Huhtikuun puolessa välissä mietitään vuosittain, kuinka voisimme kehittää opistoamme kohti tulevaisuutta. Ajankohtaiseksi tällaisen pohdinnan tekee Opetushallituksen jakama kehittämisraha, jonka vuosittainen hakuaika päättyi tänään. Olemme usein päätyneet sisällöllisiin kehittämiskohteisiin, ja niin tapahtui nytkin. 

Ensi vuona yhteisöllisyys on tärkeää, sillä opistomme toiminat alkoi Hanna Tyrväisen perustaman Hellaksen musiikkikoulun aloittaessa toimintansa syksyllä 1979. Tässä lyhyt kuvaus hankeanomuksestamme.

Arvomme ovat varsin hyvin kuvattuina otsikon lauseessa. Lause kuvastaa oppimisprosessia. Elämyksellinen kokemus saa aikaan oivalluksen joka johtaa iloon. Totta. Yksinkertaista. Mutta haastava saada tapahtumaan ohjattuna prosessina. Uskon, että hahmottelemamme hanke antaa tähän uusia mahdollisuuksia. 

Elämys – oivallus – ilo!

"Keski-Helsingin musiikkiopiston 40 –vuotishankkeessa esitetään teoksia, jotka sävelletään oppilaita varten soitinryhmittäin. Taiteelliseksi kokonaisuudeksi nämä kuusi teosta nivoutuvat oppilaiden improvisaatioteoksen myötä. Hankkeen avulla opitaan käyttämään improvisaatiota ja draamaa osana musiikkiesitysten vuorovaikutusta, vahvistetaan musiikkiopistossa toimivien oppilaiden, opettajien ja perheiden yhteisöllisyyttä sekä kehitetään käytännön opetusmetodeja uuden opetussuunnitelman toteutumisen tueksi." Pidetään peukkuja pystyssä.

Rauhallista Pääsiäistä
toivottaa Reksi