Mitä se musiikkioppilaitoksen rehtori oikein tekee työkseen? 

Rehtori on asiantuntijayhteisön johtaja. Pääasiassa työhön kuuluu koulutuksen sisältöjen ja talouden suunnittelua, projektien johtamista sekä normaalia työyhteisön johtamista, kuten henkilöstöasioiden, kiinteistön ja yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Rehtorin työtä vastaavaa työtä tekevät myös oppilaitosten koulutusjohtajat tai toimitusjohtajat. Rehtori on jonkinlainen pk-yrittäjä. Pilke silmäkulmassa voisi sanoa, että rehtori tekee sen, mikä ei kuulu muille. 

Oman ikäpolveni rehtorit ovat saaneet muodollisen pätevyytensä tekemällä musiikkioppilaitoshallinnon tutkinnon. Tuolloin tutkinto sisälsi olennaisimmat silloisen musiikkioppilaitoslain sisällöt. Hieman seiskytlukulainen näkökulma siis. Nykyään toimimme pääasiassa taiteen perusopetuslain ja ammattikorkeakoululain puitteissa ja oppilaitosjohtamisen tutkintokin on sisällöiltään laajempi. Lisäksi on olemassa monenlaista muutakin asiantuntijayhteisön johtamiseen liittyvää koulutusta aivan mentaalivalmennuksesta alkaen. Hieno homma. 

Kuka huolehtii rehtorista?

Rehtori, kuten moni muukin johtavassa asemassa oleva edustaa yksin omaa osaamistaan oppilaitoksessaan. Sekä vahvuuksineen että heikkouksineen. Kouluttautuminen, vertaistuen saaminen ja työnohjaus ovat tärkeitä asioita myös rehtorille, sillä rehtorin jaksaminen vaikuttaa nopeasti koko oppilaitoksen ilmapiiriin ja toimintaan. 

Rehtorille tukea antaa OAJ:läinen Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ja siellä Musiikkioppilaitosten rehtorit MOR ry. Toimin nyt ensimmäistä vuotta MOR:n puheenjohtajana ja katson, että yhdistyksemme merkitys rehtoreille on korvaamaton.  

OAJ:n jäsenedut ovat merkittävät. Lisäksi MOR tarjoaa jäsenistölleen täsmäkoulutusta, neuvontaa ja vertaistukiverkoston. MOR edustaa rehtoreita ja pyrkii vaikuttamaan rehtoreiden aseman parantamiseen valtakunnallisesti. MOR on yhteydessä muihin valtakunnallisiin toimijoihin kuten esimerkiksi SMOL, SML, Konservatorioliitto, Musiikkineuvosto, FiSME ja Kuntaliitto.

Koulutusta: Taideoppilaitosten rehtoripäivät 15.-16.9. 

Seminaarin aiheena on erityisesti terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen kysymykset taideoppilaitoksissa. Musiikkioppilaitosten rehtorit MOR ry:n jäsen saa alennusta 240 euron hinnasta 40 euroa. Ohjelmatiedot ja ilmoittautuminen

Tämän vuoden aikana 

MOR on kokouksissaan tavannut mm. puheenjohtaja Leif Nystenin ja halltuksen jäsen Raimo Päiväläisen Suomen musiikkioppieliatosten liitosta, puheenjohtaja Riikka Lindroosin Suomen rehtoreista ja koulutusjohtaja Eero Linjaman ammattikorkeakoulujen yhteistyöelimestä Arenesta. 

Syksyn aikana syvennymme verkottumiseen OAJ:n sisällä. Seuraavassa kokouksessamme vierailee Opsian puheenjohtaja Markku Suortamo. Jatkamme verkottumista tapaamalla järjestöjohtaja Pasi Pesosen lokakuussa. Avaamme keskustelun myös siitä, kuinka OAJ:n sisällä meillä olisi saada edustus opetusalan johdon neuvottelukuntaan. 

Liity jäseneksi 

Täytä OAJ:n nettisivujen kautta jäseneksi liittymislomake (1. kertaa OAJ:n liittyvä) HUOM:
--OAJ:n paikallisyhdistys: ei yhdistystä, 
--
Yhdistys: Musiikkioppilaitosten rehtorit ry 
--Jäsenryhmäkohtainen yhdistys: Suomen musiikinopettajien liitto

Tämän jälkeen jäsenrekisterissä tarkistetaan henkilön täyttämä anomus, hyväksytään se ja toimitetaan valtakirja palkanlaskentaan sekä tieto opettajayhdistykselle. MOR:n hallitus hyväksyy jäsenyyden seuraavassa kokouksessaan.

Jos olet jo OAJ:n jäsen ja haluat siirtyä paikallisyhdistyksestä MOR:n jäseneksi, täytyy sinun ensin kirjautua OAJ-tunnuksillasi ja sitten täyttää siirtymislomake (vanha jäsen - opettajayhdistyksen vaihtaja).  

Jäsenistö

OAJ:n uudistukset vaikuttavat myös jäsenrekisterimme ylläpitoon. Olen ikäväkseni havainnut, että siellä on useita virheitä, vanhentuneita osoitteita ja puuttuvia jäsentietoja. Toivonkin jäseniltämme aktiivisuutta hankkia omat sähköiset OAJ-tunnukset, sillä niiden kautta yhteystietojen ajan tasalla saattaminen helpottuu. Osa jäsenistämme on myös merkitty virheellisesti oman seudun paikallisosastoon. Toivonkin, että tarkistat myös että olet nimenomaan MOR:n jäsen. Hallitus selvittelee parhaillaan jäsenasioita.
 
Verkkosivumme
 
OAJ:n uudistaa parhaillaan verkkosivujaan. Uudistuksen aikana tyydymme nykyisiin, vanhentuneita tietoja sisältäviin omiin MOR-verkkosivuihimme. Teemme oman uudistuksemme, kunnes olemme selvittäneet, mitkä raamit sivujemme tekemiseen saamme OAJ:n uudistuksen myötä. Toivomme jäseniltämme kärsivällisyyttä tässä asiassa.     
 

Syyskokous pidetään Vantaalla 14.11.2014 klo 9.00

Syyskokouksemme pidetään SML:n syyspäivien yhteydessä Vantaalla. MOR on esittänyt SML:lle toiveensa päivien teemoista, jotita voisivat olla pedagoginen johtamista ja yhteiskunnalinen vuorovaikutus. Syyskokouksemme on vaalikokous. Tällä hetkellä hallituksessa toimivat (varsinainen-vara)

-Juha Järvinen        Päivi Paavola
-Nina Rissanen        Minna Kajander
-Satu Roberg            Janne Haapanen
-Patrik Smulter        Eeva-Maija Talasma

Merkitse kalenteriisi ja tule vaikuttamaan.   

Petri Aarnio, puheenjohtaja