Esitys peruskoulun uudeksi tuntijaoksi lähtee lausuntokierrokselle.

Omat pääsykokeemme ovat menossa, enkä ole vielä ehtinyt siihen paremmin tutustua.

Toivon, että taide- ja taitoaineet ovat päässeet ansaitsemallaan tavalla mukaan. Musiikkiopiston näkökulmasta katsoen on tärkeää, että myös peruskoulu pystyy huolehtimaan omasta musiikkikasvatuskentän osastaan entistä paremmin, mitä se ei ole vähäisten tuntimäärien puitteissa tähän asti pystynyt tekemään.

Musiikki kuuluu kaikille! Musiikki on osa yleissivistystä ja sillä on itseisarvoinen merkityksensä. Lisäksi mm. aivotutkimuksessa on osoitettu musiikin merkitys välineellisenä lapsen kehityksen tukijana. Musiikki toimii myös tarkeänä sosiaalisen kasvun välineenä.

Ohessa linkki, lukemisen iloa:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/tuntijako/index.html

Liikuntaa on lisätty ja uusina aineina ovat draama ja etiikka.

Olisi mukava saada pari kommenttia.

  • Onko suunta oikea?
  • Miksi on tai ei ole?
  • Mikä unohtui?
  • Mikä on hyvin?