Monet tietävätkin, että myös musiikkiopistoissa ollaan opetussuunnitelman uudistamisen parissa. Muutoksia tulee jonkin verran, mm. numeroarviointi poistuu ja suorituksia toteutetaan muuten kuin tasosuorituksin. 

Olen pohtinut, ovatko vanhempien, valtion ja kunnan toiveet lapsen saamasta opetuksesta ristiriitaisia, vai voidaanko sanoa että kaikilla tahoilla on samanlaisia päämääriä opetuksen suhteen?  

Minulle on syntynyt mielikuva, että pääpiirteissään tavoitteet ovat samanlaisia, mutta kyllä erojakin löytyy. Kärjistäen voisi sanoa, että valtion tavoitteissa on yhteiskuntakelpoinen kansalainen, jolla on erityistaitoja kulttuurin saralla. Kunnalla tavoite on ehkä enemmän harrastuspainotteinen, kaikille tarkoitettu ohjaus, jossa sosiaaliset tavoitteet ovat korkeat ja musiikkitaidot tulevat ikäänkuin kivana lisänä.

Vanhempien toiveet ovat ehkä moninaisempia eikä keskiarvovanhempia kannata tässä mielessä etsiä. Monilla on tausta musiikkiharrasteessa ja he arvostavat musiikin käsityötaitoja, päämäärätietoisuuden ja pitkäjänteisyyden kasvattamista musiikin kautta. Toisaalta myös muut ulottuvuudet ovat monien mielessä. Tähän toivoakseni saamme syventävää tietoa keskustelutilaisuudessamme. 

Suomen musiikkinopettajien liiton (SMOL) syyspäivillä viime viikonloppuna oli koulutusosio, jossa noin 50 musiikkioppilaitosten opettajaa vastasi kysymykseen:
"Mikä on tärkeintä, mitä haluat oppilaasi oppivan?"
Vastauksista hahmottui kolme suurempaa kokonaisuutta, jotka olivat: 

  • musiikkitaito, soittotaito, osaaminen musiikissa
  • elämänhallintataito, eväät elämään, kasvaminen ihmisenä
  • musiikkisuhde, musiikin rakastaminen, kulttuurista nauttiminen 
Hienoja tavoitteita!
 
KESKUSTELUTILAISUUS
Keski-Helsingin musiikkiopistolaisten vanhemmille järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 klo 19.00 rehtorin huoneessa, 4. krs. Sari Norja on ohjaamassa keskustelua. Uusi OPS astuu voimaan 1.8.2018.
Tervetuloa!