Mitkä asiat ovat opetuksessa avainasioita?
Kuinka voisi saavuttaa parhaan mahdollisen oppimistuloksen?

Hallinnon ja talouden kannalta vastausten edellisiin kysymyksiin täytyy olla kristallinkirkkaita, jotta niukkojen resurssien ohjaaminen oikeisiin asioihin onnistuu. 

Opetusministeriö on julkaissut tänä vuonna Perusopetukset laatukriteerit, joissa arvioidaan oppilaitoksen laatua seuraavien asioiden kautta: henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppimisympäristön turvallisuus.

Oppilaitosta arvioidaan myös oppilaan kohtaamien asioiden kautta: opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, oppimisympäristön turvallisuus.

Tärkeitä asioita. Kannattaa muistaa, että kaikki osalliset (oppilaitoksessakin) ovat ihmisiä, joden keskinäisestä kommunikaatiosta ja arvonannosta on kyse. Tällöin myös toisen huomioonottaminen ja ymmärtämisen halu johtavat kaikkien kannalta parempiin tuloksiin.

Sekä taiteen tekemiselle että yksittäisen ihmisen luovuudelle on tärkeää oman tahdon toteuttamisen mahdollisuus. Tämä koskee myös sekä opettamista että oppimista. Vapauden antama vastuu kantaa aina hedelmää. Siksi kuuntelen mielelläni henkilökunnan mielipiteitä siitä, kuinka he voivat parhaalla mahdollisella tavalla kehittää työtään, sillä he taas oman kokemuksensa kautta tietävät, sen kuinka oppilaat parhaalla mahdollisella tavalla haluavat kehittyä.

Yksilön vapaus tarvitsee vastapainokseen yhteiset arvot, peilin jota vasten yksilö voi heijastaa omaa maailmankuvaansa. Siellä on yhteisiä toimintatapoja - puettuna vaikkapa Opetussuunnitelmaksi - tai muita yhteisöllisyyden merkkejä, vuorovaikutusta. Toiselle ihmiselle aidosti annettu aika on laatuaikaa, joka aina kaksin- tai moninkertaistuu. Näin on myös oppimistapahtumassa.

OPM: Perusopetuksen laatukriteerit