Moninaisista tehtävistäni yksi erikoisimmista on työsuojelupäällikön tehtävät. Rehtoriksi ajautunut henkilö, kuten minä, on yleensä taustaltaan muusikko ja opettaja. Työsuojelu tuntuu siis yhtä kaukaiselta kuin kiinteistönhuolto, johon siihenkin joutuu työn kautta perehtymään. Työsuojelulla voi laajemminkin vaikuttaa toimintaamme kuin äkkiseltään ajattelee. 

Aluevalvontaviraston teki tarkastuksen noin vuosi sitten ja saimme myös erittäin hyvän tuloksen heidän kyselyssään. Meillä on tarvittavat asiakirjat kunnossa, jotka vain tarvitsee koota yhteen työturvallisuuden toimintaohjelmaksi. Se sisältää työterveyshuollon toimintasuunnitelman, pelastussuunnitelman, meluntorjuntaohjelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, päihdeohjelman sekä käytännön tietoa esim. tulipalon sammuttamisesta ja ensiavusta.  

Yksi työsuojelutoiminnan tärkeä tavoite on pidemmät työurat. Työyhteisö ja viihtyvyys, sopiva määrä työtä ja turvalinen ympäristö ovat tärkeitä sen saavuttamiseksi. Musiikkioppilaitos toimintaympäristönä ei juurikaan sisällä ruumiillisia vaaratilanteita, mutta työsuojelulla saadaan reiluja pelisääntöjä työelämään ja voidaan käyttää asiantuntijuutta hyväksi lainmukaisten työolojen turvaamiseksi. Työnohjaus on oiva apu opettajien jaksamiseen.

Olemme pelastussuunnitelmaa laatiessamme selvitelleet riskianalyysejä, arvioineet vaaratilanteita ja kirjanneet niitä suunnitelmaamme. Olemme kartoittaneet ja tietoisia myös työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Noudatamme työelämän pelisääntöjä, esim. työehtosopimusta, ja meille on järjestetty toimiva työterveyshuolto. Työn ja toiminnan häiriötekijät kuin myös poikkeamat, läheltä piti tilanteet tuodaan tietoomme ja käsitellään. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy on tärkeää niin pitkälle kuin se on omien tekojemme puitteissa mahdollista.

Oppilaitoksissa on hyvä arvioida myös fysikaaliset haitat. Sellaisia ovat esimerkiksi lämpötila ja ilmanvaihto sekä ergonomisesti vaativa työ. Ergonomia-asioista etenkin kokeneemmat opettajat keskustelevat mielellään. Vanha rakennus on viihtyisä, mutta toisen kerroksen aulan ilmasta loppuu happi vähintäänkin loppukesän helteillä. Tietoisuus on tärkeää.  

Huoliakin minulla on. Ensiaputaitoisia henkilöitä toivoisin kovasti henkilöstöömme, sillä tapaturmat tulevat aina yllätyksinä. Etukäteen ei voi tietää kuka sattuu olemaan paikalla ja kuinka hyvin osataan hypätä tilanteeseen. Koulutus ja tieto auttavat. Opettajainhuoneessa on kansioon koottuna työsuojeluasiat ja niistä saa hyvän virikkeen kulkea talo läpi. Tarkistetaan missä ovat palosammuttimet ja mitä kautta talosta voi kulkea paloturvallisesti ulos.

Myös vanhempien toivon kiinnittävän näihin asioihin hieman huomiota.  Olethan tietoinen palosammuttimen paikasta odottelukerroksessasi? Uskallathan soittaa hätänumeroon vaaratilanteessa ja ottaa aikuisen roolin myös muihin lapsiin? 

Onneksemme olemme päässeet vähällä ja saamme olla turvallisesti oman opiston suojissa. Toivottavasti emme tarvitse hankittuja taitoja vaan kartutamme niitä, vaikkemme tarvitse. 

Turvallista kevättä.