Keski-Helsingin musiiikkiopisto on ainoa, joka toimittaa omaa musiikkikasvatuksen aikakausilehteä. Trioli ilmestyyy kerran vuodessa, aprillipäivän aikaan. Tässä pääkirjoitukseni. Se ei ole aprillia. 


Tunne musiikki

Pitkä elämä on hyvä asia. Näin varmaan onkin. Elämän merkitykselliseksi tunteminen on ehkä vieläkin tärkeämpää. Tunnetaitojen kehittymisessä musiikki on monella tavalla mukana. Musiikista saa pääomaa, jota voidaan mitata elämänikäisellä hyvinvoinnilla.

Elämys, oivallus, ilo! on tunnuslauseemme. Lause kuvastaa oppimisprosessia, jossa ensin koetaan elämys ja sitten saadaan oivallus. Tällaisesta seuraa uuden asian oppimisen ilo. Toivottavasti toimintamme on tuonut jatkuvan oppimisen iloa mukana tunteville.

Mahdollisuudet yhteistyöhön voivat kohdata oman oppilaitoksen käytävillä. Kohtaamisista syntyy vuorovaikutusta. Toimivan perustan kohtaamiselle saa yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Ammattiopiskelijoiden tuntemaan oppivissa käsissä on musiikin tulevaisuus. 

Toimintaympäristömme tuntee ja tunnustaa musiikin merkityksen. Kulttuurin ekosysteemi hengittää Helsingin kaupungin kulttuurivisiossa lapsista ja nuorista ikäihmisiin ja matalan kynnyksen toiminnasta taidelaitosten lavoille. 

Tässä Triolissa syvennymme tuntemaan mielekkään elämän osasia musiikin kautta. 
Tunne musiikki mukanamme!

Lehti on luettavissa tästä: Musiikkikasvatuslehti Trioli.

Elias.jpg