torstai, 14. lokakuu 2021

Johdetaan yhdessä

JOHDETAAN YHDESSÄ - KOULUTUS

Olen osallistunut Jyväskylän yliopiston Johdetaan yhdessä – Koulutusjohtamisen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden opintoihin. Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taitoja johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa. Koulutuksen tuloksena toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja, oppivia ja kehittyviä yhteisöjä. Näin on siis luvattu koulutuskuvauksessa.

Koulutukseen kuuluu kehittymissuunnitelman laatiminen. Päätin avata suunnitelman verkkosivuksi, koska näen, että näin voi kehittää omaa oppilaitosjohtamista läpinäkyvämmäksi.

KEHITTYMISSUUNNITELMA

Suunnitelmassa on kolme tasoa, jotka ovat henkilökohtainen taso, työyhteisötaso ja organisaatiotaso. Henkilökohtaisen tason kehittymiskohteen nimesin osallistavaksi esimieheksi, työyhteisötason dynaamiseksi johtamiseksi, ja organisaatiotasoksi valikoitui yhdentymisselvityksen alkuunsaattaminen  Resonaarin ja Kallion musiikkikoulun kanssa. 

Kehittymissuunnitelma on luettavissa opistomme verkkosivulla.
Otan mielelläni palautetta vastaan. 

Reksi

torstai, 7. lokakuu 2021

Soitetaan yhdessä!

Ihanaa, se on totta!

Toteutamme ensimmäisen julkisen konserttimme, johon voi tulla yleisöä! Ja on muuten parhaat poppoot lavalla, nimittäin opsitomme pienimmät jousisoittajat Tuttu Frutti sekä vähän jo soitoissaan edenneet (väli-ikäiset?) soittajat eli Da Capo. Orkestereita johtavat Vuokko Juutilainen ja Ahti Valtonen. Konsertti pidetään Paavalinkirkossa ensi tiistaina 12.10. klo 18.30. 

Suosittelemme yleisön käyttävän maskia ja valtaavan maltillisesti vapaat paikat sopivin välimatkoin (hymiö). Ohjelma tulee sähköisenä opiston verkkosivun ajankohtaisiin uutisiin.   

Kuullaan ja nähdään. Tervetuloa! 

torstai, 30. syyskuu 2021

Mukaan! 2021

Suomen musiikkikasvatusseura – Fisme järjestää viidennet valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Tampereella marraskuussa. Tapahtumaa on aikaisemmin järjestetty Helsingissä ja Jyväskylässä. Nyt tapahtuman uutena kumppanina on Tampereen kaupunki. Mukapäivät on musiikkikasvatuksen ja koulutuksen koko kentän yhteistyöllä tekemä ja merkittävin alan kokoontumispaikka. Mukapäivät järjestetään 17.-20.11.2021 ja sinne odotetaan yli tuhatta osallistujaa.

Keski-Helsingin musiikkiopisto on mukana
Musiikkiopistome on edustettuna päivillä. Arabialaisen musiikin inklusiivinen yhtye Mix Ensemble esiintyy ja Movement Erasmus+ -hanke esitellään päivien ohjelmassa.  

Opistomme koko henkilökunta osallistuu myös tapahtuman koulutukseen perjantaina 19.11., jolloin koko opiosto on suljettu. Kyseisen perjantain opetus järjestetään tiistaina 21.12.

Henkilökuntamme saa nauttia aivan mahtavasta ohjelmasta. Aamupäivän aikana presidentti Tarja Halonen ja Iiro Rantala, positiivsen pedagogiikan edelläkävijä Kaisa Vuorinen sekä sello- ja sävellystaustainen futuristi Perttu Pölönen kertovat musiikkikasvatuksen merkityksestä kansakunnallemme. (Pölönen YLEn Areenassa)  Iltapäivällå voi osallistua kahteen pajaan ja kahvikuppikuntiin  kollegoiden kanssa. Päivän kruunaa yhteinen Paukepiiri.

MUKAPÄIVIEN ESITTELY

Musiikki vaikuttaa! 
Lastenmusiikin ja yleisötyön teemapäivä KE 17.11 kutsuu keskustelemaan lapsille ja yleisöille suunnatusta musiikista. Mitä on lastenmusiikki ja kenelle se kuuluu? Mitä lauluja lapsille ja lasten kanssa saa ja kannattaa laulaa? Mitä yleisötyöllä tarkoitetaan ja kuka sitä tekee? Mitä on orkestereiden tekemä yleisötyö ja mitä sen tulisi olla? Muusikot, musiikkikasvattajat ja orkestereiden hallintohenkilöt jakavat ajatuksia lasten musiikista ja yleisötyön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Päivä koostuu paneelikeskusteluista ja työpajoista, huipentuen illan lastenmusiikkigaalaan. 

Musiikki yhdistää!
Tutkimuksen ja koulutuksen teemapäivä TO 18.11 kokoaa musiikkikasvatuksen koulutuksen toimijat dialogiin ja tähtää alan yhteiskunnalliseen näkyvyyteen. Miten toteutamme Musiikin koulutuksen Visio 2030:n linjaukset koulutuksen saavutettavuudesta, muuttuvien tarpeiden kohtaamisesta ja toimijoiden yhteistyöstä? Musiikin koulutuksen asiantuntijat musiikkioppilaitoksista varhaiskasvatuksen ja opettajankoulutuksen toimijoihin jakavat ideoita ja etsivät yhteisiä ratkaisuja seminaari- ja paneelikeskustelujen sekä kutsuluentojen värittämän päivän aikana. 

Musiikki kasvattaa!
Opetuksen ja pedagogiikan teemapäivä PE 19.11 on suunnattu koko musiikinopetuksen kentän toimijoille –niin opettajille kuin opiskelijoille. Aiheina ovat ajankohtaiset teemat digitalisaatiosta, monikultuurisuuteen ja musiikin luovaan tuottamiseen. Tarjolla on luentoja, demokonsertteja, työpajoja ja keskusteluja. 

Musiikki soi!
Kaikille avoin festaripäivä LA 20.11 kokoaa osallistujat Tampere-talolle musiikilliseen hulabaloohon! Ohjelmassa on yli 80 konserttia ja työpajaa aamukymmenestä iltakuuteen. Esiintymässä on pirkanmaalaisten musiikkioppilaitosten ja musiikkiluokkien oppilaita. Mukana on niin orkestereita ja kuoroja kuin bändejäkin, pienyhtyeitä sekä solisteja, soitinkokeilutusta ja massamuskareita unohtamatta! Pientä festariväkeä ovat villitsemässä myös Pikku Papun Orkesteri, Höpinätötterö ja Ville Karttunen. 

Ilmoittautuminen on auki 13.9.–31.10. Ilmoittautumislinkki ja koko ohjelma löytyy FiSME:n sivuilta www.fisme.fi/mukaan

 

torstai, 16. syyskuu 2021

Voiko soitonopetus olla hyvinvointipalvelu?

Unelmien soitonopetusta

Keski-Helsingin musiikkiopisto on parin viime vuoden aikana tiivistänyt yhteistoimintaa Kallion musiikkikoulun ja Resonaarin kanssa. Oppilaitosten toiminta täydentää toisiaan ja ne yhdessä muodostavat monipuolisen ja kattavan tavan toteuttaa ihmisen kokoista soitonopetusta.

Olemme pohtineet yhdessä, kuinka soitonopetus olisi yhdenvertaisempaa ja saavutettavampaa ja voisimme tarjota parhaita mahdollisia musisointielämyksiä aivan kaikille halukkaille. Ovatko soittamaan hakeutuvat taustaltaan yhdenvertaisessa asemassa, esimerkiksi sosioekonomiselta asemaltaan, kulttuuriharrastamisen, etnisyyden tai muun tekijän osalta? Tavoitetillamme on soittoharrastuksen pienoisyhteiskunta. Taustasta riippumatta aivan kaikkien olisi mahdollista osallistua soitonopetukseen. 

pienoisyhteiskunta.jpg

Yhteiskunnallisesti soitonopetus mielletään kapea-alaisena. Yleinen ajatus on, että se on vain oppilaitostoimintaa, vapaa-aikaa tai kulttuuritoimintaa. Tällöin jää huomaamatta, miten monille eri alueille soitonopetus linkittyykään. Soittajat ovat "ennaltaehkäisevän sosiaalityön" parissa, soittamisen kautta opetellaan tärkeitä elämänhallintataitoja ja pidetään kokonaisvaltaisesti huolta psykofyysisestä hyvinvoinnista. Siiloista olisi hyvä päästä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun.  

siiloista%20.jpg

Unelmien musiikkioppilaitos

Resonaaria ylläpitää HelsinkiMissio. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. HelsinkiMission näkökulmasta katsoen alkaa soitonopetuskin näyttää isommalta asialta kuin nuottien opettelulta ja teknisen soittotaidon kartuttamiselta. 

Tällainen näkökulma saattaa muuttaa yleisen käsityksen soitonopetuksesta ja vahvistaa siten sen merkitystä yhteiskunnalle. Aiomme lähteä selvittämään, olisiko tällainen uuden ajan musiikkioppilaitos mielekkäämpi tapa toimia yhteisöllisyyden hyväksi. 

Olemme saaneet Opetushallitukselta rahoitusta selvitystyön tekemiseen. Siinä kartoitetaan:

 • nykyisen toiminnan sisältöalueet oppilaitoksissa
 • oppilaitosten toiminnan yhdistämisen mahdollisuudet ja haasteet
 • toiminnan yhteenlaskettu nykyvolyymi
 • toiminnan kasvumahdollisuudet
 • uusia kohderyhmiä
 • mahdollisuuksia uusille sisältöalueille
 • henkilöstöjen osaamista ja mahdollistetaan sitouttaminen
 • vaihtoehtoja oppilaitosten yhteiselle toiminnalle (yhteistoiminta / yhdentyminen / jatkuminen erillään)
 • aikataulu ja toimenpiteet toteutettavalle yhteistyö- tai yhdentymismallille
 • rahoittajatahojen ymmärrys uudelleenorganisoinnin mielekkyydestä 

 

MAHDOLLISEN UUDEN OPPILAITOKSEN PERUSTANA VOISIVAT OLLA SEURAAVAT:

VISIO

Kukaan ei jää yksin. Kaikki soittaa.
Jokaisella on oikeus olla osallisena musiikillisessa yhteisössä ihonväriin, sukupuoleen tms. katsomatta sekä saada merkityksellisen elämän eväitä hyväksyttyinä yhteiskunnan jäseninä.

Perustana asiantuntijuus, osaaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö ja verkottuminen.
Osaavia koulutus- ja asiantuntijapalveluita täydennetään alan tutkimusyhteistyöllä. 

TOIMINTA-AJATUS

Kaikki kohdataan – kaikki vastaanotetaan – kukaan ei jää yksin. 

Tarjoamme musiikinopetusta sekä matalan kynnyksen toimintana että tavoitteellisen harrastamisen kautta.
Toiminta luo yhteisöllisyyttä, on saavutettavaa ja esteetöntä sekä tunnistaa ja löytää uusia marginaaliin jääneitä kohderyhmiä. Toiminta yhdistää aiemmin erillisinä olleita toimintoja ja tätä kautta tehostaa palvelua ja ihmisen kohtaamista. Samalla ollaan luomassa uudenlaista musiikkipalvelujen kokonaisuutta ja konseptia.

ARVOT 

 • yhteisöllisyys (ihmiskeskeisyys)
 • asiantuntijuus 
 • oppilaslähtöisyys (kunnioitus)
 • luovuus (uteliaisuus)

TOIMINTAMUODOT

 • Matalan kynnyksen toiminta
 • Musiikkioppilaitostoiminta, taiteen perusopetus 
 • Etsivä musiikkikasvatus
 • Asiantuntijapalvelut
 • Resonaarigroup 

Taustatietoa kehittämistyön lähtökohdista

Tähän kehittämistyöhön on vaikuttanu mm. seuraava aineisto:

 •  ArtsEqual -hanke 
  • Suomen Akatemian rahoittama hanke: tutkimuksia yhdenvertaisuudesta taidekasvatuksessa vuosina 2016–2021
 • Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2017)
  • oppilaslähtöisyys, konstruktivistinen oppimiskäsitys, inklusiivisuus, saatavuus ja tavoitettavuus, kestävä kehitys 
 • Terveyttä kulttuurista
  • Tietoa taideharrastuksista mielenterveyden ylläpitäjänä  
 • Selvitys taiteen perusopetuksen rahoituksesta (OKM 2019) 
  • Taiteen perusopetus on koulutusmuoto, jota tulee tukea ja kehittää valtiollisena ja kulttuurisena voimavarana ja rikkautena. 
 • Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030
  • ​​tukee omaleimaista asukaslähtöistä kulttuuria asuinalueilla,
  • vahvistaa rooliaan kulttuurin alustana, mahdollistajana ja yhteen kutsujana,
  • auttaa taide- ja kulttuuritoimijoita pienentämään ekologista jalanjälkeään ja varmistamaan toimintansa kestävyys
  • mahdollistaa jokaiselle helsinkiläiselle elämänikäisen yhteyden taiteeseen ja kulttuuriin
  • tekee tiekartan taiteen ja luovien alojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi koko kaupungin kehittämisessä
 • Musiikkikoulutuksen visio 2030
  • Tulevaisuuskestävä musiikin opetus on moninaista, saavutettavaa ja turvallista
  • Musiikkikoulutus kehittää elämäntaitoja ja edistää hyvinvointia
  • Musiikkikoulutus on merkityksellinen ja erottamaton osa suomalaista yhteiskuntaa
  • Musiikkikoulutus tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä elinikäisiä oppimispolkuja
  • Suomalainen musiikkikoulutus on musiikin opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kansainvälinen edelläkävijä
  • Laadukas pedagoginen johtaminen takaa jatkuvan oppimisen ja hyvinvoivan työyhteisön
  • Musiikkikoulutuskentän toimijat tekevät laaja-alaista yhteistyötä yhtenä joukkueena
  • Koulutuksen järjestäjät ja yhteiskunnalliset päättäjät kehittävät musiikkikoulutusta yhdessä

Haluamme jatkaa keskustelua siitä, miksi ihmisillä on tarve ilmaista itseään ja miksi sen olisi oltava mahdollista aivan kaikille. 

Reksi

 

torstai, 9. syyskuu 2021

Koulueväitä

Saako lapsi tarpeellisia elämänhallintataitoja musisoinnista koulussa? Voiko musiikki koulussa lisätä lasten selviytymiskykyä, resilienssiä? Kehittyvätkö sosiaaliset taidot? Kasvaako kouluviihtyvyys? 

Tällaisiin kysymyksiin antaa vastauksia Movement-hanke, jota toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Suomessa. Mukana hankkeessa on noin 1500 lasta, 55 luokanopettajaa ja 30 soitonopettajaa. 

Suomessa hanketta toteuttavat Aleksis Kiven, Kalasataman, Vallilan koulujen 1-3 -luokkalaiset lapset yhdessä luokanopettajiensa Maiju Pinomaan, Kaisu Yli-Hannukselan, Katja Wikbergin ja Pilvi Saarelan sekä Keski-Helsingin musiikkkiopiston opettajien Antti Hakkaraisen, Jenna Korhosen ja Sari Norjan kanssa. 

Hanke etenee neljässä ulottuvuudessa

 • Kehystutkimuksessa tehdään kyselyitä, joiden myötä seurataan hankkeen etenemistä ja vaikutuksia. 
 • Luokanopettajat ja musiikinopettajat suunnittelevat koulumusisoinnin sisällön ja toteutuksen.
 • Luokissa tapahtuvista prosesseista kerätään aineistoa.
 • Materiaaloista kerätään digitaalinen musiikkikeskus, jossa jaetut tallenteet, luennot, videot tms ovat hyödynnettävissä. 

HUBS.jpg

Oman kokemukseni perusteella uskon tietäväni vastauksen yllä esitettyihin kysymyksiin. Mitä itse ajattelet? Parin vuoden kuluttua saamme tieteellisesti todistettuja tuloksia musiikin hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. 

Iloisia musisointihetkiä musiikkiopistomme lähikouluihin,

toivottaa Reksi.