Työtuomioistuin on antanut lausunnon musiikinopettajan palkkauksesta, jonka sisältö on se, että opettajalle pitää maksaa TES:n mukainen palkka, kun kyseessä on yleissitovuus siinäkin tapauksessa, ettei työnantaja kuuuluu työnantajaliittoon.

Asia ei koske musiikkiopistoja. Niissä noudatetaan työehtosopimuksia ja opettajien palkka niissä on siis turvattu.

Musiikkiopistojen lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii usea musiikkikoulu.  Niissä ei yleensä makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Musiikkikoulut ovat tärkeä lisä musiikin opetuksen tarjonnassa. Musiikkiopistot eivät voi ottaa kaikkia halukkaita opetukseensä, koska niiden toimintaa rajaavat opetussuunnitelmien lisäksi valtion ja kunnan tuet.

Kilpailuun musiikkiopistojen kanssa musiikkikoulut eivät kykene hinnoiltaan, koska ne eivät yleensä saa valtion tukea, eivätkä ne voi noudattaa musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmia, jotkas perustuvat "kalliiseen" yksilöopetukseen. Useilla musiikkikouluista onkin omat yleisen oppimäärän opetussuunnitelmansa, joita ne noudattavat.

Musiikkikouluja siis tarvitaan, vaikka ne eivät maksa TES-palkkoja opettajilleen. Työtuomioistuimen lausunto on ilmeisen tärkeä. Halukkaita oppilaita on ja halukkaita opettajia on, palkat vain tarvitsee korjata kohdilleen. Ovathan opettajat yleensä päteviä ja hyvin kouluttautuneita.

Toivon myös että tähän korjaukseen ryhdytään maltilla. Siten, ettei musiikkikouluja ajeta pakotetusti konkursseihin tai toimintakyvyttömiksi ilman siirtymäaikamahdollisuutta.

Tärkeä on myös kunnan vastuu tällaisissa tapauksissa. Useissa tapauksissa kunta antaa tukea musiikkikoululle, joka ei maksa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tavallaan on kyse siitä, että kunta hankkii palveluja kuntalaisille, mutta se ei tarkista alihankintasopimuksistaan, noudatetaanko oikeita määräyksiä.

Lasten etu on todella tärkeä, sillä me kaikki haluamme, että lapsillamme on mahdollisuus saada harrastaa. Liian voimakkaat korjaustoimenpiteet voivat vahingoittaa harrastusmahdollisuuksien tarjontaa.

Johtopäätös: Opettajille oikea palkka ja julkista tukea musiikinopetukseen.