Keski-Helsingin musiikkiopiston alkava lukuvuosi tuo mukanaan aina hieman uutta ja jännittävääkin. Erilaiset hankkeet monipuolistavat ja rikastuttavat toimintaamme ja toivottavasti antavat myös parempia mahdollisuuksia olla mukana luomassa tulevaisuuden musiikinopetusta. 

OMAT HANKKEEMME 

Ääneni äärelle

Suomen säveltäjien hankkeessa oppilaitokseemme tulee vieraileva säveltäjä. Syyslukukauden ajan meitä opastaa oman musiikin tekemisen maailmaan Perttu Haapanen, joka iloksemme myös tuntee lastensa kautta opistomme. Hankkeen on tarkoitus huipentua marraskuussa valtakunnallisille mukapäiville Tampereella. Lukuvuoden teemaksi näyttää muodostuvan säveltäminen, sillä kevätlukukaudella toteutetaan vielä säveltämisen lyhytkurssi Säväys. Lue sävellyshankkeista lisää. 

Movement Erasmus+ -hanke

Osallistumme kansainväliseen hankkeeseen, jota koordinoidaan Italisa ja mukana vat lisäksemme Espanja ja Ranska. Hankkeessa pyritään lisäämään musiikinopetuksella koululaisten 1-3 -luokkalaisten lasten resilienssiä ja elämänhallintataitoja. Keski-Helsingin musiikkiopiston kumppanikoulutu ovat Aleksis Kiven, Kalasataman ja Vallilan koulut. Hanke saa Erasmus-rahoitusta.  

Unelmien soitonopetus 

Koordinoimassamme hankkeessa ovat mukana Kallion musiikkikoulu ja Resonaari. Unelmien soitonopetuksessa on annettu koulutusta henkilökunnalle. Aiheina ovat olleet Vuorovaikutus opetustilanteessa – Näkökulmia oppijalähtöiseen musiikkikasvatukseen Huhtinen-Hildénin johdattamana sekä Keinoja saavutettavuuden ratkaisemiseen, jonka puhujina olvat Ali Murad, Karrar Khaleel, Päivi Rechard ja Miika Niemelä. 

Hankkeeseen suunniteltu opekaveritoiminta sekä matalan kynnyksen tapahtumat Reilun soiton päivä marraskuun viimeisenä lauantaina sekä Karhupuiston kekkerit lauantaina toukokuun puolessa välissä on jouduttu siirtämään vuodella eteenpäin koronan vuoksi. Odotamme hankkeen rahoittajalta Opertushallitukselta lupaa jatkoajalle tehdä hanke loppuun alkavana lukuvuonna. 

Unelmien musiikkioppilaitos

Hankkeen tarkoitus on kehittää taiteen perusopetusta siten, että musiikkioppilaitos voisi olla entistäkin yhdenvertaisempi ja inklusiivisempi paikka meille jokaiselle. Koordinoimassamme hankkeessa mukana on Resonaari ja yhteistoimijana Kallion musiikkikoulu. Hankkeessa selvitetään, voidaanko oppilaitosten toimintaa tiivistää entisestään tai jopa yhdentyä. Hankkeesta on tehty anomus Opetushallitukseen ja rahoituspäätös saadaan heinäkuussa. 

MUKANA HANKKEISSA 

  • Mix Ensemble on arabialaisen musiikin inklusiivinen yhtye, jota ohjaavat sanna Salmenkallio ja Ali Saad. Hanketta koordinoi Resonaari ja mukana on lisäksemme Kallion musiikkikoulu. Hanketta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.
  • Folk it! on Käpylän musiikkiopiston koordinoima kansanmusiikkileirihanke, joka järjestetään yhteistyössä kuuden uusmaalaisen musiikkiopiston kanssa. Leirit on tarkoitettu kaikille 12–18-vuotiaille ja niillä pääsee tutustumaan kansanmusiikkiin ja soittamaan muiden kanssa. Ensimmäinen leiri pidetään jo 5.-8. elokuuta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää.
  • Open lessons antaa soitonopetusta on lapsille, joilla ei ole ollut aiemmin korketusta musiikkiin. Hanketta koordinoi Resonaari ja sitä rahoittaa Helsingin kaupunki
  • Ikäihmisten harrastustoimintaa vahvistetaan hankkeella, jota koordinoi Kallion musiikkikoulu ja rahoittaa Helsingin kaupunki. Hankkeen avulla ikäihmiset pääsevät soittamaan ja laulamaan yhdessä. 

Monenlaista mukavaa ja kaikenlaista kivaa siis luvassa, 

Mainiota lukuvuotta toivottaa Reksi