Very Young Composers -projekti
Lapset säveltävät ammattilaisten johdolla yhteistyössä Musiikkitalon päätoimijoiden, Kansallisoopperan ja New Yorkin filharmonisen orkesterin kanssa.

Meidän opistostamme hankkeeseen ovat päässeet mukaan Arttu Jauhiainen, Daniel King ja Tara Valkonen. Onnea!

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä on valmistellut keväällä 2010  alkusyksystä 2011 pilottiprojektia yhteistyössä New York Philharmonicin Education- osaston kanssa. Pilottiprojekti toteutetaan yhteistyössä New York Philharmonic Orchestran Very Young Composers-ohjelman, Musiikkitalon KUULE! yleisötyön ja Suomen Kansallisoopperan yleisötyön kanssa.

Suomalaiset käynnistivät yhteistyöhankkeen New Yorkin filharmonisen orkesterin Credit Suisse Very Young Composers -koulutusohjelman kanssa. Suomen Ulkoasiainministeriö tarjoaa apua hankkeen suunnittelussa ja promootiossa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Kuule, minä sävellän! -hankkeessa suomalaiset 9-12 -vuotiaat lapset ja nuoret säveltävät ammattisäveltäjien johdolla ammattiorkesterien soittajista kootulle orkesterille. Suomesta mukana ovat säveltäjät Olli Kortekangas, Jukka Linkola ja Jovanka Trbojevic. Orkesterissa on kaksi muusikkoa kustakin yhteistyöorkesterista.

Yhteistyö käynnistyy suunnittelu- ja demonstraatiojaksolla Musiikkitalossa 7.–10. marraskuuta, ja ensimmäinen lasten sävellyskonsertti kuullaan orkesterimuusikoiden soittamana Kansallisoopperan päälämpiössä torstaina
10. marraskuuta klo 16. Ensimmäisen vaiheen kymmenen nuorta säveltäjää tulee Keski-Helsingin musiikkiopistosta, Espoon musiikkiopistosta ja Musiikkiopisto Juvenaliasta. Yhteistyöhankkeen toisessa vaiheessa keväällä 2012 mukaan liittyy lapsia eri kouluista.

Yhteistyö käynnistyi New Yorkin filharmonisen orkesterin yleisöyhteistyöosaston kiinnostuksesta suomalaista musiikkikasvatusta, koulutusta ja yleisöyhteistyötä kohtaan. Orkesterin Credit Suisse Very Young Composers -projektia on toteutettu menestyksekkäästi New Yorkissa vuodesta 1995, ja se on tähän mennessä tavoittanut kymmeniä tuhansia lapsia ja kuulijoita. Koulutusohjelman on luonut New Yorkin filharmonisen orkesterin entinen muusikko ja säveltäjä John Deak, joka myös toimii projektin pääohjaajana. Projekti tarjoaa lapsille ainutlaatuisen mahdollisuuden säveltää omaa musiikkia ja kuulla oma sävellys ammattiorkesterin esittämänä.

Lapset kokoontuvat huomenna perjantaina yhteen katsomaan John Deakin tervehdystä. John Deakin seurana ja tulkkina on New Yorkissa asuva säveltäjä Ilari Kaila.

Lisäys uutisointi 8.11. Katso Areena

Lisätietoja:
Yleisöyhteistyön vastaava tuottaja Tuula Jukola-Nuorteva, Suomen
Kansallisooppera p. 09 4030 2516
Lehtori Riitta Tikkanen, Sibelius-Akatemia p. 040 738 5412
Tapahtumakoordinaattori Juha Ahonen, Musiikkitalo p. 020 707 0406