Nyt on erinomainen hetki vaikuttaa

Olen ollut mukana Opetushallituksen nimeämässä työryhmässä, joka on valmistellut Taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteita. On ollut innoittavaa keskustella alan asiantuntijoiden kanssa tarkoituksena kehittää Taiteen perusopetuksesta entistäkin parempaa. 

Opetussuunnitelmien perusteet valmistuvat ensi keväänä. Oppilaitosten oma arvokeskustelu ja opetussuunnitelmien laatiminen alkaa sitten perusteiden antamissa raameissa. Oppilaitosten uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus valmistua syksyksi 2018. 

Oma mielikuvani on, että uudet musiikin perusteet antavat väljyyttä oppilaitoskohtaisiin painotuksiin ja uudenlaisiin kokeiluihinkin. Tämänkertaisissa musiikin perusteissa painottuu se, että oppilaiden edellytetään tekevän omaa musiikkia, joko improvisoiden tai säveltäen, vähuntään pienimuotoisesti tai miksei laajemminkin. Pidän tätä erinomaisen hyvänä asiana ja nuottisoitosta irrottautumisen mahdollistajana. Kivaa keksimistä tarvitaan!

Kommentointi kannattaa

Opetushallitus on tänään avannut mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Lisätietoja valmistelusta, taiteen perusopetuksen perusteiden luonnos 15.12.2016 ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.oph.fi/TPO2018.
 
Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä. Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 klo 12 ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.

Alan opettajille välttämätöntä ja asioista kiinnostuneille ihmisille hyödyllistä lukemistoa:

Heidi Partti, Anu Ahola: Säveltäjyyden jäljillä - Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa (Sibelius-Akatemia, 2016)
Lataa kirja: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169020 

Erno Aalto: Säveltäminen musiikin perusteiden opiskelun työtapana - Oppilaan kokemusmaailma lähtökohtana sävellyspedagogiikalle (Maisteritutkielma, Sibelius-Akatemia 2015)
Lataa tutkielma: http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=486990

Juha Ojala ja Lauri Väkevä (toim.): Säveltäjäksi kasvattaminen - Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (Opetushallitus, 2013)
Osta kirja

Marja-Leena Juntunen, Hanna M. Nikkanen ja Heidi Westerlund (toim.): Musiikkikasvattaja - Kohti reflektiivistä käytäntöä (PS-kustannus, 2013)
Osta kirja

Päivi Jordan-Kilkki, Eija Kauppinen ja Eeva Viitasalo-Korolainen (toim.): Musiikkipedagogin käsikirja - Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa (Opetushallitus, 2012)  
Osta kirja