En valitettavasti pystynyt ottamaan osaa Oopperan juhlaseminaariin Musiikin ammatilaiseksi viime lauantaina Suomen musiikkikasvatusseura FiSMEn vuorovaikutusseminaarin vuoksi. Pirkko Kotirinta kirjoitti seminaarista oman kommenttinsa Hesarissa otsakkeella "Kipinää musiikinopetukseen" (HS kulttuuri 25.1.)

Itse olen todella iloinen keskustelusta, jossa hahmotetaan koko aluetta eri tehtävineen ja pohditaan millaisia rooleja opetusta antavilla eri tahoilla on. Siihen kuuluu myös viime viikkoinen kirjoitukseni ammattikoulutuksesta. Keskustelu on tuiki tarpeen.

Mutta mitkä ne ovat musiikkiopiston tehtävät ja mikä musiikkiopistojen asema oikeastaan on musiikkikasvastuskentässä?

Suomalainen musiikki-ihme on perustunut musiikkioppilaitosjärjestelmäämme ja vuosien saatossa sitä on totuttu pitämään itsestään selvänä. Musiikki ammattina on ollut hyvä valinta Suomessa.

Tämän vuoksi myös uudemmat musiikin ammatit ovat saaneet jalansijaansa täällä. Musiikkileikkikoulu on suomalainen keksintö. Musiikkiterapia on jo vakiintunut erityisten ihmisten keskuuteen, senioritoiminta kehittyy ja yhteiskuntamusisointi on tuloillaan. Ne ovat hienoja tapoja toteuttaa musikaalisuuttaan. 

Musiikkiopistoilla on oma selkeä tehtävänsä. Annamme soiton opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Sen oheen kuuluu toki paljon asioita, mutta se on perustehtävämme orkesterisoittoineen ja musiikin perusteineen. Helppoa? Kunpa olisikin.

OKM ja musiikin laajan opetussuunnitelmien perusteet ovat määrittäneet selkeästi tehtävämme. Opetussuunnitelmiamme tukee valtionosuusjärjestelmä. Kasvokkain tapahtuva yksilöopetus on välttämätöntä ja mahdollista. Viulistiksi tai balettitansiijaksi ei voi ryhtyä 20 vuotiaana, siksi annamme sellaista opetusta oppilaillemme, että lahjakkaimmat voivat myös harkita musiikkia ammattina.

Tehtävänämme ei kuitenkaan ole kasvattaa ainoastaan jonkin soittimen soittajia, vaan näen tehtävämme paljon laajempana. Jos halutaan keskustelua kulttuuriväen keskuudessa, olisi syytä lähteä eri tahojen perustehtävien tarkastelusta ja miettiä mihin ammattiin mikäkin taho antaa valmiudet. Ja minkälaisia taitoja tulevaisuuden musiikin harrastajat ja kuuntelijat tarvitsevat.

Ja mitä kaikkea tulevaisuuden ammatilaisen oikein pitäisikään osata?

Perinteisestä muusikon ammatista työn kuva muuttuu yhteisölliseen suuntaan, konsertista salissa tuleekin osallistuva musiikillinen neuvottelutilanne sattumanvaraisessa tilassa. Osallistuvuus kasvaa. Säveltäminen ja sovittaminen on muusikon arkipäivää. Eri taiteenlajien aidat madaltuvat ja yhteistominta on itsestäänselvyys. Ja välttämättömyys. Musiikkikasvatukseen ja musiikin ammatteihin tulee uusia ulottuvuuksia, joita myös ammattikoulutuksessa on otettava huomioon, sillä sieltä taas tulevat meidän uudet opettajamme.

Klassisen musiikin tulevaisuudesta huolissaan olevien tulisikin mielestäni rohkeasti uskaltautua myös näihin tuuliin mukaan, sillä ne lisäisivät klassisen musiikin mahdollisuuksia olla useamman ihmisen elämän osana. Sitä toivoisin syvästi. Hyvin tehtynä se ei suinkaan olisi edes opperassa alustaneen Ralf Gothóninkaan arvoja vastaan.

Ilman yhteiskuntaamme musiikkiammekaan ei olisi. Yhteiskunnan kanssa on myös keskusteltava siitä, mikä on minkin tahon tehtävä. Kuntapuolelta tunnistan pyrkimyksen siihen, että yhä useampien soisi saavan musiikin opetusta musiikkiopistoissa. Mukavaa ja kivaa kaikille. Tämä paine kohdistuu nykyiselllään väärään paikkaan ja johtuu varmaan ainakin osaksi siitä, että koulujen musiikin opetuksen tulisi olla yleissivistävää kaikille tarkoitettua, mutta sitä kouluissa on aivan liian vähän. Ja kaikki kuitenkin haluaisivat soittaa...

Musiikkiopistoilla on kuitenkin mainitsemani tehtävä, koululla omansa. Lisäksi on olemassa myös nk. yleinen oppimäärä, jota edustavat musiikkikoulut. Niillä ei ole tarkkoja opetussuunnitelmia ja niiden opetus voi olla väljempää kuin musiikkiopistojen. Kansalais- ja työväenopistoilla on myös oma tehtävänsä aikuisten harrastamispaikkoina.

Musiikin kenttää havainnoidaan mielestäni kohtuullisen selkeästi musiikin opetus suomessa -sivustolla.

Oopperan juhlaseminaarin alustukset on luvattu tällä viikolla oopperan sivuille.