusta alkaen. Tähän liittyy säännöllinen yhteydenpito huoltajien kanssa. Musiikkiopisto tiedottaa toiminnastaan sekä kotisivujensa, sosiaalisen median että oppilashallinnon kautta ja perheet voivat osallistua toiminnan kehittämiseen säännöllisesti. Opettajat pitävät jatkuvasti yhteyttä oppilaiden perheisiin.

 

12.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

 

Keski-Helsingin musiikkiopisto on aktiivinen verkostoituja. Musiikkiopisto on halukas kehittämään koulutus- ja kulttuuritoimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Taiteen perusopetusta antavat musiikkioppilaitokset Helsingissä sekä muut TPO-toimijat ovat kumppaneita, joiden kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä. Alueen päiväkoteihin ja kouluihin pidetään yhteyttä ja ollaan valmiita syventämään siteitä yhteisten oppilaiden toiminnan kautta.  

 

Valtakunnallisten musiikkikasvatus- ja musiikkikoulutusjärjestöjen ja -yhteisöjen kanssa musiikkiopisto voi toimia tapahtumien järjestäjänä sekä osallisena pilottihankkeissa.

 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Metropolian amk:n musiikkikoulutus sekä konservatoriot kuten myös pääkaupungissa sijaitsevat taidelaitokset, orkesterit ja yhtyeet, taiteilijat ja taiteilijaryhmät ovat luontevia yhteistyötahoja.

 

Helsingin kaupungin tahot, kuten esimerkiksi Annantalo, Helsingin työväenopisto, Kallion kirjasto ja Kinaporin palvelutalo ovat tuttuja kumppaneita musiikkiopistolle. Muu paikallinen toimiminen esimerkiksi alueen seurakuntien, Ebeneser-säätiön, Floora-hankkeen, Helsingin työväenopiston, Kalliolan setlementin, Kalliolan opiston ja  Suomen Muusikkojen liitto SML:n, on vakiintunutta yhteistoimintaa.

 

Neljännen sektorin kanssa tehdään satunnaista yhteistoimintaa, esimerkiksi Kallio kukkii ja Kallio kipinöi -kaupunginosafestivaalien puitteissa.

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö (vos-tunnit) ja Helsingin kaupunki (toiminta-avustus). Opetushallitus on tärkeä pedagogisten kehittämishankkeiden rahoittaja.

 

Musiikkiopisto on Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n ja sitä kautta myös Taiteen perusopetusliiton TPO ry:n  jäsen.


 

13. TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

 

Toiminnan jatkuva kehittäminen tapahtuu oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä kaiken palautteen kautta. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan ja järjestetään koulutuspäiviä. Musiikkiopisto pyrkii toteuttamaan vuosittain kehittämishankkeita, joihin voivat osallistua sekä oppilaat että opettajat.

 

 


 

 

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus/ musiikkiopiston johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman 23.5.2018

 

 


 

 

torstai, 3. toukokuu 2018

At the Watergate!

Musiikkiopistolaiset kokoonpanot lähtevät valloittamaan Eurooppaa helatorstain viikonloppuna. Hollantilainen pikkukaupunki Sneek täyttyy pitkäksi viikonlopuksi tuhansista soittajista ja maailman suurin kazoo-orkesteri soittaa At the Watergate-tapahtuman avajaisissa.  

At the Watergate on XIII nuorisomusiikkifestivaali. Se järjestetään 9.–11.5.2018. Tapahtuman järjestää Euroopan musiikkioppilaitosten liitto (EMU) ja sinne odotetaan noin 7 000 esiintyjää, jotka ovat 12–25-vuotiaita. Osallistujia tapahtumaan tulee noin 25 eri Euroopan maasta.

Keski-Helsingin musiikkiopistolta lähtevät huiluryhmä Taikahuilut ja kitaraorkesteri Kääk!, jotka ovat osallistuneet aiemminkin vastaaviin tapahtumiin. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2016 San Sebastianissa Baskimaassa Espanjassa ja sitä ennen vuonna 2012 Emilia-Romagnan maakunnassa Italiassa.

Tänä vuonna olemme voineet tarjota tämän mahdollisuuden myös Kamariorkesterille ja Da Capolle. Suurorkesteri syntyi, kun orkestereita vahvistettiin vielä Pakilan musiikkiopiston soittajilla. Näin syntyi Mika Seppäsen johtama The Middle Earth Orchestra!

Festivaalilla on oma tunnuskappale, jota osallistujat voivat laulaa ja soittaa yhdessä. Voit katsoa kappaleen linkissä. 

Osallistujille ja heidän perheillensä lisätietoja: 
https://www.atthewatergate.com/festival/participants 
Hauskaa matkaa toivottaa Reksi!

kazoo.jpg

Tapahtuman avajaisssa kaikki tuhannet osallistujat soittavat kazoo-kappaleen yhdessä. Ota oima kazoo mukaan!

Euroopan musiikkioppilaitosten liitto

 • 25 jäsenmaata, toimisto Berliinissä
 • edustaa 6 000 musiikkioppilaitosta, 150 000 opetushenkilöä ja 4 000 000 opiskelijaa
 • järjestää seminaareja ja pitää vuosittaiset yleiskokoukset ympäri Eurooppaa
 • toiminnanjohtajana Timo Klemettinen, joka toimii myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtajana
 • EMU järjestää noin kolmen vuoden välein nuorisomusiikkifestivaalin
 • http://www.musicschoolunion.eu/