Keski-Helsingin musiikkiopisto hakee

opintosihteerin äitiyslomasijaista 19.9.2011 alkaen. 

Keski-Helsingin musiikkiopisto on lasten ja nuorten taiteen perusopetustalo, jossa opiskelee n. 250 soitinoppilasta ja 300 musiikkileikkikoululaista 35 opettajan johdolla. Hallintotiimiin kuuluvat rehtori, talousvastaava ja opintosihteeri. 

Laaja-alaiseen työnkuvaan kuuluu mm.
-        opiston käytännön toiminnan ja tapahtumien organisointia
-        sisäistä ja ulkoista tiedotusta
-        oppilashallintoa (esim. ryhmät, opintorekisteri, päättötodistukset)
-       
tila- ja hankinta-asioita.
Työnkuvaa tarkennetaan valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaisesti.

Arvostamme
-       
hyviä kirjallisia ja ATK-taitoja (Mac)
-        itsenäistä työskentelyä ja järjestelykykyä
-        kokonaisuuksien hallintaa ja huolellisuutta
-        ihmisläheisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme avainhenkilönä toimimista vireässä työyhteisössämme. Peruspalkka 1.898 € (yksityisen opetusalan TES:n hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus, vaativuusryhmä 4).

Työnhakuun liittyy ennakkotehtävä, jonka ohjeet ovat sivulla http://www.khmusiikki.fi/index.php?mid=190. Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 23.–25.5. välisenä aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen ja ennakkotehtävä toimitetaan viim. ma 16.5. osoitteeseen [email protected].
Lisätietoja antaa rehtori Petri Aarnio, p. 050 511 2266.
www.khmusiikki.fi