Hei opet!

Uusi lukuvuosi käynnistyy ensi torstaina odottavissa tunnelmissa. Opetus jatkuu hieman uudistuneessa muodossa. Näkyykö kirjoitettu uusi opetussuunnitelmamme käytännössä? Onko siinä todella uusia mahdollisuuksia erilaisille opintopoluille?

Osataanko ne löytää ja niitä käyttää riippuvat siitä, kuinka osaamme etsiä ja luottaa siihen, että me ja perheet yhdessä hakeudumme miettimääm parhaita mahdollisia toteutustapoja musiikin oppimiselle jokaista yksilöä ajatellen. 

Alkava lukuvuosi on koevuosi, koekappale tai prototyyppi. Otetaan rauhassa, mietitään mahdollisuuksia ja kehitetään edelleen niitä asioita, jotka näyttävät toimivan. Luovitaan eteenpäin ja luotsataan toisiamme.

Lisähaasteen tekee uudistunut oppilashallintajärjestelmamme Eepos, jonka tulisi helpottaa arkeamme. Eepoksen pyörittämiseen taas liittyy opintosihteerimme Salla, joka siirtyy opintovapaalle syyskuusta alkaen.

Uskon, että opintosihteerin sijaiseksi löytyy osaava ja mukava ihminen, mutta tällaisessa vakiintumattomassa tilanteessa on selvää, ettei kaikki voi toimia kuin itsekseen. Katsotaan pitkin matkaa, kuinka vähitellen siirrymme toimimaan meitä varten luodussa, vielä keskeneräisessä järjestelmässä.  

Muistutan opistomme opsin ohessa kulkevasta Omasta elämästä -hankkeestamme, joka on saanut Opetushallituksen rahoitusta. Saamme sekä opettajille että osalle oppilaista hienon mahdollisuuden kouluttautuen uuden opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamiseen. 

Opetussuunnitelman käytäntöön siirtämiseen saa myös valtakunnan tason vertaistukea ja välineistöä Taiteen perusoptuksen luotsit 2 – uuden opsin matkassa -koulutuksessa. Toivon opettajakunnastamme löytyvän tästä kiinnostuneita henkilöitä.

Säveltämisen käyttämisestä musiikinopetuksesta saa myös lisäpontta ilmaisessa SÄPE - Säveltämisen pedagogiikkaa -koulutuksessa.

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi!

Reksi