Lapsiperheet aloittavat näihin akoihin pohtimisen uudesta harrastuksesta ensi syksyksi. Myös musiikkiopistojen oppilasvalintoihin ilmoittautumiset alkavat näinä päivinä. Ilman miettimistä ei kannata asiaa ohittaa. Tässä vastauksia muutamaan asiaan liityvään kysymyksiin.  

Miksi kannattaa aloittaa musiikkiharrastus?
- Tieteellisesti on todettu, että musiikki muokkaa aivoja. Niihin kasvaa alueita, jotka palvelevat myös muussa arkielämässä, kuten kielten ja matematiikan oppimisessa, keskittymisessä, hahmottamisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.  Musiikkiopistojen opettajat ovat korkeakoulutettuja musiikin ja kasvatuksen ammattilaisia. Soittamisen kautta annat lapsellesi väylän kasvaa turvallisesti aikuiseksi. Ai niin, ja tietenkin siksi, että soittaminen on kivaa! 

Mitä oppilasvalinnoissa tapahtuu?
- Oppilasvalinnat ovat melko samanlaisia kaikissa musiikkiopistoissa. Musikaalisuus on niin monesta eri tekijästä koostuva kokonaisuus, että sellaisen mittaaminen on erittäin hankalaa, eikä edes tarpeellista. Valintatesteissä mitataan musiikin hahmottamisen kykyjä; tehdään kaikutapatuksia, kaikulauluja sekä annetaan laulunäyte. Useissa opistoissa, kuten meillä, haastatellaan myös pyrkijää vanhemman läsnäollessa. Valintatesteissä pyritään karkeasti arvioimaan, kuinka tavallinen lapsi etenee opinnoissaan.  

Miten kannattaa valmistautua oppilasvalintoihin?
- Periaatteessa oppilasvalintoihin ei tarvitse valmistautua juurikaan. Tärkeintä on mukava ja innostava, lapsen omaa musikaalisuutta tukeva kannustaminen. Testeissä lapsiin tutustumtaan kuitenkin harjaannutettavien taitojejn kautta, joten kaikulauluja ja -rytmejä voi teettää leikin varjolla kotonakin. Oman laulun harjoittaminen siten, että se sujuu itselle mukavasti, on riittävä. Muskarilaiset pärjäävät keskimäärin hiukan paremmin kuin muualta tulevat lapset johtuen siitä, että ovat tottuneet laulamaan ja ovat jo asiaa harrastavia.  

Miten tuloksiin tulee suhtautua?
- Tulokset ovat vain suuntaa antavia. Jos lapsi ei saa oppilaspaikkaa musiikkiopistossa, mutta tykkää musiikista, on hän aivan varmasti musikaalinen. Hänen toivettaa on tällöin syytä kuunnella ja hakeutua soittoharrastuksen pariin. Tärkeintä on sisältäpäin tuleva halu musisoida. Aina löytyy paikka harrastaa. 

Miksi oppilasvalintoja järjestetään? 
- Vanhemmat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa yksilöopetusta ja opetussuunnitelmatkin pohjautuvat tarkoituksellisesti sille. Julkinen rahoitus kattaa osan opinnoista, mutta aivan kaikille siitä ei riitä, etenkään Helsingissä. Ainakin toistaiseksi pidämme oppilasvalintoja parempana kuin arpomista tai oppilasmaksujen kolminkertaistamista.  

Kuinka soitinvalinta kannattaa tehdä?
- Jos lapselle on syntynyt mielikuva jostakin häntä kiinnostavasta soittimesta, on syytä tutustua verkosta ja elävistä konserteista löytyviin esimerkkeihin eri soitinten ominaisuuksista. Myös aloitusikä ja -koko vaikuttavat soitinvalintaan. Meidän opistossamme esittelemme soittimia kaikille oppilasvalintoihin ilmoittautuneille ja ohjaamme myös löytämään lapselle sopivan soittimen.  

Mihin sitoudun, jos lapseni aloittaa soittamisen?
- On hyvä tiedostaa, että soittaminen on pitkäjänteistä, pienistä etapeista koostuvaa kehittymistä. Lapsi käy opistolla kolmekin kertaa viikossa opintojen edetessä. Soittaminen kehittää pitkäjänteisyytä, mutta juuri siksi se edellyttää myös paneutumista lapsen harrastukseen ja kannustamista jokapäiväiseen musisointiin myös kotona. Silloinkin, kun vain uusi polkupyörä houkuttelisi kaiken aikaa. Oikotietä musisoinnin onneen ei ole. Kun harjoittelee, niin kehittyy, ja koska kehittyy, se on kivaa. 

Lisätietoja
- Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilasvalintoihin voi ilmoittautua huhtikuun ajan. 
- Nyt me soitetaan! -soitinesittelykonsertit tiistaina 9.4. ja keskiviikkona 10.4. klo 18.00  musiikkiopiston Juhlasalissa.
Lisätietoja: https://www.khmusiikki.fi/