Keski-Helsingin musiikkiopiston musiikkikasvatuslehti Trioli ilmestyy tänään. Näin pääsiäisen aikaan musiikin merkitys on monelle hyvin tärkeä. Tässä pääkirjoitukseni Trioliin. Rauhallista pääsiäistä.
-- --

Musisoivan ihmisen tarvitsemat kyvyt ovat moninaiset. Niihin kuuluu tärkeimpänä varmaankin musiikillinen hahmotuskyky, mutta se ei yksinään riitä. Ilman jotain välinettä ja taitoa, jolla mielessä olevat musiikin liikkeet saatetaan muiden kuultavaksi, muusikko on mykkä.

 

Ehkä soittamisen harjoittelu ja urheilu eivät olekaan niin kaukana toisistaan kuin saattaisi olettaa. Liikeratojen hiomiseksi tarvitaan tuhansia toistoja, jotta lopputulos on onnistunut. Vaikea muuttuu helpon näköiseksi ja kuuloiseksi.

Musiikin rakenteita ja oman kehon hallintaa opitaan liikkumalla. Musiikkileikkikoulussa liike on läsnä ja musiikkiliikunnan avulla lapsen on helppo hahmottaa tilaa ja aikaa. Musiikin ajassa etenevä aineeton arkkitehtuuri muuttuu helpoksi ymmärtää.

Musiikki liikuttaa tunteitamme. Varmaankin juuri elämysten vuoksi musiikkia harrastavan lapsen vanhemmat ovat valmiita viemään ja tuomaan, kuljettamaan soittimia ja lapsiaan. Siinä kuluu myös rahaa, mutta kyllä musiikista ja musiikkikasvatuksesta ollaan valmiita myös maksamaan.

Musiikkiesitys on tarvinnut valtaisan määrän erilaisia vaiheita ennenkuin ilmamolekyylit lopulta liikkuvat kuulijan korvaa kohti.  Kuulon avulla aistitaan myös ensimmäiset kokemukset jo ennen syntymää ja viimeiset ennen kuolemaa. Musiikki on muistimme.

Olemme koonneet liikkeen ja musiikin yhteyksistä oman kollaasimme tämän vuoden musikkikasvatuslehti Trioliin. Toivomme, että lehtemme saa ajatuksesi liikkeelle.