Uusi hankeanomus

Omasta elämästä on oman musiikin tekemisen hanke Keski-Helsingin musiikkiopistossa. Se toteutuu, jos anomuksemme hyväksytään Opetushallituksessa. Haluamme avartaa omaa osaamistamme. Hankkeessa tutstumme yhdessä oppilaiden kanssa improvisoinnin ja säveltämisen alkeisopetuksen välineisiin. 

Pajat

Hankkeeseen kootaan kolme pajaa (impropaja, iPad-paja, sävellyspaja). 
Yksittäinen opettaja voi osallistua 1-3 pajaan noin kolmen (mahdollisesti eri) soitinoppilaan kanssa. 

Yhdessä pajassa osallistujat kokoontuvat kolme kertaa. Kahdessa niistä kouluttaja ohjaa työskentelyä ja kolmannessa osallistujat kokoontuvat kerran itsenäisesti. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet 
- syventää instrumenttiopettajien osaamista improvisoinnin ja säveltämisen alkeisopetuksessa
- antaa opettajille mahdollisuuden toteuttaa konkreettisesti jaetun opettajuuden periaatetta. 
- ohjata oppilaita oman musiikin tekemiseen erilaisin työtavoin. 

Hankkeen tulokset
- opettajat käyttävät oman musiikin tekemisen perusvälineistöä työssään.
- improvisointi ja säveltäminen vakiintuvat luontevaksi osaksi soitonopetusta.

Hankkeen aluksi ja lopuksi tehdään kyselyt. Niissä tarkastellaan kohderyhmien omia mielikuvia omasta lähtötilanteesta ja lopuksi onko kokemuspohjan kartuttua oma musiikin tekeminen lisääntynyt ja saanut muotoa.