Helsinkiläisten valtionosuutta saavien musiikkiopistojen epävirallinen yhteistyöelin Rexifoorumi kokoontuu noin kerran kuussa pohtimaan yhteisiä asioita ja kehittämään opistojen yhteistoimintaa. Rexifoorumi on toimii jo kolmattatoista vuotta, sillä se on kokoontunut ensimmäisen kerran suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia Helsingin kulttuurikaupunkivuotta 2000 ajatellen. 

Rehtorit kokoontuivat tällä kertaa suunnittelupäivän merkeissä. Asialistan pääasioina olivat muskaritoiminta päiväsaikaan sekä yhteisen orkesteritoiminnan kehittäminen. Jälkimmäisestä kuulemme myöhemmin varmasti lisää, tällä kertaa käsittelen muskariaihetta.

Helsingin kaupungilla on ollut kategorisesti hyvin tiukka linja muskaritoiminnan järjestämisestä päiväkodeissaan. Perusteena kaupunki kieltää tasa-arvoon vedoten kaiken ylimääräisen maksullisen toiminnan niissä. Hienoja periaatteita, mutta olen valmis kyseenalaistamaan niitä.

Päiväkotien henkilökunnalla on harvoin taitoja lasten monipuoliseen taidekasvatukseen. On selkeästi todistettu useilla eri tieteen keinoilla, että leikki, laulu, loruilu ja liikkuminen kehittävät lasta monipuolisesti myös välineellisesti. Lapsen hahmotuskyky, laskutaito, kielellinen ja motorinen kehitys paranevat näitä asioita harjoittamalla. Aivotutkija Minna Huotilaisen sanoin: "muskari on parasta aivojumppaa". 

Helsinkiläisten päiväkotien lapset siis jäävät ilman muskaria, jolleivät vanhemmat kuljeta lapsiaan illalla töiden jälkeen muskariin lähimpään musiikkiopiston toimipisteeseen. Näinhän lasten onneksi usein tapahtuu. Lapsen ja perheiden arjen järjestämisen kannalta on kuitenkin selvää, että lapsen vireystila kahdeksalta illalla ei ole enää paras, vaan olisi mukavampaa istua iltapuurolla tai kuunnella satuja kotona.   

Totesimme Rexifoorumissa, että kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla tulisi olla oikeus musiikkileikkiopetukseen ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa myös päiväkodeissa.

Tilanne helsinkiläisten oppilaitosten ja päiväkotien välillä on seuraava: Viidessä yksityisessä päiväkodissa järjestetään maksullista muskaritoimintaa. Kahdesta kaupungin päiväkodista lapset kuljetetaan päivällä maksulliseen opetukseen oppilaitosten tiloihin. Yhdessä kaupungin päiväkodissa kaikki päiväkodin lapset saavat musiikkileikkiopetusta päiväkodin tiloissa ilmaiseksi, koska opisto kokee lähiyhteistyön ko. päiväkodin kanssa tärkeäksi. Toisessa kaupungin päiväkodissa kaikki päiväkodin lapset saavat musiikkileikkiopetusta päiväkodin tiloissa ilmaiseksi, koska vanhempien yhteisö maksaa oppilasmaksut.  

Olemme halukkaita keskustelemaan siitä, ajattelevatko päiväkotiperheet ja päiväkotien henkilökunta asiasta samalla tavoin kuin kaupungin päättäjät. Tämän vuoksi olemme piakkoin yhteydessä vasta perustettuun varhaiskasvatusvirastoon. Virastoon annetaan tietoa musiikkileikkitoiminnasta päiväkodeissa muualla pääkaupunkiseudulla ja Keravalla. Tavoitteena on saada taidekasvatus osaksi päiväkotien ohjelmaa. 

Jatkamme yhteistyötä päiväkotien kanssa edelleen paikallistasolla mahdollisuuksiemme mukaan ja teemme kyselyn omille muskariperheillemme kiinnostuksesta musiikkileikkiopetukseen lapsen päiväkodissa.

Olemme lapsen asialla.