Älä säikähdä:

Juuri tänään opistollamme kokoontuu alueellisesti koottu rehtoriryhmä omaan koulutukseen, jonka järjestää MOR eli Musiikkioppilaitosten rehtorit ry.

Koulutuspäivän aihepiireinä ovat

  • Miten rehtoriin ja koko oppilaitoksen johtamiseen kohdisytuvat odotukset ovat muuttuneet?
  • Hyvät työelämä- ja kumppanuustaidot
  • Konsultatiivinen johtamisote

Rehtoreiden kouluttajana toimii suuresti arvostamani työnohjaaja, rehtori- ja johtoryhmäkouluttaja Jukka Ahonen (Mestariluokka Oy).

Työtavat: luentoalustuksia, pienryhmäpohdintoja, kommentointia, kysymyksiä ja yhteistä analysointia. Koulutuksessa pyritään hyödyntämään osallistujien ammatillista kokemusta ja näkemyksiä.

Uskon, että moni kollegani lähtee tyytyväisenä ja uudella energiala varustettuna jatkamaan sitä työtä joka toivottavasti mahdollistaa opettajien keskittymisen opettamisen taiteeseen ja auttaa oppilaita löytämään sen, minkä vuoksi me olemme valinneet musiikista jopa ammattimme.

Hyvää, energistä ja työntäyteistä loppukuuta kaikille!