Suomen musiikkioppilaitosten liitto on julistanut tämän vuoden musiikin perusteiden teemavuodeksi.

Henkilökohtainen käsitykseni musiikin perusteista on, että se voi olla koko opistoa yhdistävä oppiaine ja sosiaalisen musisoinnin eli motivaation tärkeimpiä rakennusaineita. Mupeopettajan monitahoinen rooli oppilaiden musiikkisuhteen syventäjänä ja koko opiston yhteydenpitäjänä on todella suuri ja vastuullinen.

Onnistuessan mupe(opettaja) tekee Musiikkiopiston, isolla ämmällä. Yksin hän ei voi tehdä sitä, vaan tarvitsee tuekseen muut opettajat. Oppilaiden omaksumisen syklin ja henkilökohtaisen kehityskaaren seuraaminen sekä asioiden abstrakti ymmärtäminen vaatii aina oman aikansa. Soitinopettajilla on usein melko vanhanaikaiset käsitykset siitä, mitä mupessa tehdään. Keskustelua siis tarvitaan.

Mupesemppa pääkaupunkiseudun rehtoreille ja mupeopettajille järjestettiin viime viikolla täällä meidän opistollamme. Osallistuja oli 25 melkein kaikista 15 pääkaupunkiseudun musiikkiopistosta.

Seminaarin alustajina olivat Lotta Ilomäki ja Seppo Saari. Loppupuolella seminaaria keskusteltiin pienryhmissä. Lotan kokoama pienryhmäkoonti tulee ennen talvilomaa tänne. Tässä seminaarin järjestämisen primus motorina toimineen Pakilan musiikkiopiston rehtori Arja Ahlajoen ansiokasta lyhytkoontia käsitellyistä asioista.

Lotta Ilomäki – oppimiskäsitys ja mupen sisällöt:
OPS-kehitys
-1982 ohjeet; listat osattavista asioista
-2002 prosessi keskeisin: tekeminen – reflektio – notaatio; hyvä tulos = hyvä musiikkisuhde

Missä mennään?
-toiminnallisuus: menetelmiä kehitetty
-vuorovaikutus: mupeopettajaan luotetaan
-materiaalit jäljessä, opettajalle työlästä
-vuorovaikutus instr.opetuksen kanssa työlästä
-arvioinnin haasteena prosessin arviointi; ratkaisuna esim. matriisi

Musiikin hahmotus- ja lukutaidot
-äänen tuottaminen – sisäinen kuulo
-nuotit – toiminnallisesti opitut merkit
-teoria – tiedon järjestäminen, määrittely
-hiljainen tieto

Mupeopettajan haasteita
-musisointi- ja hahmotustaidot kaikkien asia; mupeope koordinoi
-oppiminen ja hiljainen tieto; ”kuulemme” musiikkia eri lailla

Mitä voisi tehdä?
-osaamisen osoittaminen moninaisilla taidoilla
-materiaalia, menetelmävaihtoa (myös mupe- ja instr.pedin yhteistä, TVT)
-konsertit
-opettajien teemaryhmät, verkostot
-soitonopettajien kyky niveltää opetuksensa mupeen
-alueelliset erot suuret; SML:n vaatimukset samat

Seppo Saari – musiikki ja kulttuurinen lukutaito
-    yksilön näkökulma – yhteisön näkökulma
-    monikerroksinen aika
-    historian perintö
-    taiteet auttavat meitä ymmärtämään itseämme
-    ihmisen humaanius ilmenee taiteiden kautta
-    mitä teos meille kertoo? esimerkkinä Bachin kantaatti 140 (virsikirja 163)
-    ajan kuluessa muutosprosessit ja muut kulttuuriset vaikutteet
-    kantaatin vaikutus ylittää ajan, paikan ja kontekstin(kin)

Ryhmäkeskustelut:
Arviointi:
-prosessin arviointiin portfolio;    
-oppilaan ja opettajan tavoitteiden peilaaminen;    
-arviointi suhteutettava sisältöön
-toivotaan käytännöllisiä arviointityökaluja
-oppilaiden suhtautuminen: toivotaan numeroa…
-arviointi yksilön suorituksen pohjalta – onko mahdollista arvioida ryhmänä?

Miksi mupe erillisenä aineena?
-ryhmätoiminta itseisarvo
-muusikkouden laajentaminen; aika ei riitä soittotunnilla
-laulaminen!

Soitonopetus + mupe:
-yhteinen kieli ja käsitteistö pohjana;
-esim. mupeopettajan tiedote ilmoitustaululla viikon opetussisällöistä soitonopettajille
-soitonopettajien ”vaatimuslistat” eivät aina ole kohtuullisia
-eri soittimiin painottuvat ryhmät alkuvaiheessa

Opettajien vuorovaikutus
-netin tarjoamat mahdollisuudet (materiaalivaihto, myös kansainväliset yhteydet)
-SML:n tietopankkihankkeet
-lisää tällaisia tapaamisia

Hyvien kokemusten jakaminen
-    pohja luotavissa muskarista alkaen
-    soitinopetuksen lisäksi jotain, jonka kautta oppia laajempaa muusikkoutta: mupe, kuoro, musapaja
-    alkavat ryhmät: 2 vuotta tytöt ja pojat eri ryhmissä

Palaute
Lotan alustuksessa hyvin paljon asioita, Seppo Saaren alustus hieman liian kaukana ihan käytännön työstä. Tarvitaan lisää aikaa keskustelulle ja ratkaisujen jakamista asioille. Yleensä ottaen kaikki palautteen antajat olivat tyytyväisiä, että tilaisuus oli järjestetty, vaikka olikin lähellä MUTESin omaa seminaaria (ensi la-su).

Lisää toivotaan.