Monet viettävät joululomaa mielellään perheen kanssa, ulkoillen, hyvin syöden, leikkien ja musisoiden läheisten kanssa. Joulun perinteisiin kuuluu myös hiljentyminen ja lukeminen. Omaan kirjapinooni ilmestyy suomalaista proosaa, etenkin Finlandiaehdokkaita.

Tänä vuonna on ilmestynyt myös varsin runsaasti musiikkikasvattajia kiinnostavia ammatillisia kirjoja, joita voi selailla sitten kun kinkku on jo alkanut sulamisen ja ajatuksissa alkaa virrata uuden luovan lukukauden alku. Tässä käteeni osuneista pieni koonti. Mukavia lukuhetkiä ja rauhaisaa joulua. 
Reksi.

Kaiken lisäksi nainen – Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta
Marja-Leena Juntunen 

Kirjassa tarkastellaan musiikkikasvatuksen ja musiikkialan monipuolisen vaikuttajan, Sibelius-Akatemian entisen rehtorin Ellen Helevuo-Urhon (s. 1920) ammatillista elämää, hänen toimintaansa sekä musiikkipedagogina että yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. Kirja sisältää kuvauksia ja tarinoita Elenin värikkäästä työelämästä, jossa yllättävät käänteet ja lukuisat kohtaamiset nivoutuvat osaksi hänen elämänsä portaikkoa. Ellenin elämäkerran kuvaukset avaavat näköalan moneen musiikkikasvatuksen lähihistorian maisemaan. Tarinat kertovat ansioitueesta, työlleen omistautuneesta ja sitä koko sydämestään tekevästä ihmisestä. Ellen Urho jää historiaan Sibelius-Akatemian ainoana naisrehtorina sekä musiikkikasvatuksen ainoan maailmanlaajuisen järjestön ISME:n ensimmäisenä naispresidenttinä.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 5, 2013.
Kirjaa myyvät Ostinato ja Fuga ja sen voi myös ladata verkosta. 

Sikamakeet konsertit – Konserttikeskuksen 50 vuotta
Antti Häyrynen

Konserttikeskus on vienyt viisikymmentä vuotta lastenkonsertteja kouluihin. Se on pitkä aika suomalaisessa lastenkulttuurissa, jota usein tarkastellaan nopeasti ohimenevien trendien kautta. Konserttikeskus on pystynyyt musiikkiohjelmillaan tuomaan koulun arkeen juhlahetkiä ja avartavia elämyksiä, joiden merkitys pirstoutuvassa ja yhä tiiviimmin tuloksentekoon keskittyvässä koulutusympäristössä on entistä tärkeämpi. Laajalla yhteistyöverkolla ja suurella sydämellä luodaan kulttuuria, jossa pääosassa ovat lapset ja heidän tulevaisuutensa. 

Konserttikeskus 2013. ISBN 978-952-93-3137-6 
Kirjaa saa Konserttikeskuksesta.

Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä
Marja-Leena Juntunen - Hanna M. Nikkanen - Heidi Westerlund (toim.)

Tämän käytännönläheisen oppikirjan tavoitteena on auttaa musiikkikasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Teos on tarkoitettu ohjaamaan musiikin opettajan kasvua musiikkikasvatuksen eri alueilla ja musiikin erilaisten traditioiden puitteissa. Kirja tarkastelee kriittisesti nykypäivän suomalaista musiikkikasvatusta, tarjoaa käytännöllisiä näkökulmia aloittelevalle musiikkikasvatuksen ammattilaiselle sekä rohkaisee lukuisin esimerkein kehittämään käytäntöjä ja kokeilemaan uusia toiminnan tapoja. Samalla teos avaa kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen näkökulmia musiikinopetukseen. Kirjan taustalla on ajatus musiikin opettajasta elinikäisenä oppijana ja ammattimaisen musiikinopetuksen reflektiivisestä luonteesta.

Kirja on kirjoitettu kollektiivisesti hyödyntäen laajasti suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pedagogista asiantuntemusta. Kirjan 27 kirjoittajaa toimivat kouluttajina ja tutkijoina eri puolilla Suomea.

PS-kustannus 2013. ISBN 978-952-451-593-1 hinta 54 €, www.ps-kustannus.fi

Musiikkipedagogin käsikirja – Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa
Päivi Jordan-Kilkki, Eija Kauppinen ja Eeva Viitasalo-Korolainen (toim.)

Kirja käsittelee vuorovaikutusta muun muassa musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen, kokemusten, tunteiden ja lahjakkuuden näkökulmasta. Se toimii oppaana musiikin- ja soitonopetuksen maailmaan kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Musiikin opettajaopiskelijoille ja jo työssä oleville soitonopettajille se tarjoaa ajatuksia, joiden avulla vallitsevien opetuskäytäntöjen pohdinta ja arviointi on mahdollista. Samalla teos on oivallinen opas kaikille niille lukijoille, joita kiinnostaa, mitä vuorovaikutus ja kohtaaminen tarkoittavat käytännön opetustilanteissa.

Opetushallitus 2013. 174 s. ISBN 978-952-13-5341-3 hinta 33 €
Tilaukset www.oph.fi/verkkokauppa tai [email protected] tai 0207 862 860

Säveltäjäksi kasvattaminen - Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen
Tekijät: Lauri Väkevä ja Juha Ojala (toim.)

 
Säveltäjäksi kasvattaminen on käytännönläheinen kokoomateos, joka sisältää artikkeleita säveltäjyydestä, musiikin luovan tekemisen ohjaamisesta ja erilaisista säveltämisen ryhmätyömenetelmistä. Kirja soveltuu oppaaksi kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen sekä musiikkioppilaitoksiin ja ammatilliseen koulutukseen. Teos tukee uusien musiikin opetussuunnitelmien käyttöönottoa, kun luovat työtavat nousevat musiikkipedagogiikassa tasa-arvoiseen asemaan esittämisen ja kuuntelun rinnalle.

Opetushallitus 2013. 218 s. ISBN 978-952-13-5425-0 hinta 34,70  €
Tilaukset www.oph.fi/verkkokauppa tai [email protected] tai 0207 862 860 


Lue myös: Musiikinopettajan työtyytyväisyys: http://publications.theseus.fi/handle/10024/60361
Musiikinopetukseen liittyviä YAMK-opinnäytetöitä osoitteessa: http://publications.theseus.fi/handle/10024/471