Sirkka Laitinen referoi Anne Bamfordin laajaa UNESCOlle tehtyä kansainvälistä taidekasvatustutkimusta The Wow Factorya Stylus-lehdessä 2/2007.

Wow on tietenkin vau! ja kertoo taiteiden elämysten kokemisesta.

Tutkimuksessa taidekasvatus on ymmärretty kahdesta eri näkökulmasta:
 • itse taiteen opettamisen (education in arts)
 • taiteen välineellisen opettamisen (education trough arts)
Tutkimustulokset eivät sinänsä ole yllättäviä taidelalojen kasvatustyötä tekeville.

Maailmanlaajuisesti todetaan, että taidekasvatuksella on vaikutusta lapseen, opetukseen ja oppimismpäristöön sekä yhteisöön. Laadukkaalla taidekasvatuksella on on yhteys lasten terveyteen ja hyvinvointiin ja että taidekasvatuksen hyödyt liittyvät vain laadukkaaseen taidekasvatukseen.
 
Laitinen toteaa referoinnissaan, että Suomi menestyy tutkimuksessa hyvin:
 • Taideopettajien koulutus on on korkeatasoista.
 • Koulut tekevät hedelmällistä ja luovaa yhteistyötä museoiden ja muiden kulttuurilaitosten kanssa.
 • Meillä on lukuisia innostavia taidekasvatusprojekteja.
 • Opetussuunnitelmamme ovat varsin edistyksellisiä maailmanlaajuisessa vertailussa.
 • Uuden teknologian ja viestinnän opetus on taideaineiden opetuksessa mukana itsestään selvänä osana opetusta.
 • Meillä tehdään paljon hyvää työtä ja taideopettajat todella kehittävät opetusta luovasti.
 • Opetus saa aikaan oppilaissa Vau!-efektin.
Kritiikittä Laitinen ei meitä jätä.
Taideopetuksen tuntimäärä suomalaisessa peruskoulussa ja lukiossa on aivan riittämätön. Laitisen mukaan parannuksia voisi tehdä mm. seuraavin keinoin:
 • Tulee lisätä kaikille yhteisiä kuvataityeen ja musiikin tunteja peruskoulussa, etenkin ylimmillä (8-9) luokilla, jossa nykyisellään oppilaat jäävät kokonaan taideopetuksen ulkopuolelle.
 • Lukiossa tulee lisätä vähintään yksi kurssi kuvataidetta. Kaikille kuuluva taiteen tuntemuksen ja taidehistorian opetus puuttuu nykylukiosta.
 • Luokanopettajakoulutuksessa taideaineiden asemaa tyulee vahvistaa ja taiteen opetuksen määrää kasvattaa, jotta luokanopettajat todella voivat opettaa trough arts
 • Alaluokille tulee osoittaa taideaineiden opettajien virkoja, jotta  hyvästä teideopettajien koulutustasosta ja asiantuntemuksesta pääsevät nauttimaan myös alakoululaiset.
Olen samaa mieltä.

Anne Bamford: The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education.
Sirkka Laitinen: WOW -Suomiko taidekasvatuksen mallimaa, Stylus 2/2007