Suomen musiikkineuvosto piti syyskokouksensa viime perjantaina ja olin edustamassa siellä musiikkikasvatusseura FiSMEä.

Musiikkineuvoston tavoitteena on musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallisen arvostuksen ja aseman edistäminen sekä musiikkialan toimintaedellytysten parantaminen ja se on  mahdollisimman laajasti koko musiikin kenttää yhdistävä elin.

Erittäin tärkeää on että musiikkineuvoston kautta voidaan toimia. Musiikineuvostolla on kolme työryhmää, jotka edistävät musiikkialan toimintaedellytyksiä. Nämä ovat  ammattielämän (pj Janne Louhivuori), kasvatuksen ja koulutuksen (pj Eeva Viitasalo-Korolainen) sekä harrastamisen (pj Riitta Lampila) työryhmät.

Musiikkineuvosto päivittää vuonna 2006 tehdyn musiikkipoliittisen ohjelman. Ohjelma luo yhteyksiä mm. kansanedustajiin ja puolueisiin, ministeriöiden virkamiehiin, kunnallispoliitikkoihin ja -virkamiehiin sekä mediaan.

Musiikkipoliittisen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa musiikkielämän kannalta myönteisesti hallitusohjelmiin, parantaa musiikkialan sekä musiikkikasvatuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta musiikin merkityksestä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Toivon, että musiikkineuvostosta kasvaa yhä merkittävämpi yhteistyöelin Suomen kartalle.