2.3.2016

 
Hyvä taiteen perusopetuksen oppilas ja hänen huoltajansa!
 
Opetushallitus uudistaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosina 2016–2017. Uudistukseen liittyen toteutamme sähköisen kyselyn taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tarkoituksenamme on kartoittaa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kokemuksia taiteen perusopetuksesta ja kerätä tietoa opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseksi.
 
Opetushallitus toivoo vastauksia tähän kyselyyn taiteen perusopetuksen oppilailta tai oppilaiden huoltajilta. Voitte harkintanne mukaan vastata kyselyyn myös yhdessä.
 
Kyselyn vastausaika päättyy perjantaina 18.3.2016 klo 16.15.
 
Linkki kyselyyn https://www.webropolsurveys.com/S/06EAF49B4F26C7B4.par
 
----------