Valtiotieteen kandidaatti Anni Valajärven laatima selvitys OKM:lle taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämisestä on valmistunut. Selvityksestä ilmenee taiteen perusopetuskentän myönteinen suhtautuminen ja hyvät valmiudet taiteen perusopetuksen opintosuoritusten viemiseen Koski-tietovarantoon. 

Na%CC%88ytto%CC%88kuva%202021-11-22%20ke

Selvityksessä kartoitettiin tietovarantoon liittymisvalmiuksien lisäksi yhteistyöhalukkuutta etenkin koulujen kanssa sekä viitattiin taiteen perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden kehittämistarpeisiin. 

Lue alkuperäinen uutinen ja varsinainen selvitys