Hyvät rehtorikollegat,

Musiikkioppilaitosten rehtorit piti kevätkokouksen SML:n päivien yhteudessä Savonlinnassa kaksi viikkoa sitten. Ajankohtaiset asiat kiinnostivat jäseniämme ja myös ei-jäseniä "Ajankohtaista rehtoreiden edunvalvonnasta" -ohjelmakohdassa. Pieni epäröivä kysymys jäi mieleeni: Kyllä myös vara/apulaisrehtorit, koulutussuunnittelijat yms. esimiestehtävissä toimivat henkilöt ovat "rehtoreita", jos itse niin kokevat. Jos et vielä ole jäsen, liity mukaan.

Rehtorin lukuvuosi alkaa jo edellisenä keväänä, kun hahmotellaan seuraavan lukuvuoden toimintaa, oppilasottoja, tehdään talousarvioita ja pitkän tähtäimen suunnitelmia. Suunnitelmien tekoon edellytetään entistä pitkäjänteisempää työtä, siitäkin huolimatta, että koulutusalalla joutuu toimimaan entistä lyhyemmin aikavälein. On tehtävä yhtäkkiä selvityksiä, joiden sisältö on epäselvä myös selvityksen pyytäjälle. Täytyy varautua nopeisiin muutoksiin, mutta ilman käsitystä siitä, mitä ne mahtaisivat olla. Yhteiskunnallinen epävarmuus vaikuttaa kasvavana paineena ja työuupumus uhkaa. Tarvitaan työajan suunnittelua ja seurantaa.

Ajankohtaisena ja suurena tulevaisuuteen vaikuttavana asiana on alkamassa oleva OAJ:n rakennemuutos, joka tuo mukanaan kaksi vaihtoehtoa: joko sulaudutaan Suomen musiikinopettajien liittoon kokonaan tai liitytään perusteilla olevaan opetusalan esimiesten liittoon. MOR:n hallitus pohtii vaihtoehtojen eri puolia kesäkuun seminaarikokouksessa. Jösenistön mielipiteitä kysellään ja asian kehittymisestä tullaan informoimaan syksyn aikana.    

Ohessa tekstiosuus MOR:n vuosikertomuksesta.

Jaksamista loppukevään paineissa, aurinkoa kevääseenne!

Petri Aarnio
puheenjohtaja

 

VUOSIKERTOMUS 2015

1. Yleistä

Musiikkioppilaitosten rehtorit – Musikläroinrättningarnas rektorer ry on nimensä mukaisesti musiikkioppilaitosten rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden sekä vastaavissa esimiestehtävissä toimivien henkilöiden OAJ:lainen edunvalvontajärjestö. MOR on Suomen musiikinopettajien liitto – SMOL ry:n valtakunnallinen jäsenliitto.

2. Jäsenistö

Liitossä on vuonna 2015 ollut 79 jäsentä (jäsenrekisteri 1.1.2015), joista yhteisjäseninä myös johonkin OAJ:n  paikallisjärjestöön kuuluvia on ollut 8 jäsentä.

3. Hallinto ja talous

Vuoden 2015 hallituksen kokoonpano oli:

Petri Aarnio, puheenjohtaja

Varsinainen jäsen                 Henkilökohtainen varajäsen

            Juha Järvinen              Sanna Saarinen

            Nina Rissanen             Felix von Willebrand

            Satu Roberg                 Janne Haapanen

            Patrik Smulter              Eeva-Maija Talasma

Hallitus kokoontui 4 kertaa (23.1.; 11.3.; 11.-12.6.; 2.10.).

Liiton edustus SMOL:n hallituksessa oli puheenjohtaja Petri Aarnio varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtaja Juha Järvinen hänen varajäsenenään. Liitto saa vuotuisen määrärahan (13.000 euroa vuonna 2015) omaan toimintaansa ja liiton talous on osa SMOL:n taloutta. Määrärahasta käytettiin 10.948,40 euroa.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.4. Järvenpäässä ja syyskokous 28.11. Helsingissä.

5. Toiminta

Toimintavuoden aikana MOR:n asemoiminen OAJ:n tulevan rakennemuutoksen osana jatkui. Keskusteltiin myös sulautumisesta SMOL:n jäsenistöön ilman rehtoreiden omaa liittoa. MOR:n varapuheenjohtaja Juha Järvinen laati SMOL:n 1. varapuheenjohtaja Markku Ollilan kanssa kesäkuussa (9.6.) muistion. Muistiossa hahmoteltiin ehdotuksia toimenpiteistä ja yhdistysten yhdistämiseen liittyvän aiesopimuksen valmistelusta. Muistion käsittely ei ole edennyt SMOL:ssa.

Liitto osallistui työaikakeskusteluun ja valitsi keskuudestaan Sanna Saarisen mahdollisen työaikakyselyn laatimisen yhteyshenkilöksi SMOL:n ja OAJ:n yhteistyöhön.

Liitto osallistui Taideoppilaitosten rehtoripäivien järjestämiseen 12.-13.3. Sibelius-Akatemian Täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Osallistujia oli noin 80 henkeä.

Loppuvuoden aikana keskityttiin MOR:n omaan strategiasuunnitelmaan. Todettiin MOR:n tehtävistä musiikkioppilaitoksen rehtorin työn kannalta kolmeksi kärkiasiaksi:

- verkostoituminen ja yhteiskuntasuhteet,
- palkkakehitykseen vaikuttaminen ja
- rehtorin ammattitaidon kehittäminen.

SMOL:n liittokokouksessa 28.11. valittiin edustajat ensimmäistä kertaa suoralla jäsenäänestyksellä ilman mandaattipaikkoja. SMOL:n hallituksen jäseniksi valittiin MOR:n ehdokkaat Petri Aarnio varsinaiseksi ja Nina Rissanen varajäseneksi kaudelle 2016-2018.

MOR käyttää toimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi tuloskortistoa, joka on vuosikertomuksen liitteenä.

6. Lopuksi

Musiikkioppilaitosten rehtorit – MOR ry toimii jäsentensä hyväksi aktiivisesti verkostoituen ja yhteistoiminnassa OAJ:n järjestökentän lisäksi mm. Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistoiminnan keskiössä tällöin on pedagoginen johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.


HALLITUS