Opetushallitus (OPH) on julkistanut taito- ja taideaineiden oppimistulosten arvioinnin tulokset

OPH:n arviointiraportti julkistettiin eilen 15.3., tässä otteita tiedotteesta, kursivointi allekirjoittaneen.

Oppilaiden asennoituminen musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskeluun on pääosin myönteistä, niiden osaaminen keskimäärin välttävää tai tyydyttävää. Oppilaat, opettajat ja rehtorit pitävät näitä oppiaineita luonteeltaan varsin toiminnallisina, oppilaslähtöisinä ja kouluyhteisöä rakentavina. Opetushallitus on arvioinut musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla.

Oppilaiden osaaminen musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä on kokonaisuudessaan oppiaineesta riippuen keskimäärin välttävää tai korkeintaan tyydyttävää. Kaikissa kolmessa oppiaineessa oppilaiden välillä osaamisessa oli varsin suuria eroja. Osa oppilaista ei näissä oppiaineissa hallinnut keskeisten tavoitealueiden sisältöjä. Kaikissa kolmessa oppiaineessa tulokset olivat erittäin paljon paremmat niillä oppilailla, jotka olivat opiskelleet kyseistä oppiainetta kaikilla yläkoulun luokilla kuin muilla oppilailla.

Musiikin oppimistulokset olivat parhaita oppilaan musiikkisuhteen sisältöalueella ja heikoimpia musiikin tuntemuksen ja kulttuurisen osaamisen alueella. Tuottamistehtävissä arvioitiin vahvimmiksi oppilaiden yhteissoittotaidot ja heikoimmiksi käsitteiden ja merkintöjen ymmärtämisen ja käyttämisen kyvyt.

Musiikkiin, kuvataiteeseen ja käsityöhön käytettävissä olevan opetusajan rehtorit ja opettajat kokivat yleisesti liian vähäiseksi. Kaikille oppilaille yhteinen opetus päättyi tavallisesti musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä perusopetuksen 7. luokkaan. Vain osa oppilaista osallistui näissä aineissa valinnaiseen opetukseen 8. ja 9. luokilla. Valtaosa näiden oppiaineiden kaikille yhteisestä opetuksesta tapahtui perusopetuksen 1. – 6. luokkien aikana luokanopettajan opetuksessa.

Arvioinnin opettajakyselyssä perusopetuksen yläluokkien musiikin opettajista 35 % oli vailla muodollista kelpoisuutta tehtävään näissä aineissa. Tämä koskee pääsääntöisesti sivutoimisia tuntiopettajia.

Suuri osa oppilaista jää vaille kelpoisen aineenopettajan opetusta näissä aineissa koko perusopetuksen ajan, eikä suuri osa oppilaista ei opiskele näitä aineita perusopetuksen viimeisillä luokilla lainkaan. (OPH:n tiedote 15.3.)

Onko tässä jotain tehtävissä?
Vaalit tulossa ja tuntikehys muokkautumassa. Kysy ehdokkaasi halu vaikuttaa asiaan.

Lue koko tiedote ja arviointiraportti.