Sara Tulla-Koskelan musiikkitieteen pro gradu -tutkielma "Sävellyksen, sovituksen ja musiikillisen improvisaation opetus osana suomalaista musiikkioppilaitosjärjestelmää" on nyt julkaistu Jyväskylän yliopiston tietokannassa. Tutkielmasta käy ilmi, että musiikkiopistoissa opetus on järjestetty hyvin vaihtelevasti. Jos opettamisesta on opetussuunnitelmamaininta niin opetus on järjestetty suunnitelmallisemmin. Tästä linkistä voi lukea tutkielman.

Säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi ovat entistä vahvemmin mukana musiikkiopistojen toiminnassa. Myös oma opetussuunnitelmamme tuo oman musiikin tekemistä entistä voimakkaammmin esille. Nykyopettajasta kehkeytyykin moniosaaja, kunhan hän panostaa ammattitaitonsa kehittämiseen. Siihen on hyviä mahdollisuuksia.

Säveltämisen ja improvisoinnin opettamisessa vastuunjaossa täytyy huomioida sekä oppilaiden että opettajien taidot näissä asioissa. Kokoisessamme oppilaitoksessa päävastuu säveltämisestä voisi olla musiikin hahmotusaineiden opettajalla ja improvisaation opettamisessa soitinopettajan roolin tulisi olla tärkeämpi. Sovittamisessa omalle instrumentille vastuu voisi jakautua kutakuinkin tasan. 

Onkin mukava huomata, että ensi lukuvuoden aikana opettajien taitojen kehittämiseen tarjoutuu useita mahdollisuuksia. 

Syksyllä 2018 alkaa SÄPE - Säveltämisen pedagogiikan koulutus, jossa osallistuja saa käytännön työkaluja esimerkiksi instrumenttitunneille ja erilaisiin ryhmäopetustilanteisiin sekä hyvien käytänteiden jakamista omasta työstä käsin. Koulutus on maksuton. Lisätietoja tässä linkissä

Oman oppilaitoksemme oppilaille ja opettajille on luvassa "Omasta elämästä" -hanke, jos saamme siihen anomamme rahoituksen Opetushallitukselta. 

Kesällähän on hyvä istua laiturinnokassa ja kuunnella oman päänsä äänimaisemia...