Olemme anoneet opetushallituksen rahoitusta Unelmien pedagogiikkaa -hankkeeseen. Unelmien pedagogiikkaa on Keski-Helsingin musiikkiopiston ja Resonaarin musiikkiopiston yhteinen kehittämishanke, johon Kallion musiikkikoulu osallistuu.

Unelmien pedagogiikkaa -hankkeen tavoitteena on

 • laajentaa alkeiden, motoriikan ja yhteismusisoinnin opettamisen pedagogista osaamista,
 • kehittää pedagogisten käytänteiden jakamista opettajien keskuudessa ja
 • luoda inklusiivisen opetuksen laboratorio.

Tavoitteet saavutetaan järjestämällä koulutusta, opekaveritoimintaa ja matalan kynnyksen tapahtumia. Hankkeessa toimii myös inklusiivinen yhtye ja hankkeesta tuotetaan video, jonka avulla voidaan esitellä sen tuloksia. 

Koulutukset

Jos hanke toteutuu, järjestämme seuraavat koulutukset: 

 • Unelmien yhteismusisointia 1 – Simultaanioppimisen saloja, jonka pääkouluttaja on Paul Harris
 • Unelmien pedagogiikkaa – Yhdessä tekeminen on helppoa ja kivaa, pääkouluttajana Soili Perkiö
 • Unelmien yhteismusisointia 2 –  Ryhmäpedagogiikan avaimet käteen, pääkouluttajana Kaisa Saarikorpi 
 • Unelmien opetusta – Motoristen valmiuksien kehittäminen rytmiikan avulla, pääkouluttaja Pekka Saarikorpi

Opekaverit

Opekaveritoiminnassa kehitetään pedagogisten käytänteiden jakamista. Oppilaitokset ovat oppilaiden taustojen ja lähtökohtien osalta eri tyyppisiä. Oppilaitosten painotukset opetuksessa ja opetettavissa sisällöissä ovat osin erityyppisiä. Jaetun opettajuuden myötä syntyy uudenlaista ymmärrystä itselle vieraampaan pedagogiseen ajatteluun. Prosessi etenee seuraavasti syyskaudella:

 • muodostetaan opekaveripareja tai -pienryhmiä 
 • opekaverit suunnitellaan tapaamisia ja mietitään jaetun opettajuuden kohteita
 • tutustutaan kollegoiden työhön ja käytänteisiin 
 • jaetaan parhaita pedagogisia käytänteitä ja hiljaista tietoa
 • muodostetaan oppilaitosten yhteinen inklusiivinen yhtye  

Opekaveritoiminta jatkuu kevätkaudella 2023 seuraavasti:

 • jakaminen tapahtuu yhteisissä sisältötapaamisissa, oppitunneilla ja konserteissa
 • kasvetaan yhteisopettajuuteen mm. inklusiivisen yhtyeen toiminnan kautta
 • opekaveritoiminnan tuloksia esitetään pääasiallisesti Reilun päivän soitossa marraskuussa ja Soivan pihan tapahtumassa toukokuussa

Tapahtumat

Hankkeen avulla luodaan inklusiivisen opetuksen julkinen laboratorio järjestämällä matalan kynnyksen tapahtumia. 

 • Reilun soiton päivä lauantai 19.11.2022 
 • Nuori soittaa 1.-2.12.2022 (valtakunnallinen musiikkioppilaitoskatselmus) 
 • opekaveritoiminnan tuloksia esitellään kevätkauden eri tapahtumissa 
 • Soiva piha 20.5.2023 klo 10-14  

Uskon, että hankkeen avulla voimme kehittyä ja kehittää toimintaamme edelleen siten, että se kasvattaa mahdollisuuksia elämänikäisen musiikkisuhteen syntymistä varten ja antaa eväitä elämään. Peukut pystyyn!