Taiteen ja taidekasvatuksen tasa-arvon tutkimushanke on saanut merkittävän rahoituksen Suomen Akatemialta. ARTSEQUAL -hanke on juuri käynnistymässä Taideyliopistossa. Tutkimushanke mahdollistaa kuuden tutkijaryhmän eli yli 30 tutkijan toiminnan lähivuosina, mikä on laajuudeltaan historiallista. Linkki tiedotteeseen. 

Tutkijaryhmistä kaksi suuntaa musiikkikasvatukseen. Toisessa keskitytään koulujen musiikinopetukseen ja toisessa musiikin opetukseen taiteen perusopetuksessa.

Hanke on käynnistymässä ja tutkimuskohteita voi vielä ehdottaa suoraan professori Heidi Westerlundille heidi.westerlund(a)uniarts.fi. 

Omassa alassakin on syytä miettiä tasa-arvon toteutumista. Toteutuuko se meillä niin hyvin kuin mahdollista? Pitäisikö meidän tehdä sen eteen enemmän? Itselleni tärkeitä tarkastelun kohteita olisivat poikien osuus musiikkiopistoissa, oppilasvalintojen perusteltavuus ja kriteerit sisäänotossa sekä erilaisten erityisryhmien mahdollisuudet osallistua toimintaan. Hyvänä tasa-arvon toteutumisena taas pidän sitä, että jokainen oppilaamme voi edetä omien henkilökohtaisten mahdollisuuksiensa mukaan. Tasapäistämistä meillä ei ainakaan harrasteta.