Tuulenpesiä on sanoilla leikkimistä, korvakuuloltasoittoa ja säveltämistä sisältävä esiintymisprojektimme. Projekti kestää ensi lukuvuoden. Tällä kertaa vuorossa ovat 6-12 -vuotiaat opistolaiset. Pannaan tuulet tuivertamaan ja luonnonvoimat jylläämään!

Tuulenpesiä sisältää sana-, liike- ja draamapajoja musiikin lisäksi. Kehitetään korvakuulolta soittamista, sytytetään oppilaiden innostus omaehtoiseen säveltämiseen ja mahdollistetaan oppilaiden osallistaminen pienimuotoisen draaman tekemiseen. Samalla me opettajat saamme uusia pedagogisia keinovaroja työkalupakkiimme ja korvakuulosoittamisen yhteissoittomateriaalia.

Tuulet puhaltavat
Oppilaat keksivät sana- ja sävelaihioita, joita kehitellään musiikin perusteiden tunneilla ja soittoryhmissä. Aihepiiri on vapaahko “tuulenpesiä”, jonka avulla haetaan inspiraatiota vaikkapa luonnonvoimista. Opettajien ja kouluttajien ohjauksessa aihioista kehitetään 3-5 teosta, joissa soittaa erilaisia kokoonpanoja. Teoksia harjoitellaan pieninä osina, jotka kootaan vähitellen kokonaisiksi. Opettajat ovat tukena teosten sovittamisessa. Suurimmassa teoksessa soittavat kaikki.

Luonnonvoimat jylläävät
Teokslle tehdään kehollinen, laullinen ja soitannollinen kokonaisuus, jolle suunnitellaan juoni. Hankkeessa käytetään opiston ulkopuolisia asiantuntijoita sekä oppilaiden että opettajien kouluttamiseen. Koulutusta anetaan sanapajoissa, liikepajoissa ja draamapajoissa. Yksittäiset teokset muuttuvat konsertiksi.

Tuulenpesiä syntyy
Teoksia esitetään ensimmäisinä kertoina siten, että ne ovat prosessissa, eli ne voivat olla vielä raakileita eivätkä välttämättä vielä muodosta eheätä kokonaisuutta. Esitysten jälkeen pohditaan, kuinka ne voisi liittää toisiina ja niitä syvennetään miettien niiden sisäisiä musiikillisia ulottuvuuksia. Samalla siirrytään kohti esityksellisiä näkökulmia. Näin yhdessä itse tehty musiikki sisäistetään ja sen esittämisessä päästään ehä syvemmälle ilmaisuun. Kokonaisteos "Tuulenpesiä" syntyy. 

Toivomme että ensi lukuvuoden aikana soittaminen korvakuulolta tulee luonnolliseksi, draaman esille tuominen esiintymistilanteissa musiikillisesti tulee tutummaksi ja päästään syvemmälle – itseilmaisuun!

Tämä on ensimmäinen kuvaus, joka Tuulenpesistä on luettavissa julkisesti. Haemme hankkeelle rahoitusta Opetushallitukselta. Kenen tahansa kommentit mahtuvat mukaan ja vielä ehtii jopa vaikuttaa itse hankkeen sisältöönkin. Tehdään hyvä projekti!