Vaskisoiton tason laskusta puhutaan musiikkiyliopistossamme ja koesoittojen yhteydessä usein mainitaan, etteivät suomalaiset soittajamme, esimerkiksi vaskisoittajat pärjäisi kilpailussa kansainvälisesti.

Tämä ei onneksi pidä paikkansa, sillä traditioita löytyy, ja koesoittotulokset vaskilla eivät ole yhtään huonompia kuin muissakaan soittimissa. Lieksan Vaskiviikon merkitys on valtava nuorten ammattilaisten mahdollisuuksissa saada loistavaa opetusta ja kuulla maailman huippuja aivan kokotmaassamme.

Mutta on meillä parannettavaakin. Trumpetinsoiton opettajamme Anniina Karjalainen teki seminaarityönsä syksyllä 2009 aiheesta Vaskisoiton opiskelu musiikkioppilaitoksissa. Vaskisoitonopiskelijoiden määrät 1970, 1980- ja 200 -luvulla, opiskelijoiden määrät sekä oppilaitosten opetustarjonta. (Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopisto/SOKLA)

Yksi asia pisti silmääni: Resurssien tarjonta. Muiden vaskien kuin trumpetin opetusta oli tutkimuksen kohteena olleiden oppilaitosten opetuksessa noin 2 prosenttia.

Ilman torvisoittoa ei ole vaskimusiikkia. Kun on kyseessä harrastus, jossa kuitenkin suuresta massasta nousevat kyvyt, ei Ilman määrää voi olla laatuakaan.