Taiteen perusopetusliitto on mukana Suomi 100 -hankkeessa. Se on suunnitellut taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille Lasten ja nuorten taidekalenterin, jota esiteltiin meneillään olevassa Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaarissa Lahdessa. Hankkeen myötä toivon tpo-oppilaitosten yhteistyön kasvavan.  

TPO-liitto kutsuu taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset ja lastenkulttuurikeskukset ideoimaan lyhyitä videoita Lasten ja nuorten taidekalenteriin. Taidekalenterin teemat on jaettu liputuspäivien mukaan. Lapset voivat ideoida myös omia uusia liputuspäiviä. Ideoita voi valmistella yhdestä tai useammasta teemasta. 

Juhlavuoden teema on Yhdessä, eli on tärkeää ottaa lapset mukaan ideointiin alusta lähtien ja siinä kannustetaan produktioihin, joissa voisi yhdistyä 2-3 taidelajia. Tavoitteena on tehdä kalenteri, joka esittelee monipuolisesti kulttuuria tämän päivän Suomessa ja ottaa huomioon mm. kieliryhmät, koko maan kattavuus ja eri kohderyhmät. 

TPO-liiton nimeämä raati valitsee kalenteriin mukaan tulevat videot ja lisäksi Suomikalenteri.fi - verkkopalvelu kokoaa ja esittelee kutsukilpailussa karsiutuneita oppilaitosten / keskusten omia tuotantoja. Mukaan lähtevät oppilaitokset ja keskukset vastaavat videoesitysten suunnittelusta ja tuotannosta sekä tarvittavista tiloista, materiaaleista ja välineistä.

Lisätietoja Taiteen perusopetusliiton verkkosivulla: http://www.artsedu.fi/fi/suomikalenteri