Keski-Helsingin musiiikkiopisto on ainoa, joka toimittaa omaa musiikkikasvatuksen aikakausilehteä. Trioli ilmestyyy kerran vuodessa, aprillipäivän aikaan. Tässä pääkirjoitukseni. Se ei ole aprillia. Lehti on luettavissa myös pdf-muotoisena verkkosivullamme.


Lasten musiikkia

Lasten laulut ovat erilaisia ja niissä on erilaisia ominaisuuksia. Lauluja voi kuunnella, laulaa tai tehdä itse. Laulu on kuin rikasta kieltä, jolla on monia murteita. Kun lapsi laulaa tai soittaa sitä, mistä pitää, hän kehittyy.

Opinpolutkin ovat erilaisia, jokaisella on oma historiansa ja tulevaisuutensa. Jollekin soittaminen on rakasta, toiselle laulaminen, kolmannelle kuunteleminen. Kokeileminen auttaa löytämään. Kokeilun välineenä on leikki.

Leikki antaa luovuudelle mahdollisuuden. Leikkiminen voi olla sävelten tapailua, improvisaatiota ja säveltämistä. Luova ihminen leikkii, aikuisenakin. Ihmisenä kasvamisen matka jatkuu. Kehittyminen musiikin kanssa on oma avaruutensa. 

Lapsen rinnalla kulkee turvallisia aikuisia pitämässä kädestä silloin, kun sitä tarvitaan. Lapsi tarvitsee mahdollisuuden ilmaista itseään rauhassa luottaen siihen, että kaikki on hyvin, jotta hän voi venyttää rajojaan. 

Turvallisten ihmisten lisäksi tarvitaan heistä muodostuva yhteisö. Yhteisö, joka sallii erilaisuuden, tukee yksilöä, on vastaanottavainen ja avoin. Yhteisö, joka on yhteensä enemmän kuin jäsenensä, ja jonka jäsenillä on tilaa kasvaa omiksi itsekseen.

Haluatko olla tällaisen yhteisön jäsen? 
Tule mukaan lasten musiikkiin.