Musiikin perusteiden teemavuosi aiheutti hyvää keskustelua, joka monissa oppilaitoksissa johtaa varmasti sisältöjen ja tavoitteiden kristallisoitumiseen. Useissa paikoissa oppimistavoitteet etenkin musiikkiopistotasolla koetaan vaativiksi, toki poikkeuksia toiseenkin suuntaan on.

Aivan ensimmäisenä on syytä pohtia, mitkä ne ovat lapselle ja nuorelle ne kaikkein tärkeimmät asiat musiikin perusteissa. Onko se tietyn tarkan tiedon omaksuminen (esim. sävellajimerkinnät), vai kenties kaikkien laulamaan rohkaiseminen (jopa nuoteista), vai musiikin joidenkin perusilmiöiden tunnistaminen, vai jokin muu juuri sinun mielestäsi tärkeä asia. Tämän pohdinnan jälkeen jälkeen voidaan miettiä sitten sitä, kuinka, missä, kuka ja millä keinoin oppii nuo asiat. Toivon tietenkin myös, että oppilaan näkökulma on mukana keskustelussa.

Uskon, että opetussuunnitelmien perusteiden sallima vapaus yksilöidä, eriyttää, ryhmäyttää, hajauttaa, arvioida ja tarkistaa sisältöjä yksilön näkökulmasta on vielä jäänyt hieman vanhojen totuttujen käytäntöjen jalkoihin monessa opinahjossa. Edelleen painotan musiikin perusteiden sekä yhteisöllistä merkitystä että kannustamista musisointiin kukin omista lähtökohdistaan.

Keskustelun jatkuminen on joka tapauksessa tuiki tärkeää. Mupe-teemavuoden jäsen Lotta Ilomäki on tehnyt avaavan puheenvuoron SML:n sivuille, jonne on juuri avattu keskustelufoorumi.

Myös kollegani Arja Ahlajoki Pakilan musiikkiopistosta on laatinut oman mallinsa keskustelun virittämiseksi. Hän on jäsenenä SML:n asettamassa työryhmässä. Tässä hänen avauksensa ja ehdotuksensa mupe-malliksi:

TOIMINTASUUNNITELMA JA MALLI UUDISTUSTYÖN POHJAKSI
Arja Ahlajoki (Pakilan musiikkiopiston rehtori) 2.9.2011

Perustason päättötodistus
Luovutaan nykyisten tasosuoritusnimikkeiden pt 1-3 käytöstä viitteinä.
Määritellään ne taidot, jotka perustason päätteeksi tulisi osata (pohjana ops:n perusteet). Jokainen oppilaitos päättää, miten antaa ko. taidot: varsinaisilla mupe-tunneilla, kuoro- tai orkesteri- tai instr.opetuksessa tai näitä yhdistellen. Rohkaistaan itsenäiseen oppilaitos-kohtaiseen kehittämistyöhön ja omiin malleihin (esim Pop Jazz Konservatorio). Kun oppilas siirtyy opistosta toiseen, tarvitaan aina joka tapauksessa tason määritys hänen sijoittamisekseen opetukseen.

Musiikkiopistotason päättötodistus
Kehitetään laaja ”tarjotin”:
-    säveltapailu , yhtyelaulu
-    satsioppi
-    harmoniaopin erilaiset sovellukset, vapaa säestys, sovittaminen
-    yleinen musiikkitieto, musiikin estetiikka ja filosofia
-    sävellys ja improvisaatio
-    musiikin teknologia
-    lisää muita ehdotuksia?
-    mahd. erityisvalmennus ammattiin aikoville
Sovitaan kullekin oppilaalle yksilöllinen kokonaisuus em. aineista huomioiden suuntautuneisuus (ammatti/harrastus).

Perustelu:

  1. Malli antaa paljon lisää liikkumavapautta ja tilaa yksilöllisille, oppilaslähtöisille ratkaisuille; aktivoi käyttämättömiä mahdollisuuksia musiikin rikkaassa ja moniarvoisessa kentässä
  2. Malli säilyttää selkeästi laajan oppimäärän statuksen ja viestii päättäjille, että mainittu musiikin moniarvoisen opetuksen toteuttaminen edellyttää vähintään nykyisen tuntimäärän olevan oppilaitosten käytössä
  • määritellään taidot, jotka edellytetään perustason päättötodistukseen
  • määritellään uusien oppiainekokonaisuuksien sisällöt (opistotaso)
  • yksinkertaistetaan tasokuvaukset selkeämmiksi
  • musiikkilähtöinen näkökulma; oleellinen paremmin esille (pitkät listat saattavat vaikeuttaa oleellisen hahmottamista)
  • rohkaistaan oppilaitoskohtaisiin menettelyihin, jotta mupe-oppiaines juurtuisi ja integroituisi kunkin oppilaitoksen opetuskäytänteisiin
  • pohditaan, edellyttääkö malli opettajien täydennyskoulutusta; jos, niin miten se organisoidaan?
  • pohditaan, onko tarpeen antaa palautetta opettajakoulutukselle

Tarvitaan sisällön asiantuntijoita työstämään ja määrittelemään sisältöjä.