On mukava kertoa hyviä uutisia.

Helsingin klaupunki korotti tukeaa lakisääteisille musiikkiopistoille.

Ehto Helsingin kaupungin tuen nousulle on lukukausimaksujen alentaminen.

Uudet lukukausimaksut ovat ensi lukuvuodelle
30 minuuttia 280 euroa ja
45 minuuttia 320 euroa.
Muut maksut pysyvät ennallaan.

Opiston toimintaan muutokset vaikuttavat vain välillisesti. Käytännössä opistossa ollaan korotuksesta huolimatta kovassa talouspaineessa koska korotus tuskin riittää edes maksujen alentamiseen. Tämän vuoksi esim. opetustuntimäärät eivät voi kasvaa.
 
Toivomme, että oppilaat ja vanhemmat ovat tyytyväisiä opetukseemme ja iloisia keventyneestä mielestä, kun kukkaro kevenee vähemmän meidän suuntaamme.