ISMEn suomalainen tytär

Musiikkikasvatusseura FiSME on kansainvälisen ISME:n suomalainen tytärjärjestö, jonka kongresseissa on suomalaiset ovat usein esiintyneet ja joihin ollaan osallistuttu ja joissa ollaan edustettu suomalaista musiikkikasvatusta.

FiSME on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle suomalaisessa musiikkikasvatuskentässä. Osasyy on varmaan siinä, että Suomessa kansainvälisen ISMEn tavoitteita ja toiminnallista kenttää vastaavia asioita Suomessa edustavat myös muut tahot.

FiSME voi toimia kuitenkin erinomaisesti koko musiikkikasvatuskenttää ja sen kaikkia ilmiöitä yhdistävänä linkkinä. Kauan muotoaan hakenut yhteistyö musiikkikasvatuksen opiskelijajärjestöjen kanssa löytyi viime vuonna ja uskon, että myös sen avulla FiSMEstä saadaan hyvä keskustelufoorumi koko kentälle. 

Alkanut vuosi on FiSMElle tavallista toiminnallisempi vuosi.

Musiikkikasvatuskirja
FiSME järjestää julkaisee melkoisen tietopaketin eli musiikkikasvatuskirjan aivan näinä päivinä. Liitän sisällysluettelon tämän kirjoituksen loppuun. Kirja kuuluu joka ainoan itseään arvostavan pedagogin kirjahyllyyn. Kirjoittajina ovat alan kaikki tuntemamme tutkijat ja asiantuntijat.

Konferenssi
FiSME toteuttaa 9.-11.10.2009 koulujen musiikinopettajien 100-vuotisjuhlan yhteydessä kansallisen musiikkikasvatuskongressin yhdessä Koulujen musiikinopettajien kanssa. Kongressissa esitellään musiikkikasvatusta koskevaa tutkimusta, järjestetään työpajoja, keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista sekä konsertteja.

Jäseneksi
Jo jäsenetujen vuoksi suosittelen nyt FiSME:en liittymistä. Jäsenmaksulla saa merkittävät alennukset sekä juuri ilmestyvästä Musiikkikasvatuskirjasta että kongressista. Lisäporkkanaksi voisi vihjata että ISME:n 29. maailmankongressi 2.-6.8.2010 järjestetään Pekingissä.

MUSIIKKIKASVATUSKIRJAN SISÄLLYS
Musiikkikasvatuksen historia Suomessa

 Laulunopetuksen kehityslinjoja
 Musiikkikasvatuksen filosofia
 Praksialismikeskustelu suomalaisessa musiikkikasvatuksessa
 Ihmiskäsitys musiikkikasvatuksen filosofian kehyksenä
Musiikin oppiminen ja kehitys

 Musiikillinen vuorovaikutus ja oppiminen sikiö- ja vauva-aikana
 Alle kolmevuotiaan musiikilliset kontekstit
 Musiikillinen kyky, kehitysvaiheet ja yksilöllisyys
 Musiikkia koulussa ja koulun jälkeen
 Musiikin elinikäinen oppiminen
 Musiikinopetusta vai erityismusiikinopetusta?
Erityismusiikkikasvatus
 Musiikki ja minä
 Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys
 Opettajuuden kehittyminen
Musiikki yhteisössä
 Musiikki - yhtä aikaa yksilöllistä ja jaettua
 Musiikin verkkoyhteisöt – epämuodollisen musiikin oppimisen uusi tutkimuskenttä
Monikulttuurinen musiikkikasvatus
 Pluribus novum et veterum
   -näkökulmia monikulttuuriseen musiikkikasvatukseen
 Jokainen ihminen on ulkomaalainen lähes kaikkialla
  -ajatuksia monikulttuurisen musiikki- kasvatuksen sisällöstä, tavoitteista, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä
Musiikkikasvatusteknologia
 Verkkoympäristöt musiikinopetuksessa ja -opiskelussa
 Musiikin etäopetus
 Multimedia-avusteinen musiikin oppiminen
Opetussuunnitelmat ja koulutus
 Musiikkitoiminnan suunnittelu varhaisiän musiikkitoiminnan näkökulmasta
 Näkökulmia arviointiin
 Musiikkikasvatuksen osasto eilen ja tänään
 Musiikkikasvatusta Jyväskylän yliopistossa
 Musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa
 Ammattikorkeakoulut musiikin korkea-asteen toimijoina
 Musiikkipedagogi (AMK)