Sisimmät sävelet on teemana uudessa musiikkikasvatuslehti Triolissa. Trioli on ainoa musiikkiopiston toimittama musiikkikasvatuksen aikakausilehti. Trioli ilmestyy kerran vuodessa. Tässä pääkirjoitukseni tämänkertaisessa lehdessä. 

Sisimmät sävelet
Elinikäisen musiikkisuhteen syntyminen on asetettu musiikkiopistojen tavoitteeksi. Aikamoinen tehtävä. Yleensä siihen pyritään soittamalla jotain soitinta, vaikkapa fagottia. Soittimilla on jokaisella omanlainen, yksilöllinen ääni, jonka tulisi päästä kuuluviin.

Lapset ovat syntymästään lähtien yksilöitä. Heillä on erilaisia ominaisuuksia. He lähestyvät asioita itselleen luontaisella tavalla, oman temperamenttinsa mukaisesti. Heilläkin on oma yksilöllinen äänensä, jonka tulisi päästä kuuluviin.
Musiikkisuhde on hyvin henkilökohtainen ja jokaisella ihmisellä on sisimmässään jokin suhde musiikkiin. Se voi olla kuuntelua, musiikin soittamista tai oman musiikin tekemistä. Tai kaikkia niitä. Tai jotain muuta. Kuka auttaa minua löytämään omanlaiseni musiikkisuhteen?

Opettajallakin on oma musiikkisuhde. Se ei kuitenkaan ole kopioitavissa toisille. Opettaja voi vain välittää aavistuksia siitä, millainen oli se suuri elämys, joka sysäsi hänen sisimpänsä rakastumaan musiikkiin ja sai ottamaan ratkaisevan askeleen kohti muusikkoutta.

Yhdessä musisoidessamme monet kehitteillä olevat musiikkisuhteet lomittuvat toisiinsa. Yksilöllisyyden sovittaminen muiden kanssa toimimiseen alkaa muskarissa ja jatkuu yhtyeissä soittamisessa sekä musiikin perusteiden opinnoissa.
Tuulenpesiä on opistomme vastaus siihen, kuinka lapsia voi rohkaista oman sisimpänsä esille tuomiseen. Sanapajaa, sävelpajaa, draamapajaa yhdessä toisten kanssa tehden voidaan saavuttaa jokin ainutlaatuinen kokemus. Silloin syntyvät elämykset, oivallukset ja ilo!

Vastaanottajan täytyy hiljentyä kuuntelemaan, mitä kerrottavaa toisella on. Tähän Trioliin on soitettu sisimpien sävelten tarinoita...