Hyvä päiväkirja,

Opettajan elämä on kivaa, sillä meillä on tavallaan kaksi uutta vuotta, se kalenterin uusi vuosi ja tämä lukuvuoden alkaminen. Olen mukavan kesän jälkeen hyvässä vireessä ja innostunut miettimään, mitä kaikea opistossamme ja elämässäni on tapahtumassa.

Omat kolme pasuunaopopilastani ovat jo verraten pitkällä soitossaan. Heillä on erilaisia hienoja ominaisuuksia ja heidän persoonansa heijastuvat mielestäni hyvällä tavalla heidän soitossaankin. Lupaan auttaa, innostaa ja valmentaa heitä valmistautumaan heillä keväällä edessä oleviin kolmosperustason tutkintoihin mahdollisimman hyvin.

Opiston toiminnassa mennään luistavia latuja. Yksi muutos henkilökunnassamme on edessä. Opintosihteerimme Päivi jää äitiyslomalle ja hänen sjaisekseen tulee Sanna Valkiala. Haluan auttaa omalta osaltani tässä vaihdoksessa; kiittää Päiviä ja auttaa Sannaa pääsemään työn syrjään kiinni ja löytämään tulevan työparinsa, osaavan konkarimme talouspäällikkö Lean tuen. Samalla kannustaen ja jättäen Sannalle tarpeeksi tilaa tehdä työstään itsensä näköistä. Uskon, että tulemme kaikki viihtymään tulevaisuudessakin. 

Henkilökunnan vuosittaiset kehityskeskustelut ovat alkaneet, ensimmäinen tapaaminen minulla on jo tänään. Pyrin kannustamaan opettajia omassa työssään, ymmärtämään omat hyvät puolensa ja rohkaisemaan heitä tekemään niitä asioita opetuksessaan, joista he itsekin innostuvat. Toivon, että opettajat ovat terveitä ja jaksavat myös syksyn pimeinä aikoina olla yhtä hienosti läsnä oppilaidensa kanssa kuin tähänkin asti.

Projektitoiminnassamme on väriä, kun yhdessä suunnittelemme Opetushallituksen rahoittaman Lampaanpolska-hankkeen etenemistä, koulutuksia ja keväällä häämöttävää Italian-matkaa. Hankkeessa riittää haasteita ja innostavia tavoitteita. Toivon, että idea-asteella oleva toinenkin, toisen tyyppinen hanke saa tässä vielä syksyn aikana alkunsa.

Yhteistoiminnassa toisten opistojen kanssa pyrin olemaan rakentava ja hyviä ratkaisuja etsivä. Ensimmäinen Rexiforum onkin täällä meillä ensi kuussa, jossa voidaan saada syksylle hyvä alku. Ehkä innostavinta yhteistoiminnassa tänä lukuvuonna on opistojen konserttisarja Mitä kuuluu? tammikuussa, jossa me isännöimme Vuotaloa Klassisia rytmejä -konsertissa.

Valtakunnallisessa musiikkikasvatuksen kehittämisessä haluan olla mukana luottamustoimieni kautta. Konserttikeskuksen toiminta on merkittävää ja ollut hyvässä kasvussa. Nyt siellä ollaan sopivalla tavalla uudistamassa asioita, jotka asettunevat Konserttikeskuksen 50 -vuotisjuhliin mennessä parin vuoden kuluttua. Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n puheenjohtajana toivon vaikuttavani musiikkikasvatusen sisältöihin ja koko kentän yhdentymiseen tähtäävissä asioissa. Suunnitteilla on valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät syksylle 2013.

Perheeni kanssa elän ilontäyteistä aikaa. Vaimon raskauden edetessä lupaan antaa aikaani ja tukeni hänelle. Myös aivan erityisesti antaa kaiken huomioni pikku Maijalle, joka saa pikkuveikan marraskuussa. Lupaan tukea vaimoani myös tehtävissään. Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! on hyvässä nosteessa ja sitoo huomattavasti perheemme aikaa. Se vaatii taustajoukkojen valmiustilaa!

Tänä lukuvuonna haluan tulla paremmaksi ihmiseksi. Lupaan että:

  • Olen ystävällinen opiston oppilaille ja vanhemmille.
  • Otan opettajat huomioon, kannustan heitä ja kuuntelen heitä.
  • Teen työni muutenkin niin hyvin kuin osaan.
  • Järjestän itselleni riittävästi vapaa-aikaa perheeni kanssa.

Tavoitteita pitää olla.

Innostavaa uutta vuotta kaikille,
toivoo Reksi