JOHDETAAN YHDESSÄ - KOULUTUS

Olen osallistunut Jyväskylän yliopiston Johdetaan yhdessä – Koulutusjohtamisen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden opintoihin. Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä oppilaitosten johtajien ja esimiesten taitoja johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa. Koulutuksen tuloksena toimipaikat prosesseineen ovat paremmin johdettuja, oppivia ja kehittyviä yhteisöjä. Näin on siis luvattu koulutuskuvauksessa.

Koulutukseen kuuluu kehittymissuunnitelman laatiminen. Päätin avata suunnitelman verkkosivuksi, koska näen, että näin voi kehittää omaa oppilaitosjohtamista läpinäkyvämmäksi.

KEHITTYMISSUUNNITELMA

Suunnitelmassa on kolme tasoa, jotka ovat henkilökohtainen taso, työyhteisötaso ja organisaatiotaso. Henkilökohtaisen tason kehittymiskohteen nimesin osallistavaksi esimieheksi, työyhteisötason dynaamiseksi johtamiseksi, ja organisaatiotasoksi valikoitui yhdentymisselvityksen alkuunsaattaminen  Resonaarin ja Kallion musiikkikoulun kanssa. 

Kehittymissuunnitelma on luettavissa opistomme verkkosivulla.
Otan mielelläni palautetta vastaan. 

Reksi