Ketkä ihmeessä ovat musiikkiopistoväkeä?

Muskariope saattaa kuulla silloin tällöin pieneltä lapselta kysymyksen. "Missä sä nukut, kun sun sänky ei ole täällä?" Huomasin, että helposti musiikkiopiston opettajasta ajatellaan, että opettaja on aina opistolla. Se pitääkin melko hyvin paikkansa pienen porukan osalta, mutta ei aivan.

Viimeiaikaisten hienojen uutisten valossa opettajistamme saa yli-ihmismäisen käsityksen, ellei tunne opistomme sisäistä työnjakoa. Kaikki opettajamme eivät voi millään ehtiä opettamisen lisäksi tekemään esiintyvän muusikon tai säveltäjän uraa, koska he ovat perhetyneet opettamisen taiteeseen. Koko opistomme henkilökuntaan mahtuu monenlaista muusikkoa.

Musiikkiopistossa on toimenhaltijat (viranhaltijat), jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa opetustyöstään opistolla. Heitä on meidän opistomme runsaasta 30 opettajasta seitsemän. Näiden opettajien lisäksi hyvin suuren osan kaikesta työstänsä tekevät opistolla päätoimiset tuntiopettajat. He opettavat vähintään 16 viikkotuntia meidän opistollamme ja ovat siten merkittävä lisä opiston opettamispääomaan. Meidän opistossamme heitä on kolme kappaletta.

Toimenhaltijat ja päätoimiset tuntiopettajat muodostavat yhdessä opistomme opettajaneuvoston. Opettajaneuvosto kokoontuu kuukausittain päättämään opetustoimintaan ja työhön liittyvistä asioista. Opettajaneuvosto on myös opiston henkinen ydin, koska sen päätösten myötä opiston käytännöt toimivat, projektit pyörivät ja konsertit raikaavat.

Opettajaneuvoston opettajia avustaa, käytännöt toteuttaa ja tiedottaa toimiston työntekijät ei talouspäällikkö ja opintosihteeri. Koko opistoa johtaa rehtori. Rehtorikin eli minä olen koulutukseltani opettaja. Minulla on muutaman viikkotunnin opetusvelvollisuus, jonka vietän pasuunaoppilaitteni ja puhallinorkesteri ABBBA:n parissa.

Toimenhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien koko työenergia suuntautuu opistomme toimintaan, vaikka toki kaikilla on oman elämänsä tärkeitä harrasteita. Se voi olla oma sävellystyö lastenmusiikin tai aikamme musiikin parissa, ooppera- tai bluegrassmusiikin soitto mandoliinilla, big band, jousiorkesterissa soittaminen tai oman soittimen harrastajayhdistykselle omistautuminen. Toki se voi olla myös "ihan tavallisen ihmisen" harrastus, esimerkiksi leipominen tai ratsastus. Opettajamme toteuttavat luovuuttaan monilla eri tavoin myös luokkahuoneen ulkopuolella.

Ydinporukan lisäksi meillä on muutama yhteispäätoiminen opettaja. He käyvät opettamassa päivän tai pari meillä ja tekevät sitten samanlaista työtä jossain toisessa tai jopa useammassa opistossa. Näistä päivistä eri opistoissa muodostuu heille oma työkokonaisuus.

Yhteispäätoimiset opettajat ovat arvokkaita viestinviejiä opistojen välillä, sillä he joutuvat omassa työssään kohtaamaan useamman opiston tavat toimia. He myös voivat antaa hyviä vinkkejä siitä, kuinka jokin asia on toteutettu jossain naapuriopistossa ja että siitä kannattaa ottaa meillä mallia. Heistä useat tekevät töitä myös freelancer-muusikkoina eli he esiintyvät ja soittavat monissa erilaisissa tilaisuuksissa ja yhtyeissä.

Noin puolet opettajistamme on tuntiopettajia. Useat heistä opettavat soitinta, jonka opetusta mellä on tarjolla vain yhden työpäivän verran. Tai vain tunnin pari. Voit nähdä tällaisen opettajan jonkin ammattiorkesterin riveissä. Esimerkiksi pari meidän tuntiopettajistamme kuuluu kansallisoopperan orkesteriin.

Tuntiopettajat ovat usein varsinaisia musiikin multiosaajia.Tuntiopettajista usea toimii freelancerina, joten sellaisen muusikon voit nähdä  vaikka jossain bändissä, teatterissa tai musikaalissa. Heistä moni tekee todella monipuolista työtä ja saattaa olla nuori, vielä opiskeleva, uransa alussa oleva muusikko tai opettaja. Heidän monipuolinen osaamisensa ja uusin pedagoginen tieto on meille tärkeää ja auttaa meitä hengittämään vakaassa yhteisössämme.

Kaikista hienointa on meidän erilaisten ihmisten kohtaamiset. Tavatessamme me peilaamme ajatuksiamme siitä, mitä teemme, miksi teemme, miten teemme ja kuinka meidän pitäisi tehdä parhaalla mahdollisella tavalla sen, minkä vuoksi täällä ylipäätäänkään kohtaamme – eli opettamisen.

Oppilaiden ja heidän perheidensä musiikkielämän rikastuttamiseksi ja elinikäisen harrastuksen vahvistamiseksi.

Tiedätkö, mihin ryhmään sinun opettajasi kuuluu?
Oletko käynyt kuuntelemassa kun hän esiintyy?