Na%CC%88ytto%CC%88kuva%202021-11-17%20ke

Keski-Helsingin musiikkiopisto on toista lukuvuotta mukana Erasmus+ -hankkeessa, jota hallinnoidaan Italiasta ja jossa on mukana myös espanjalaisia partnereita. Helsingissä hankkeen avulla kolme opettajaamme on suunnitellut ja opettanut yhdessä kolmen alueen koulun, Aleksis Kiven ja Kalasataman peruskoulujen sekä Vallilan ala-asteen, luokanopettajien kanssa musiikkia. Tuntien tavoitteena on ollut koululaisten elämänhallintataitojen ja resilienssikyvyn vahvistaminen musiikinopetuksen avulla.

Kehystutkimus 
Hankkeesen on kuulunut kehystutkimus (Framework Study), jonka tekemisestä on vastannut Valle D'Aostan yliopisto. Lähtökohtiin kuului myös parhaiden käytänteiden jakaminen eri maiden välillä. 

Curriculum
Parhaiden käytänteiden kautta päästiin myös lähestymään sitä, mikä on tärkeintä musiikinopetuksessa ajatellen elämänhallintataitoja ja resilienssikykyö. Yhteisen Curriculumin (opetussuunnitelma, käytännössä meillä Suomessa vaikkapa tuntisuunnitelmakehys) tekemisessä oheinen kuva oli eri maita, ympäristöjä ja kouluja yhdistävä tiivistys monesta mieltä askarruttaneesta asiasta.    

Na%CC%88ytto%CC%88kuva%202022-12-14%20ke

Arviointiväline
Impact kit -välineen avulla tehdään seurantaa, kuinka musiikinopetus vaikuttaa lasten elämänhallintataitojen ja resislienssikyvun vahvistumiseen.     

Avoin verkkokurssi (MOOC)
Keski-Helsingin msuiikkiopiston hallinnoimana osana hankkeessa tehdään avoin verkkokurssi, jota voivat hyödyntää opettajat ja muut opetusalan ammattilaiset. Verkkokurssi on parhaillaan tekeillä ja sen perusrakenne on kutakuiinkin 

  • Teoria ja lähtökohdat
  •  Parhaita käytänteitä
  • Teoriasta käytäntöön
  • Arviointivälineen käyttö

On mielenkiintoista olla mukana hankkeessa, jossa eri maiden erilaiset (oppimis)ympäristöt ja yhteiset arvot kohtaavat. Ihanaa on oppia uutta!

Reksi

EUsuomiverkko.jpg