Tähän aluksi laina Metropolian tiedotteesta 8.4.:

"Metropolia musiikin koulutusohjelmassa aloitetaan uudistus, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin ja uusiin haasteisiin. Metropolia haluaa ennakoida työelämän osaamistarpeet entistäkin paremmin ja turvata korkeatasoisen musiikkikoulutuksen tulevaisuuden. Tarkoituksena on luoda koulutus, jossa säilyvät nykykoulutuksen vahvuudet, mutta joka toimii yhteiskunnassa aktiivisena alan kehittäjänä.

”Pyrimme kaikin tavoin vaikuttamaan, että alan energinen luova ote säilyy ja musiikin koulutusohjelma menestyy uudistusten avulla entistäkin paremmin. Haluamme toimia yhteiskunnassa aktiivisina työelämän ja ammatinkuvien kehittäjänä, sillä meille on tärkeää olla rohkeasti mukana ajassa ja arjessa. Musiikin alan monipuolisella osaamisella on tulevaisuudessa kysyntää ”, kertoo johtaja Tuire Ranta-Meyer.

Toiminnan uudistaminen edellyttää musiikin koulutusohjelmassa uusia rakenteita ja toimintatapoja. Tavoitteena on tuottaa osaamista, joka tarjoaa opiskelijoille monia erilaisia polkuja työelämään.

Metropolia haluaa uudistumisellaan ennakoida myös opetusministeriön ammattikorkeakoulujen kulttuurialan aloituspaikkojen tarjonnan ja rakenteen kehittämistä. Ministeriö on ennakoinut, että alan työvoimatarve vähenee lähivuosina.

kulttuurialan johtaja Tuire Ranta-Meyer"

Ja sitten toinen laina Metropolia amk:n klassisen musiikin opiskelijayhdistyksen, MURU ry:nviestistä:

"Opiskelijat huolissaan Metropolian klassisen musiikin koulutusohjelman tulevaisuudesta

Metropolia ammattikorkeakoulun klassisen musiikin koulutusohjelmaa ollaan leikkaamassa rajusti lähivuosina. Metropolian johdon julkaisemissa uusissa strategialinjauksissa mm. ehdotetaan, että opintoja tiivistettäisiin nykyisestä 4,5 vuodesta 4 vuoteen, muusikon koulutusohjelmasta luovuttaisiin ja instrumenttivalikoimaa karsittaisiin. Lisäksi ehdotetaan luopumista vanhan musiikin, säveltapailun ja musiikinteorian sekä kuoron - ja yhtyeenjohdon suuntautumisvaihtoehdoista. Myös oma sinfoniaorkesteri lakkautettaisiin.

Musiikin koulutusohjelma profiloituisi tulevaisuudessa selkeästi pedagogiikkaan ja taiteen soveltavaan käyttöön. Instrumentin sijaan opiskelijoiden pääaineena olisi musiikkipedagogiikka. Soiton- ja laulunopettajat voisivat työllistyä esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalialan tehtävissä.

Opiskelijat pitävät huolestuttavana sitä, että uudistusehdotuksissa monialaisuuteen pyritään instrumenttiopetuksen kustannuksella. Koulutusohjelman korkean tason säilyttäminen on vaikeaa, jos koulutuksen perustana ei ole enää oman instrumentin ympärille rakentuvan ammatillisen identiteetin vahvistaminen.

Uudistussuunnitelmassa painotetaan työelämälähtöisyyttä ja kykyä vastata muuttuvan työkentän vaatimuksiin, mutta linjausten pohjaksi ei ole esitetty työelämän vaatimuksia selventäviä dokumentteja. Linjaustyöryhmän mukaan taiteen soveltavalle käytölle on tulevaisuudessa kysyntää lisääntyvässä määrin. Sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja uusien osaajien pysyvään työllistämiseen ei ole kuitenkaan kartoitettu.

Musiikin koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain muusikoita ja pedagogeja monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi musiikkiopistoihin ja orkestereihin. Opinnot ovat monelle myös tärkeä perusta yliopistotason koulutukselle. Opiskelijoiden mielestä suunnitellut uudistukset vaikeuttavat entisestään mahdollisuuksia työllistyä musiikin ja taiteen kentällä.

Metropolian kulttuurin ja luovan toimialan johtaja Tuire Ranta-Meyer esitteli linjausehdotukset 20.4.2011 opiskelijoille pidetyssä tiedotustilaisuudessa Ruoholahdessa. Suunnitelmaa on tarkoitus täsmentää Metropolian johdon ja opettajakunnan kesken kevään aikana ja sen hiominen jatkuu kesäkuussa. Linjaukset tulevat vaikuttamaan syksyllä 2012 aloittavien koulutukseen.

Kaisamaija Uljas, MURU ry:n puheenjohtaja"

--

Melkoisesta uudistuksesta tuntuu olevan kyse.
En tunne asiaa mitenkään valtavan hyvin, enkä siksi voi enkä haluakaan sanoa että minulla olisi vahvaa kantaa asiaan.

Valtakunnalisesti paine opiskelupaikkojen vähetämiselle on valtavan kova. Kilpailua ammattikorkeiden välillä ei ehkä voi välttää. Siksi on myös järkevää, että koulutuksen antajat etsivät järkeviä keinoja uudistaa koulutustaan ja profiloitua omanlaisikseen.

Metropolian klassisen musiikin koulutuksessa moni asia on ollut ihan hyvällä mallilla, mutta solistisen koulutuksen leima Sibelius-Akatemian kakkospaikkana on edelleen vahva. Toisaalta nykyisten opiskelijoiden huoli tulevasta on ymmärrettävä. Tärkeää on myös se, että koulutuksen jälkeen on tiedossa työtä.

Puheita uudistusesityksestä on kuulunut moneen suuntaan. Jotkut ovat nimittäneet uudistusta Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutusohjelman helppoversioksi. Tämä on varmasti turhan yksioikoinen linjaus.

Näen Metropolian musiikkipedagogeiile kyllä erilaisen ja uudemman tehtäväkentän kuin SibA:n MuKalla. Uudenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen musiikkikasvattajia tarvitaan kyllä lisää tulevaisuudessa. Näen aivan mahdollisena, että päiväkodissa tai senioritalossa olisi ihan ammattimainen musiikkiohjaaja. Se voisi olla tulevaisuudessa jopa pakollista, että tietyn suuruisessa työntekijäjoukossa tulisi olla tällaista osaamista.

Uskon, että häviäjiä ovat tällä hetkellä Metropoliassa opiskelevat, muut voittavat. Oppilaitos voittaa profiloituessaan uuteen ja uudet opiskelijat voittavat vallatessaan uutta toiminta-aluetta. Tämänlaisen koulutuksen kautta voi syntyä uutta musiikkityötä niille aloille, joissa sitä ei vielä ole pahemmin ollut.

Tulevaisuuteen on vaikea nähdä.

P.S. Huoli orkesterimuusikkokoulutuksen tulevaisuudesta puuttuu tästä kannaotostani. Siihenkin tarvitsisi ehkä miettiä ihan valtakunnallista ratkaisua.