Na%CC%88ytto%CC%88kuva%202021-11-17%20ke

Saako lapsi tarpeellisia elämänhallintataitoja musisoinnista koulussa? Voiko musiikki koulussa lisätä lasten selviytymiskykyä, resilienssiä? Kehittyvätkö sosiaaliset taidot? Kasvaako kouluviihtyvyys? 

Tällaisiin kysymyksiin antaa vastauksia Movement-hanke, jota toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Suomessa. Mukana hankkeessa on noin 1500 lasta, 55 luokanopettajaa ja 30 soitonopettajaa. 

Suomessa hanketta toteuttavat Aleksis Kiven, Kalasataman, Vallilan koulujen 1-3 -luokkalaiset lapset yhdessä luokanopettajiensa Maiju Pinomaan, Kaisu Yli-Hannukselan, Katja Wikbergin ja Pilvi Saarelan sekä Keski-Helsingin musiikkkiopiston opettajien Antti Hakkaraisen, Jenna Korhosen ja Sari Norjan kanssa. 

Hanke etenee neljässä ulottuvuudessa

  • Kehystutkimuksessa tehdään kyselyitä, joiden myötä seurataan hankkeen etenemistä ja vaikutuksia. 
  • Luokanopettajat ja musiikinopettajat suunnittelevat koulumusisoinnin sisällön ja toteutuksen.
  • Luokissa tapahtuvista prosesseista kerätään aineistoa.
  • Materiaaloista kerätään digitaalinen musiikkikeskus, jossa jaetut tallenteet, luennot, videot tms ovat hyödynnettävissä. 

HUBS.jpg

Oman kokemukseni perusteella uskon tietäväni vastauksen yllä esitettyihin kysymyksiin. Mitä itse ajattelet? Parin vuoden kuluttua saamme tieteellisesti todistettuja tuloksia musiikin hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. 

Iloisia musisointihetkiä musiikkiopistomme lähikouluihin,

toivottaa Reksi.

EUsuomiverkko.jpg