Lukuvuosikertomuksemme kertoo toiminnastamme faktoja, jotka on helppo ilmaista numeroin ja listoin. Siitä näkee, montako päättötutkintoa suoritettiin, montako tasosuoritusta tehtiin, montako konserttia järjestettiin ja montako tuntia opetusta annettiin.

Raportti on tehty oppilaitoksissa käytettävän normaalin mallin mukaan. Malli on laadittu pärjääjien ja selviytyjien yhteiskuntaa varten. Yhteiskunnassa haikaillaan kovasti innovatiivisuuden  perään, samalla ajatellen, että innovatiivisuus on tehokasta - asioita jotka voidaan tiivistää kokoelmaan numeroita.

Tutkimukset ovat kuitenkin todenneet että luovuus tarvitsee joutohetkiä, aikaa kypsymiseen. Tämän vuoksi oppilaitoksissa on syytä kysyä: Onko järjestettyjen konserttien tai suoritusten lukumäärä osoitus hyvästä opistosta? Ovatko suoritusmerkinnät kenties olleet vain itsetarkoitus, hampaat irvessä hankittu todistus?

Paljon suurempi merkitys on sillä, että tasosuorituksen valmistaminen on ollut prosessi, matka oppimiseen ja itsensä löytämiseen. Tai että konsertissa on syntynyt esiintyjien onnistumisia ja että se on antanut kuulijoille yhteisiä kokemuksia.

Opistostamme kertoo jotakin se, että kuluneena lukuvuotena Juhani Vesikkala voitti ensimmäisen ja Dante Thelestamin kolmannen palkinnon Klami-sävellyskilpailussa. Tai se, että lukuvuonna alkanut improvisaatioprojektimme jatkuu edelleen huipentuen Minna Leinosen tilaimprovisaatioteokseen Irti!, jonka koko opiston kaikki oppilaat yhdessä esittävät joulun alla 2008. Siis me kaikki yhdessä.

Numeroita enemmän kertoo musiikkioppilaitoksemme vuosittain ilmestyvä lehti Trioli. Se kertoo yhteisömme jäsenistä; yksilöistä - oppilaista ja opettajista - jotka kokoontuvat soittotunneille viettämään numeroilla mittamaatonta laatuaikaa. Äärettömän monta hetkeä.

Olen vakuuttunut, että näiden numeroiden sisällä opistossamme annetaan elämään eväitä ja ohjataan lempeän määrätietoisesti kohti tasapainoista aikuista elämää.

Petri Aarnio
rehtori

Koska lukuvuosikertomus sisältää henkilötietoja sen voivat valitettavasti lukea vain opistolaiset kirjautumalla omalla salasanallaan.