Järnefelt-instituutin rehtori Richard Järnefelt avautuu viimeisimmän Rondon debatti-palstalla: "Oppilalleni olen kuvaillut intuitiota ikäänkuin sinitaivaalla oleviksi ikkunaluukuiksi, jotka intuition tullessa avautuvat ja oppilas saa katsoa sisään."

Teksti esitellään Rondon sisällysluettelossa: Unohtuivatko intuitiot. Richard Järnefelt syyttää debatissaan musiikkioppilaitoksia teknis-rationaalisen lähestymistavan korostamisesta intuitiivisen musiikkisuhteen kustannuksella.

Mielenkiintoista.

Suosittelen tekstin lukemista. Olen valmis myöntämään, että moni Järnefeltin väite pitää ainakin osittain tai ainakin joskus pitänyt paikkansa. Opetus on saattaanut olla autoritaarista, opettajakeskeistä, ainakin 50 vuotta sitten. Ja oli sen ajan yhteiskunnan kuva. Silloin kaikki muukin toimi auktoriteettejä kunnioittaen. 

Nykyäänkin opetuksessa saattaa nuotinluku ja tiedollisen ymmärtämisen hakeminen olla esillä siten, että oppilaasta tuntuu välillä raskaalta. Tietoisen ymmärtämisen kehittämisellä edistetään asioiden sisäistämistä. Sillä saadaan aikaan se, että taas voidaan rakentaa uusia elämyksiä, oivaltaa ja saada iloa oivalluksesta, kun on myös ymmärretty mitä ollaan tekemässä. Ja saadaan mahdollisuudet uusille intuitioille.

Nykyopetuksesta olen vakuuttunut, että meillä osataan kokonaisvaltaisesti ja hyvässä suhteessä kehittää sekä luovaa että tietosta tekemistä ja pyritään rohkaisemaan luovuuteen.

Järnfelt-instituutti ei ole tässä yhteydessä tarkoitettu (lakisääteistä valtionapua nauttiva, Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita noudattava) musiikkioppilaitos. Kuvaus instituutin opetussuunnitelmasta kertoo Järnefeltin ajattelusta.

Järnefelt on myös Guinnessin ennätyksen haltija. Järnefeltin omalla verkkosivulla Ressu Redford haastattelee ja testaa Järnefeltiä, jonka muistin väitetään riittävän yli 3000 kappaleen soittamiseen. www.richardjarnefelt.com/fi/index.html

Richard Järnefelt on myös muiden kuuluisien pianistien, kuten Oksana Koleshnikovan, arvostama. Oksanakin on arvostettu pianisti, ainakin itse hän sanoo Mel Gibsonin arvostavan häntä. Oksanalta voi tilata soittotunteja on-line, suoraan verkossa. Tunnen oloni varmaksi, nyt ollaan musiikkipedagogian ytimessä.

Kiitos, Richard. Toivottavasti kirjoituksesi herättää ajatuksia muissakin musiikkikasvattajissa ja laittaa pohtimaan intuition osuutta opetuksessa. Sillä se on tärkeää.

Arvostelustasi huolimatta olen kuitenkin valmis pitämään musiikkioppilaitosten opetusta erinomaisena, yksilöiden tarpeet ja kyvyt huomioonottavana sekä myös intuitioon ja luovuuteen kannustavana oppimisympäristönä.