Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Lisätietoa. 

Helsinkiläiset taideoppilaitokset valmistelevat parhaillaan tomintasuunnitelmiaan ja talousarvioitaan ensi vuodelle. Helsingin kaupungin toimintatuen hakeminen on normaaleja syyskauden alun prosesseja.

Oppilaitokset ovat pystyneet toteuttamaan tehtäväänsä koronan kourissa varsin hyvin. Tämän vuoden osallistumisluvuissa  näkyy kuitenkin koronan vaikutus etenkin varhaisiän tadekasvatuksessa. Oman oppilaitokseni muskariryhmiin osallistuvia lapsia on vähemmän. 

Syitä voi vain arvailla ja jotkin niistä ovat todennäköisempiä kuin toiset. Koronan vaikutukset lähes koko kevään etänä toimineeseen perhemuskariin ovat selkeät. Osaavankin muskariopettajan temput jäävät etäisiksi ruudun takaa ja muskari muuttui monelle merkityksettömäksi. Toivon, että vähitellen ihmiset löytävät taas sen turvalliseksi koettavan ja elämyksellisen paikan, jossa loruillaan, lauletaan ja kasvetaan pikku hiljaa isommiksi. 

Koronan vaikutuksien korjaamiseksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala avaa rahoitushaun. Hienoa, että asiaan satsataan. Toivonkin, että sen avulla voidaan mahdollisimman pitkävaikutteisesti tehdä hyvää työtä varsinkin lasten ja nuorten hyväksi koronanjäkeisessä Helsingissä. 

Olen iloinen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja taiteen pertusopetuksen oppilaitosten yhteistyöstä ja lisääntyneestä vuorovaikutuksesta. Kertaluonteiseen avustamiseen verrattuna on kuitenkin vaikuttavampaa tukea nykyisten avustustensaajien perustoimintaa. Sillä turvataan jatkumo. Huolenpito. Pitkäjänteisyys. 

Olen miettinyt helppojakin kehittämiskohteita, joihin tarvitaan yhteistyötä. Uskallan niitä tässä nyt esittää. 

Matalan kynnyksen toiminta on säännöllistä ja helposti saavutettavaa eli pitkävaikutteista
TPO-oppilaitokset ovat luotettavia toimijoita, joilla on paljonkin matalan kynnyksen hankkeita. Osaa niistä rahoitetaan Helsingin hankerahoituksella. Onko mahdollista vahvistaa jatkumoa, ei ainoastaan hankkeina, vaan myös osana oppilaitoksien perustoimintaa? 

TPO-oppilaitoksessa on edulliset maksut ja vähävaraisia tuetaan kaupungin taholta.
Edelliseen jatkoa. Tästä olemme keskustelleet paljonkin viime vuosina. Valtionosuusoppilaitoksilla on yleensä maksuhuojennus/vapaaoppilaspaikkajärjestelyjä. Löytyisikö ratkaisumahdollisuuksia myös opintoseteleistä tai sosiaalitoimen kautta? 

TPO-oppilaitosten toiminta on verkostoitunutta ja yhteydet kaupungin kanssa ovat vaivattomat.
Tämä on kehittynyt upeasti viime vuosina. Kiitos kaupungille, eritoten Veikko Kunnakselle ja Nina Granille! Toivoakseni saadaan vielä synnytettyä vuosittainen foorumi, jossa kaupungin taiteen perusopetuksen toimijat voivat ideoida yhdessä ja verkottua vaivattomasti.

Tieto TPO-oppilaitosten toiminnasta on yleistä ja helposti saatavaa.
Tietävätkö perheet taideoppilaitoksista helsingissä? Kuinka saamme vietyä tietoa päiväkotehin ja kouluihin? Voisiko kaupunki toimia tässä jollain uudella tavalla viestinviejänä? 

TPO-oppilaitoksen toiminnan sisältö on kiinnostavaa ja vetovoimaista
Oppilaitosten toiminta on eettistä, kestävää kehitystä tukevaa ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Kaupunki on vuorovaikutteisesti mukana vahvistamassa ja koordinoimassa toimintaa. 

Bonusesitys:
Euroopan rakennerahastohaku on pienten oppilaitosten kannalta mahdoton organisoida. Sekä EAKR että ESR-rahoituksia voisi hyvin hakea taiteen perusopetuksen toiminnan vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. Jos maailman toimivin kaupunki osoittaisi sisältään koordinaattorin, joka osaisi tehdä sekä haut että raportit ja valvoa rahaliikennettä, saataisiin paljon varsin helppoa rahaa juuri sinne, missä sillä olisi todella pitkäaikaista vaikutusta.

Sisältö meillä on. Tehkääme maailmaa paremmaksi.

P.S. Välillä minusta tuntuu että Suomen kuntapuolella unohdetaan seuraava tosiasia: Oppilaan tunnista noin puolet maksaa valtio, kun rahoitetaan tuntiperusteista valtionosuutta saavan oppilaitoksen toimintaa. Toinen puoli jää oppilaan ja kunnan maksettavaksi. Kunnan osuudesta riippuu, paljonko lapsen perhe maksaa taiteen perusopetuksesta.